Nu Tos Ningal Ieu Blog

Selasa, 22 Desember 2009

Euweuh Istilah Paeh

Saha nu wani paeh ayeuna?
geus ngadangu kecap paeh,bulu kuduk geus muriding,...
ku sieunna,ku waasna,ku can pasti irahana,kukurilingan mikirna ge lieur?
Ngan hiji nu pasti , paeh pasti kaalaman ku mahluk nu hirup (kulu napsin da ikotul maut),..
paeh nyaeta kaayaan pindahna jiwa/ruh ti alam dunya ka alam kubur(aherat)
dina istilah asa singket jeung gampang padahal mah lila jeung rumit,...komo deui nu kafir,..na'udubillah
ti mimiti jalma diciptakeun ku Alloh,..urang salawasna aya dina kahirupan,..ngan beda2 alam,..ti mula aya di alam ruh lanjut ka alam rahim (kandungan) lanjut ka alam dunya (neangan bekel jang ka aherat) paeh heula (sakarat) tah tidieu panentuan urang salamet dunya aherat,..lanjut ka alam kubur (kuburan),...lanjut ka alam mashyar (dihudangkeun bada kiamat) lanjut ka jalan cagak "surga atawa naraka"????
Saterusna rek di naraka atawa surga urang hirup kekal abadi (moal kahontal ku akal urang,hirup sakitu lilana),..ngeunah nu di surga mah,...sangsara nu di naraka,...
"saestuna agama mu dipikarido ku Alloh mung Islam",...ieu hiji modal keur urang nu salaku atawa nu ngaku islam,...geus dibere rel ka surga,...Patepung sareng Pancipta Alam Samesta (Alloh SWT)...tepang sareng kakasih Alloh (Muhammad SAW),...
Ai geus kieu mah urang teh asa leutik euweuh artina ku kakuasaan Alloh,...
Mugi urang sadaya sing aya dina Rahmat Alloh dugi salamet di surga engke,..

Kamis, 03 Desember 2009

Presiden ti Jawa Wetan

Lain rek ngomongkeun urang jawa nu notabene turunana ti Bangsa Sunda,
...Ieu urang Jawa siga papatah Sunda "Taktak rek ngaluhuran sirah" ieu hiji pamohalan,
..ti mimiti sukarno,..mimiti mah kaasup pahlawan cenah,..tapi ai geus ngeunah diuk di korsi mah jadi ngalunjak,...hayang presiden saumur hirup,..aya-aya wae...
kadua suharto,...asa jadi pahlawan oge pedah numpas PKI (cenah),...terus kalila2an mah jadi gelo,...sarakah,..nagara jadi siga imah sorangan,...32 taun teu saeutik ngeruk harta nagara,..diktataor deuih,..tapi ahirna mah digulingkeun,..(adil nya),
...katilu gusdur,...presiden pinter tapi (kablinger),..bisa2 na jadi presiden,..nya geus pamikiran ancur,..komo deui asa ngahinakeun islam,
..Kaopat Megawati,..presiden awewe,..uing mah teu satuju pisan,...asa boga terah pamingpin ti sukarno,...ceuk urang mah,..mega teh ngan ukur jadi presiden boneka,..nu digerakkeun ku dalang2na ditukang,
...kalima,...SBY asa jadi pahlawan, pedah mawa arus pamarentahan anyar (tetep wae dasar jawa),..rada licik oge,..nu gawae na mah JK ,..ngan hasilna mah ka SBY,...Geus jadi 2 periode ,..ayeuna kapanggih modal,..aya status century,...geus ngeunah mah,...biasa rek bangor saeutik,...(sugan siga presiden jawa nu katukang,..mingpin lila boga harta),...geus ah Jawa,...ayeuna Lanceuk silaing rek ngajaran mingpin deui Nusantara,...dibere kasempetan salila 69 taun teh sugan teh bisa,...kalahka tetep bae kitu2 deui,..
Mun teu bisa (presiden jawa terahir=SBY) geura turn samemeh digulingkeun,...

Senin, 16 November 2009

SUNDA NUSANTARA SEBAGAI INDUK BANGSA

SUNDA NUSANTARA SEBAGAI INDUK BANGSA
Sunda Nusantara merupakan salah satu sejarah yang sangat perlu kita
pelajari dan kita ungkap bersama.
Dengan sepintas orang dikacaukan dengan nama Sunda Kelapa. Pada
dasarnya walaupun ada kemiripan nama, tetapi mempunyai makna lain.
Sunda Kelapa identik dengan Batavia, Betawi, Jayakarta, Jakarta
sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sekarang
ini.
Sedangkan Sunda Nusantara merupakan suatu Negara yang berbentuk
Kerajaan dengan Pemerintahannya berdasarkan Konstitusi Parlementer
Demokrasi Sejati Reformasi Kerakyatan dan Kemakmuran Bangsa Sunda
Tanah Air di daratan Sunda Nusantara.
Wilayah : Sunda Nusantara memiliki wilayah yang terbentang dari
barat sampai timur dari Jawa sampai dengan Papuniginia (Irian),
bentangan dari selatan sampai dengan utara, mulai dari Timor sampai
dengan selat Malaka-Singapura.
Dalam bentangan ini diklasifikasi dalam bentuk besar kecilnya Nusa
(Pulau) itu sendiri dengan klasifikasi:
1.Klasifikasi kepulauan Sunda Besar :
Jawa(Jawa Dwipa), Sumatera (Andalas), Kalimantan (Borneo), Selat
Malaka-Singapura, Papua Nuginia (Irian)
2.Klasifikasi Pulau Sunda Kecil :
Kepulauan Maluku, Bali, Lombok, Sumbawa, Timor, Sumba, Pulau2 kecil
lainnya yang sampai sekarang masuk pengakuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia..

