Nu Tos Ningal Ieu Blog

Rabu, 03 Februari 2010

Hurup-hurup nu teu mubadir

a, b, c, d, e (E dina kecap EMBER), g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, w, y, e (E dina kecap Pa Endang), eu, a' (a' dina kecap juma'ah).
Bisi aya nu rek nambahan deui atawa ngabenerkeun. Sok diantos,...!!!