Bangsa :
Bangsa Sunda Nusantara sudah berumur 86000.000 (delapan puluh enam
juta tahun silam) merupakan bangsa tertua di Asia Tenggara sebagai
induk bangsa yang melahirkan bermacam-macam suku-suku di
wilayah /daratan Sunda Nusantara-Sunda Melayu, yang sekarang berubah
nama Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.
Politik :
*Kerajaan Sunda Nusantara sejak abad 15 sudah mengadakan hubungan
diplomatic pada Negara-negara seluruh dunia, sampai dengan saat ini
secara de facto, de yure dan legitimate masih mendapatkan pengakuan
(Internationalle recognized Negara-negara seluruh dunia di bawah
naungan Badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Mahkamah
International di negeri Belanda.
* Pada akhir perang dunia ke II, kedatangan penjajah bernama
Netherland India Commisiton Administration (NICA) tepatnya tahun
1945-1950 menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia Serikat
(1950) dan mengakibatkan timbulnya pemerintahan baru di bawah
pimpinan Mr. Ir Soekarno dengan beberapa kali pergantian pimpinan
sampai dengan sekarang ini.
* Pemerintahan tersebut diatas berkembang di wilayah Negara lama
yaitu wilayah daratan Kerajaan Maha Raja Sunda-Sunda Nusantara-Sunda
Melayu Nusantara dengan pimpinan kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan Sunda-Sunda Nusantara pada abad 18 ini di pimpin oleh> kaisar Achmad (SERI BADUGA MAHARAJA KAISAR SULTAN ACHMAD AL-MISRI)
yang beristana di Jakarta, Bogor, Cipanas, Sorosowan (Banten) dan
Pandegelang.

Sejarah :
Pada abad 18 dengan pesatnya perkembangan Agama Islam di wilayah
Sunda Nusantara pimpinan Sunda Nusantara telah menganut Agama Islam
dengan patuh seperti pada masa 1513-1552 SERI BADUGA BAGINDA
MAHARAJA SUSUHUNAN SYARIEF HIDAYATULLAH AL-MISRI (Sunan Gunung Jati
Wali Sanga/Sembilan) lahir di Mekkah tahun : 1488. yang merupakan
anak dari pasangan RAJA MESIR SYARIEF ABDULAH AL-MISRI (Generasi ke
22 ROSUL SAW) dan NYAI RATU RARA SANTANG AL SARIPAH SITI MUDA'IM
yang wafat di Madinah thn 1528 di makamkan di keluarga Rosul.Sunan
Gunung Jati menikah dengan (Permaisuri) CROWN PRINCE PANGERAN PUTRI
PEMBAYUN yang merupakan putri dari PB. Brawijaya V. Ajaran Agama
Islam ini dipegang teguh oleh para ahli wari tachta kerajaan
terutama sebagai pimpinan kepala Negara dan kepala pemerintahan.
Pimpinan tertinggi SERI BADUGA MAHARAJA KAISAR SULTAN ACHMAD AL- MISRI yang wafat pada tahun 1840 di desa Burakan rembang Jawa
Tengah. Dalam peperangan terbuka (10 Mei 1810) dapat menumpas
pasukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Wiliem Daendeles.
Dalam peperangan itu ditaklukkan (10 Mei 1810-1811) Gubernur
Jenderal HW Daendeles beserta pasukannya menyerah tanpa syarat dan
H.W daendeles dipenjarakannya. Istana Kepala Negara dan Kepala
Pemerintahan terletak di Jakarta, Bogor, cipanas dan sorosowan
(Banten).

Thomas Stamford Raffles (1810-1816) dengan akal cerdiknya mengajak
pimpinan tertinggi Kepala Negara dan kepala pemerintahan Kerajaan
Maharaja Sunda-Sunda Nusantara Kaisar Achmad pergi jalan-
jalan/pelesir ke pulau Banda Maluku (Pulau Sunda Kecil) dengan
alasan menyambut kemenangan tanpa syarat terhadap penumpasan H.W
Deandeles. Selanjutnya Kaisar Achmad di tinggalkan begitu saja
dengan tangan diikat di pulau Banda dan pemerintahan Sunda Nusantara
diambil alih dan pengambilan alihan itu meluas sampai Selat Malaka-
Singapura. Sunda Nusantara yang sudah sejak 86 juta silam dan sudah
berhubungan diplomatic sejag abad 15, perjalanan sejarahnya
mengalami beberapa peristiwa sejarah didalamnya. Dari bentuk kerajaan hinga Republik sekarang

Bentangan sejarah Sunda Nusantara kurun waktu kurang lebih 86
juta tahun.
B-B : Bentuk Zaman Kerajaan
C : Peristiwa kebangkitan bangsa oleh Alumnus dari Negri Belanda
D : tahun 1945 Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI
E : tahun 1947/48 Clash I&II Belanda ingin merebut kembali
F : tahun 1950 Negara Indonesia Serikat (RIS)
G : tahun 1959 Dekrit Presiden, gugurnya Republik Indonesia Serikat
(RIS) menjadi Republik Indonesia (RI) kembali s/d sekarang
H : tahun 2006 Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kesejahteraan seluruh bangsa rakyat Sunda Nusantara didaratan Sunda
Nusantara-Sunda Melayu sampai saat ini di simpan di 93 Negara dalam
bentuk assat-asset :
•Collaterals in federal reserve certificate of the united states
America Bound Guarantee
•Redland Merchant Bank of Switzerland
•Obligation certificate of deposit credit Swiss Bank International
•Certificate of Swiss Bank Corporation Obligation treasure Bound
National Bank of England
•Bank de Netherlands
•City Bank New York and United Overseas Bank Singapore
Selain itu asset-asset ini juga berbentuk logam mulia, platinum, dan
benda-benda berharga lainnya yang dikumpulkan oleh Raja-raja di> seluruh Sunda Nusantara di daratan Sunda Melayu Nusantara Bangsa
Sunda Nusantara di daratan Sunda Nusatara di kepulauan Sunda Besar- Sunda Kecil, Di samping itu masih tersimpan uang sebesar 4000
triliun poundsterling yang tersimpan di Negara Inggris. Dapat
dibayangkan betapa besarnya asset-asset bangsa Sunda Nusantara yang
hingga saat ini masih tersimpan dan tersebar di luar negeri yang di
sebut the making of a super power dan Sunda Nusantara Dollar
Trilion, milik pemerintah Negara Kerajaan Bangsa Sunda Nusantara.
Seandainya Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
dipimpin oleh Bpk. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini
berkenan untuk mengakses dan mengakomodasi eksisnya kerajaan Sunda
Nusantara, kiranya sangat membantu mengatasi penderitaan
bangsa/rakyat yang telah mengalami keterpurukan hidup yang menimpa
sampai saat ini. Di samping itu asset-aset tersebut dapat di
pergunakan untuk melunasi hutang pemerintah yang menggunung sejak
Presiden Soeharto sampai dengan saat ini. Sehingga kesejahteraan,
keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia cepat terwujud sesuai
dengan cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya
alinea kedua (tata tentrem karta tur raharja, adil berkemakmuran,
makmur berkeadilan) Insya Allah.
Untuk mendapatkan kebenaran secara akurat, tentunya masih diperlukan
pengkajian, penelitian dan penganalisaaan lebih lanjut. Semoga kita
semua selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT, Amien ya
robbal'allamin.

Taken from : Kang Hendra
~:ngadék sacékna, nilas saplasna:~

http://adhuy.files.wordpress.com/2008/10/aksara_sunda_contoh.jpg

http://adhuy.files.wordpress.com/2008/10/aksara_sunda_contoh.jpg

ask-persib
gartaz mania

Sabtu, 24 Oktober 2009

Harimau Siliwangi

Blog Entry HARIMAU SILIWANGI Aug 15, '08 5:36 AM
for everyone

Jika kita ke Jawa Barat, jika kita perhatikan dengan seksama, ada satu nama yang paling sering digunakan di tiap daerah. Baik untuk nama jalan, gedung, stadion, kelompok, institusi atau nama lainnya. Nama itu adalah Siliwangi. Setiap tempat di Jawa Barat hampir dipastikan ada jalan yang bernama Siliwangi. Di beberapa tempat digunakan sebagai nama Stadion, Universitas, Kelompok kepemudaan bahkan sampai nama sebuah institusi militer setingkat kodam.

Selanjutnya bila lebih seksama, biasanya nama/kata Siliwangi akan selalu berdampingan dengan Harimau. Seakan-akan gambar/wujud harimau tersebut merupakan kata ganti dari Siliwangi. Gambaran harimau pun cukup beragam, baik cuma diwakili oleh kepalanya, wajahnya maupun gambaran badan harimau secara utuh.Apa, Siapa itu Siliwangi ?

Siliwangi berasal dari kata Sili(h) dan Wangi. Yang jika diartikan secara utuh adalah Pengganti (Prabu) Wangi. Maksudnya adalah Siliwangi diberikan kepada raja-raja yang menjadi pengganti Prabu Wangi. Sedangkan Prabu Wangi(sutah) sendiri adalah gelar untuk Prabu Niskala Wastu Kancana raja dari kerajaan Sunda (=Pajajaran) ke-32 sejak Prabu Tarusbawa. Wilayah kerajaannya sendiri kurang lebih meliputi provinsi Lampung, Banten dan Jawa Barat sekarang.

Sudah menjadi pengetahuan umum terutama bagi masyarakat Jawa Barat, bahwa Siliwangi merupakan gelar bagi raja di kerajaan Pajajaran. Namun belum banyak yang tahu bahwa raja yang mempunyai gelar Siliwangi adalah tidak hanya satu. Setidaknya ada enam raja yang bergelar Siliwangi. Mereka adalah Jaya Dewata, Surawisesa, Dewata Buana, Ratu Sakti, Nilakendra dan Surya Kancana.Hubungan Siliwangi dan Harimau

Kadang kalau kita renungkan apa hubungannya antara Siliwangi dengan Harimau ?.

Ada sebuah mitos yang saya ketahui sejak kecil, mitos tersebut menceritakan bahwa Prabu Siliwangi saat terdesak oleh musuh, pergi ke Gunung Sancang lalu menjelma menjadi harimau dan akhirnya menghilang (Nga-Hyang). Mitos ini tertutur secara turtun temurun, bahkan bisa dipastikan semua masyarakat Sunda tahu tentang mitos ini meskipun ada perbedaan versi. Karena begitu meresapnya mitos ini di masyarakat Sunda (Jawa Barat), keterkaitan antara nama Siliwangi dan Harimau dapat dipastikan dari mitos ini.

Akibat mitos ini, sampai-sampai sempat saya mereka-reka bahwa orang sunda itu jaman dulunya gagah-gagah sehingga dipersamakan bagai harimau. Dan prabu Siliwangi itu orang yang sakti sehingga dapat menghilang. Rekaan saya itu mungkin ada benarnya juga, namun untuk sekarang belum bisa masuk nalar saya. Mungkin ada yang bilang memang orang jaman dulu begitu adanya. Tapi saya rasa tiap mitos ada penjelasan logisnya, ada pemicunya atau ada kisah sebenarnya yang tertutupi oleh pengaruh-pengaruh bunga-bunga cerita dari si petutur, karena mitos ini merupakan kisah lisan yang diwariskan dari mulut ke mulut.Prabu Siliwangi, Nga-Hyang dan Harimau

Apakah benar manusia bisa menjadi harimau ? Apakah benar Pabu Siliwangi menghilang? Siapa Prabu Siliwangi ini?, Apakah benar dia bisa menjelma menjadi harimau dan menghilang?. Untuk itu saya coba melakuka penelitian kecil-kecilan, atau lebih tepatnya mencontek tulisan-tulisan orang lain yang berhubungan dengan ini dan menggabungkannya. Untuk itu saya urai mitos tersebut menjadi 3 masalah pokok. Yaitu Siliwangi, Ngahyang dan Harimau

Pertama ádalah Siliwangi. Seperti yang telah ungkap sebelumnya, tokoh yang mempunyai gelar Siliwangi setidaknya ada enam. Seanjutnya dari enam tersebut mana yang diceritakan dalam mitos ? Saya langsung berpendapat bahwa tokoh yang Nga-Hyang itu adalah siliwangi yang terakhir. Beliau adalah Prabu Surya Kancana alias Raga Mulya alias Nusya Mulya. Alasannya bahwa “hilang-nya” beliau menyebabkan tidak ada penggantinya, karena yang menggantikannya pun jadi gamang akibat tidak jelasnya nasib sang Prabu ini.

Kedua adalah adanya proses Ngahyang. Ngahyang ini sendiri secara harfiah berarti menjadi Hyang. Hyang sendiri menurut saya adalah yang di-Agung-kan, diberi derajat yang ”tinggi” dalam sisi spiritual. Sehingga Nga-Hyang berarti meng-agungkan diri, dalam hal ini berati mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Di sisi lain, beberapa ahli mengartikan Nga-Hyang ini sebagai menghilang dengan proses spiritual yang tinggi. Namun dari catatan sejarah berupa prasasti atau piteket atau yang lainnya, tidak ada yang menyatakan ”Nga-Hyang”.

Peristiwa Nga-Hyang ini jika dihubungkan dengan kejadian yang terjadi saat terakhir Prabu Surya Kencana berkuasa, bagi saya memberi sedikit titik terang. Adapun kejadian tersebut adalah sebagai berikut : Sekitar tahun 1567, Prabu Surya Kancana meninggalkan wilayah istana Pakuan. Saat itu Prabu Surya Kancana menitipkan perhiasan kerajaan ke Raja Sumedang (=Geusan Ulun) melalui para Kandaga Lante serta memberi amanah terakhir yang dikenal dengan Uga Wangsit Siliwangi. Dalam wangsit tersebut Prabu Siliwangi menyatakan ”Lalakon urang ngan nepi ka poé ieu, najan dia kabéhan ka ngaing pada satia! Tapi ngaing henteu meunang mawa dia pipilueun, ngilu hirup jadi balangsak, ngilu rudin bari lapar. ................... ”. Artinya kurang lebih ”Kisah kita (=Pajajaran) hanya sampai disini, meskipun kalian semua setia kepadaku! Tapi saya tidak bisa membawa kalian ikut-ikutan (bermasalah), ikut hidup susah, ikut miskin dan kelaparan. .........” .

Dengan peristiwa tersebut bisa disimpulkan bahwa sejak saat itu Prabu Siliwangi menghilang (=tiada kabar berita). Rakyat saat itu juga menyadari bahwa beliau menghilang, dan untuk menyatakan kondisi tersebut masyarakat banyak menyebutnya dengan ”Nga-Hyang” yang kurang lebih berarti hilang untuk mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Sesuai amanat beliau, beliau telah menjadi rakyat jelata, namun entah dimana. Ada kemungkinan menjadi pertapa (resi) untuk mendekatkan diri pada yang kuasa. (Sumber lain menyatakan Prabu Surya Kancana tinggal di Pulosari)

Yang ketiga adalah mitos menjadi harimau. Berdasarkan catatan-catatan sejarah yang ada, tidak ada catatan yang menyatakan bahwa harimau pernah digunakan sebagai lambang kerajaan Sunda ataupun kerajaan pendahulunya Taruma Nagara maupun Salaka Nagara. Adapun binatang yang pernah disebutkan dalam prasasti adalah Gajah dan Lebah. Bahkan Lebah konon menjadi lambang Taruma Nagara jaman Prabu Purnawarman. Sehingga keberadaan atau penggunaan harimau ini menjadi lambang Siliwangi masih sangat kabur, meskipun kemungkinan tentu saja ada namun tak ada bukti sejarah berupa catatan, piteket, prasasti atau sejenisnya dari jaman kerajaan yang bisa direka-reka untuk dihubung-hubungkan.

Sebuah catatan pada jaman Belanda tahun 1687 sedikit membuka tabir mengenai mitos harimau ini. Catatan tersebut menyatakan tentang Laporan Scipio (peneliti asal belanda) pada Gubernur Jenderal Joanes Camphuijs yang diteruskan kepada atasannya di Belanda yang isinya memberitakan kepercayaan penduduk saat itu. Adapun laporan tersebut berbunyi "dat hetselve paleijs en specialijck de verheven zitplaets van den getal tijgers bewaakt ent bewaart wort" (bahwa istana tersebut terutama sekali tempat duduk yang ditinggikan untuk raja "Jawa" Pajajaran sekarang masih berkabut dan dijaga serta dirawat oleh sejumlah besar harimau). Laporan tersebut ditulis tanggal 23 Desember 1687.

Catatan tersebut menyebutkan bahwa sudah ada kepercayaan penduduk saat itu yang menyatakan bahwa (bekas) istana pajajaran dijaga oleh sekelompok harimau. Dan menurut catatan lain juga pernah ada serangan harimau terhadap rombongan peneliti di daerah tersebut. Karena kelompok harimau tersebut terkesan menjaga maka kelompok harimau tersebut digambarkan sebagai jelmaan para prajurit yang sangat setia terhadap Prabu Siliwangi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber mitos harimau siliwangi berawal dari sini. Namun dalam kisah ini, Prabu Siliwangi sendiri tidak disebut-sebut.Kesimpulan

Jadi dapat disimpulkan bahwa Prabu Siliwangi yang terakhir memang ”Nga-Hyang”. Namun dalam artian beliau mengundurkan diri secara politik dari hiruk pikuk kerajaan (pada saat itu). Sedangkan untuk mitos Prabu Siliwangi menjadi harimau sepertinya hanyalah sebuah mitos hasil rekaan kisah masyarakat dari mulut ke mulut, dengan dasar adanya kelompok harimau yang bagaikan penjaga istana. Dengan demikian mitos tersebut Prabu Siliwangi nga-hyang dan menjelma menjadi harimau hanyalah sebuah mitos hasil dari kisah dari suatu kejadian dengan rekayasa bumbu-bumbu mistis.Sumber : Firman Raharja 150808
CARITA TANAH PASUNDAN

Jumat, 16 Oktober 2009

PASUNDAN

Pasundan Pamingpin Bangsa-bangsa di Dunia,........!!!!!

Bobotoh Ciciren Bangsa Sunda

Geus lumrah jeung pada apal yen BOBOTOH TEH tina kecap Basa Sunda.Hal ie nandeskeun yen Bobotoh lahir ti rahim Sunda.Jadi mun Aya nu wani ngahina atawa nu ijid ka Bobotoh berarti ngajak ribut ka Bangsa SUNDA.
Ati-ati ka suporter lain bisi kahebos amukan Maung Siliwangi....

Jumat, 09 Oktober 2009

poto kamesraan


Agustus-Oktober

Salila ieu di bulan Agustus nepi ka awal oktober ayeuna,..simkuring teu curat coret deui diblog da,..sibuk ku puas tea nungguan bedug bari bobo,..tah sanggeus hudang sare,..geuning geus lobakajadian nua rasa nano2,..aya gumbira,aya seih,kuciwa,..hanjakal,..bingung,..sieun,..jeung kabeh rasa aya kaasup ras vanila jeung coklat da kuring bari ngadahar es krim ti duit nu pameredina poe lebaran,,,..tanggal 2 september,poe rebo,..kuring keur nonton tv acara playlist,,..ojol2 oyag eta studio jeung urang ge karasa...eundeur,..geuning aya lini jam 14.55..sugan teh gempa biasa,..da ukur karasa ngerenyed hungkul di bekasimah,..tapi pas ningali berita kuring reuwas,..geuning gempa teh berpusat di tasik,..asa ku reuwas,..simkuring langsung nareleponan dulur2 di garut,tasik n ciamis,..alhamdulilah saralamet,...najan gelas piring barahe ...puasa teh jadi serem kieu,..tanda kiamat meureun,..geus tikajadian et rea tv nua nyiarkeun live ti kajadian gemapa,..ti cigalontang-tasik,pangalengan,jeung cinajur,..lumayan ngabuburit bari nempo tv situasi pasca lini...h-7 kuring balik..mudik basa gaul na mah......lebaran tinggal 2poe deui,tapi imah kuring masih sepi,..da kuring tinggaljeung indung n adi hiji2na...bet we waktu teh lebaran,..angger keneh nu di maha can nambahan ,..tah pos senena../h+1 tea,..langsung 4 mobil darang ,...sukur ...alhamdulilah meunang retribusi parkir n salam tempel...30 September,..poe rebo deui....Aya lini di Sumatera kulon,..bangsa minang tea....pas 4 bulan ulang taun lini Tasik...Biasa cenah Penyambutan pelantikan SBY ...basa 5 taun ka tukang mah disambut di Aceh ,...DAna rehab..lini Jabar n Sumbar 4T + 4T=8T masih leutik keneh daripada korupsi,komo deui Kasusu BLBL nu ratusan Triliunan,..Geus heula ah ke sambung deui,....Minal Aidi Walfaidin...
Sampurasun

Selasa, 18 Agustus 2009

Wanted (Inez Novia Putri aka Novi Aprialianti)


INP alias NP cicing di Soreang anak katilu ti 3 sodara,lanceukna restu,jeung M.Agung....Marga kulawaraga putra jeung putri..indungna..guru sma ...bapana osok badminton... sakola di SMAN 3 BDG...lulusan 2008..lahir 28 april 1989..aya deui versi INP teh NP (3 SMP) nu boga babaturan lulu...budak soreang... bobotoh persib nu deukeut ti jalak harupat jeung dulurna sule...

Wanted..Dicari dan Dibutuhkan


Ieu perhatian saha wae nu ningali poto ieu ,...Inez Novia Putri aka Novi Aprilianti aka akhuya..baheula boga frienster...girldestiny@yahoo.com
Saha nu manggih kontak 081323382207....
..Hatur nuhun atas perhatiannya
mun aya or panggih mah titip salam we,...ti bobotoh Bombardir???
Wassalam...

Sabtu, 08 Agustus 2009

8 Agustus

Loba kajadian dina 8 Agustus.....Dina wujudna alus pisan aya dua angka dalapan...kitu deui basa simkuring babar...dina tanggal eta teh pas kabeneraan agustus perewis jeung bulan rayagung...nu duanana aya kecap "agu"
Tah ieu teh salah hiji kakuasaan Alloh dina kuasana ngetang sagala nuadiciptakeunana...
Wallohu alam bishawab

Pesan Siliwangi

Uga Wangsit Siliwangi
Terjemahan bebas Uga Wangsit Siliwangi.
Sumber:Internet editor A.S.K.
Prabu Siliwangi berpesan pada warga Pajajaran yang ikut mundur pada waktu beliau sebelum menghilang :
“Perjalanan kita hanya sampai disini hari ini, walaupun kalian semua setia padaku! Tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini, membuat kalian susah, ikut merasakan miskin dan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup kedepan nanti, agar besok lusa, kalian hidup senang kaya raya dan bisa mendirikan lagi Pajajaran! Bukan Pajajaran saat ini tapi Pajajaran yang baru yang berdiri oleh perjalanan waktu! Pilih! aku tidak akan melarang, sebab untukku, tidak pantas jadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin.”
Dengarkan! Yang ingin tetap ikut denganku, cepat memisahkan diri ke selatan! Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara! Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur! Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat!
Dengarkan! Kalian yang di timur harus tahu: Kekuasaan akan turut dengan kalian! dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silahkan pergi!
Kalian yang di sebelah barat! Carilah oleh kalian Ki Santang! Sebab nanti, keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam, dari gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawéné. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir! Silahkan pergi! Ingat! Jangan menoleh kebelakang!
Kalian yang di sebelah utara! Dengarkan! Kota takkan pernah kalian datangi, yang kalian temui hanya padang yang perlu diolah. Keturunan kalian, kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu, banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah!
Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang perlu, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang takkan terlihat; apabila aku berbicara takkan terdengar. Memang aku akan datang tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara tapi memberi ciri dengan wewangian. Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata. Hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Sebab bukti yang ada akan banyak yang menolak! Tapi suatu saat akan ada yang mencoba, supaya yang hilang bisa diteemukan kembali. Bisa saja, hanya menelusurinya harus memakai dasar. Tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong. dan bahkan berlebihan kalau bicara.
Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui, sebagian-sebagian. Sebab terlanjur dilarang oleh Pemimpin Pengganti! Ada yang berani menelusuri terus menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah Anak Gembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handeuleum dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng. Tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui. Tapi akan menemui banyak sejarah/kejadian, selesai jaman yang satu datang lagi satu jaman yang jadi sejarah/kejadian baru, setiap jaman membuat sejarah. setiap waktu akan berulang itu dan itu lagi.
Dengarkan! yang saat ini memusuhi kita, akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering padahal di pinggir sungai Cibantaeun dijadikan kandang kerbau kosong. Nah di situlah, sebuah nagara akan pecah, pecah oleh kerbau bule, yang digembalakan oleh orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. semenjak itu, raja-raja dibelenggu. Kerbau bule memegang kendali, dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tak terasa sebab semuanya serba dipenuhi dan murah serta banyak pilihan.
Semenjak itu, pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu semakin banyak yang terbongkar. Tapi banyak yang tertukar sejarahnya, banyak yang dicuri bahkan dijual! Keturunan kita banyak yang tidak tahu, bahwa jaman sudah berganti! Pada saat itu geger di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah!
Yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur. Negara pecahan diserbu monyet! Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong, sebab ternyata, pasar habis oleh penyakit, sawah habis oleh penyakit, tempat padi habis oleh penyakit, kebun habis oleh penyakit, perempuan hamil oleh penyakit. Semuanya diserbu oleh penyakit. Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri. Banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. mereka tidak sadar bahwa jaman sudah berganti cerita lagi.
Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara terdengar gemuruh, burung menetaskan telur. Riuh seluruh bumi! Sementara di sini? Ramai oleh perang, saling menindas antar sesama. Penyakit bermunculan di sana-sini. Lalu keturunan kita mengamuk. Mengamuk tanpa aturan. Banyak yang mati tanpa dosa, jelas-jelas musuh dijadikan teman, yang jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri. Yang bingung semakin bingung. Banyak anak kecil sudah menjadi bapa. Yang mengamuk tambah berkuasa, mengamuk tanpa pandang bulu. Yang Putih dihancurkan, yang Hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau, sebab banyak yang mengamuk, tidak beda dengan tawon, hanya karena dirusak sarangnya. seluruh nusa dihancurkan dan dikejar. Tetapi…ada yang menghentikan, yang menghentikan adalah orang sebrang.
Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa. Tapi memang keturunan penguasa dahulu kala dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan penguasa, penguasa baru susah dianiaya! Semenjak itu berganti lagi jaman. Ganti jaman ganti cerita! Kapan? Tidak lama, setelah bulan muncul di siang hari, disusul oleh lewatnya komet yang terang benderang. Di bekas negara kita, berdiri lagi sebuah negara. Negara di dalam negara dan pemimpinnya bukan keturunan Pajajaran.
Lalu akan ada penguasa, tapi penguasa yang mendirikan benteng yang tidak boleh dibuka, yang mendirikan pintu yang tidak boleh ditutup, membuat pancuran ditengah jalan, memelihara elang dipohon beringin. Memang penguasa buta! Bukan buta pemaksa, tetapi buta tidak melihat, segala penyakit dan penderitaan, penjahat juga pencuri menggerogoti rakyat yang sudah susah. Sekalinya ada yang berani mengingatkan, yang diburu bukanlah penderitaan itu semua tetapi orang yang mengingatkannya. Semakin maju semakin banyak penguasa yang buta tuli. memerintah sambil menyembah berhala. Lalu anak-anak muda salah pergaulan, aturan hanya menjadi bahan omongan, karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu sendiri. Wajar saja bila kolam semuanya mengering, pertanian semuanya puso, bulir padi banyak yang diselewengkan, sebab yang berjanjinya banyak tukang bohong, semua diberangus janji-janji belaka, terlalu banyak orang pintar, tapi pintar kebelinger.
Pada saat itu datang pemuda berjanggut, datangnya memakai baju serba hitam sambil menyanding sarung tua. Membangunkan semua yang salah arah, mengingatkan pada yang lupa, tapi tidak dianggap. Karena pintar kebelinger, maunya menang sendiri. Mereka tidak sadar, langit sudah memerah, asap mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap, pemuda berjanggut ditangkap dimasukan kepenjara. Lalu mereka mengacak-ngacak tanah orang lain, beralasan mencari musuh tapi sebenarnya mereka sengaja membuat permusuhan.
Waspadalah! sebab mereka nanti akan melarang untuk menceritakan Pajajaran. Sebab takut ketahuan, bahwa mereka yang jadi gara-gara selama ini. Penguasa yang buta, semakin hari semakin berkuasa melebihi kerbau bule, mereka tidak sadar jaman manusia sudah dikuasai oleh kelakuan hewan.
Kekuasaan penguasa buta tidak berlangsung lama, tapi karena sudah kelewatan menyengsarakan rakyat yang sudah berharap agar ada mukjizat datang untuk mereka. Penguasa itu akan menjadi tumbal, tumbal untuk perbuatannya sendiri, kapan waktunya? Nanti, saat munculnya anak gembala! di situ akan banyak huru-hara, yang bermula di satu daerah semakin lama semakin besar meluas di seluruh negara. yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar. Dipimpin oleh pemuda gendut! Sebabnya bertengkar? Memperebutkan tanah. Yang sudah punya ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya. Hanya yang sadar pada diam, mereka hanya menonton tapi tetap terbawa-bawa.
Yang bertengkar lalu terdiam dan sadar ternyata mereka memperebutkan pepesan kosong, sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Para penguasa lalu menyusup, yang bertengkar ketakutan, ketakutan kehilangan negara, lalu mereka mencari anak gembala, yang rumahnya di ujung sungai yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handeuleum dan hanjuang. Semua mencari tumbal, tapi pemuda gembala sudah tidak ada, sudah pergi bersama pemuda berjanggut, pergi membuka lahan baru di Lebak Cawéné!
Yang ditemui hanya gagak yang berkoar di dahan mati. Dengarkan! jaman akan berganti lagi, tapi nanti, Setelah Gunung Gede meletus, disusul oleh tujuh gunung. Ribut lagi seluruh bumi. Orang sunda dipanggil-panggil, orang sunda memaafkan. Baik lagi semuanya. Negara bersatu kembali. Nusa jaya lagi, sebab berdiri ratu adil, ratu adil yang sejati.
Tapi ratu siapa? darimana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang, cari oleh kalian pemuda gembala.
Silahkan pergi, ingat jangan menoleh kebelakang!

Islamisasi Dinasti Prabu Siliwangi
Oleh AHMAD MANSUR SURYANEGARA
Editor A.S.K.
DINASTI Sang Prabu Siliwangi pada abad ke-15, menjadikan Islam sebagai agamanya secara aman dan damai. Diawali dengan sebab adanya pernikahan kedua Sang Prabu Siliwangi dengan Subang Larang putri Ki Gedeng Tapa, Syah Bandar Cirebon. Subang Larang adalah santri Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin dengan pesantrennya di Karawang. Dinasti Sang Prabu Siliwangi dari pernikahannya dengan Subang Larang, terlahirlah tiga orang putra putri. Pertama, Pangeran Walangsungsang, kedua, Nyai Lara Santang dan ketiga Raja Sangara. Ketiga-tiganya masuk Islam.
Pesantren Syekh Kuro
Syekh Kuro yang dikenal pula dengan nama Syekh Hasanuddin, memegang peranan penting dalam masuknya pengaruh ajaran Islam ke keluarga Sang Prabu Siliwangi. Persahabatan Ki Gedeng Tapa dengan Syekh Kuro, menjadikan putrinya, Subang Larang masantren di Pesantren Syekh Kuro. Adapun kedudukan Ki Gedeng Tapa adalah sebagai Syahbandar di Cirebon. Menggantikan Ki Gedeng Sindangkasih setelah wafat. Ki Gedeng Tapa dikenal pula dengan nama Ki Gedeng Jumajan Jati.
Dalam Naskah Carita Purwaka Caruban Nagari-CPCN karya Pangeran Arya Cirebon yang ditulis (1720) atas dasar Negarakerta Bumi, menuturkan bahwa Ki Gedeng Sinangkasih memiliki kewenangan yang besar. Tidak hanya sebagai Syahbandar di Cirebon semata. Ternyata juga memiliki kewenangan mengangkat menantunya, Raden Pamanah Rasa sebagai Maharaja Pakwan Pajajaran dengan gelar Sang Prabu Siliwangi.
Adapun istri pertama Sang Prabu Siliwangi adalah Nyi Ambet Kasih putri kandung Ki Gedeng Sindangkasih. Istri kedua, Subang Larang putri Ki Gedeng Tapa. Isteri ketiga, Nyai Aciputih Putri dari Ki Dampu Awang.
Dari peristiwa pergantian kedudukan di atas ini, antara Ki Gedeng Tapa dan Sang Prabu Siliwangi memiliki kesamaan pewarisan. Keduanya memperoleh kekuasaan berasal dari Ki Gedeng Sindangkasih setelah wafat. Hubungan antara keduanya dikuatkan dengan pertalian pernikahan. Sang Prabu Siliwangi mempersunting putri Ki Gedeng Tapa yakni Subang Larang. Dengan demikian Sang Prabu Siliwangi adalah menantu Ki Gedeng Tapa.
Pernikahan di atas ini, mempunyai pengaruh yang besar terhadap kekuasaan politik yang sedang diemban oleh Sang Prabu Siliwangi. Tidaklah mungkin kelancaran kehidupan Kerajaan Hindu Pajajaran, tanpa kerja sama ekonomi dengan Syahbandar Cirebon, Ki Gedeng Tapa. Begitu pula sebaliknya, Ki Gedeng Tapa tidak mungkin aman kekuasaannya sebagai Syahbandar, bila tanpa perlindungan politik dari Sang Prabu Siliwangi. Guna memperkuat power of relation antar keduanya, maka diikat dengan tali pernikahan.
Pengaruh eksternal
Pengaruh islamisasi terhadap Dinasti Sang Prabu Siliwangi tidak dapat dilepaskan hubungan dengan pengaruh Islam di luar negeri. Di Timur Tengah, Fatimiyah (1171) dan Abbasiyah (1258) memang sudah tiada digantikan oleh kekuasaan Mamluk di Mesir dan Mongol di Baghdad. Namun pada kelanjutan Dinasti Khu Bilai Khan, Mongol pun memeluk Islam. Kemudian membangun kekaisaran Mongol Islam di India.
Perkembangan kekuasaan politik Islam di Timur Tengah di bawah Turki semakin berjaya. Konstantinopel dapat dikuasainya (1453). Di Cina Dinasti Ming (1363-1644) memberikan kesempatan orang-orang Islam untuk duduk dalam pemerintahan. Antara lain Laksamana Muslim Cheng Ho ditugaskan oleh Kaisar Yung Lo memimpin misi muhibah ke-36 negara. Antara lain ke Timur Tengah dan Nusantara (1405-1430). Membawa pasukan muslim 27.000 dengan 62 kapal. Demikian penuturan Lee Khoon Choy, dalam Indonesia Between Myth and Reality. Di Cirebon Laksmana Cheng Ho membangun mercusuar. Di Semarang mendirikan Kelenteng Sam Po Kong.
Misi muhibah Laksamana Cheng Ho tidak melakukan perampokan atau penjajahan. Bahkan memberikan bantuan membangun sesuatu yang diperlukan oleh wilayah yang didatanginya. Seperti Cirebon dengan mercusuarnya. Oleh karena itu, kedatangan Laksamana Cheng Ho disambut gembira oleh Ki Gedeng Tapa sebagai Syahbandar Cirebon.
Perubahan tatanan dunia politik dan ekonomi yang dipengaruhi oleh Islam seperti di atas, berdampak besar dalam keluarga Sang Prabu Siliwangi. Terutama sekali pengaruhnya terhadap Ki Gedeng Tapa sebagai Syahbandar di Cirebon.
Karena sangat banyak kapal niaga muslim yang berlabuh di pelabuhan Cirebon, kapal niaga dari India Islam, Timur Tengah Islam dan Cina Islam. Pembangunan mercusuar di pelabuhan Cirebon memungkinkan tumbuhnya rasa simpati Ki Gedeng Tapa sebagai Syahbandar Cirebon terhadap Islam. Dapat dilihat dari putrinya Subang Larang, sebelum dinikahkan dengan Sang Prabu Siliwangi, dipesantrenkan terlebih dahulu ke Syekh Kuro. Di bawah kondisi keluarga dan pengaruh eksternal yang demikian ini, putra putri Sang Prabu Siliwangi mencoba lebih mendalami Islam dengan berguru ke Syekh Datuk Kahfi dan Naik Haji.
Gunung dan guru
Naskah Carita Purwaka Caruban Nagari kelanjutannya menuturkan, setiap dalam upaya pencarian guru pasti tempat tinggalnya ada di Gunung. Tampaknya sudah menjadi rumus, para Guru Besar Agama atau Nabi selalu berada di Gunung. Dapat kita baca Rasulullah saw juga menerima wahyu Al Quran dan diangkat sebagai Rasul di Jabal Nur. Jauh sebelumnya, Nabi Adam as dijumpakan kembali dengan Siti Hawa ra, di Jabal Rahmah.
Tempat pendaratan Kapal Nuh as setelah banjir mereda di Jabal Hud. Pengangkatan Musa as sebagai Nabi di Jabal Tursina. Demikian pula Wali Sanga selalu terkait aktivitas dakwah atau ma kamnya dengan gunung. Tidak berbeda dengan kisah islamisasi putra putri Prabu Siliwangi erat hubungannya dengan guru-guru yang berada di gunung.
Subang Larang tidak mungkin mengajari Islam putra putrinya sendiri di istana Pakuan Pajajaran. Diizinkan putra pertamanya Pangeran Walangsungsang untuk berguru ke Syekh Datuk Kahfi di Gunung Amparan Jati. Di sini Pangeran Walangsungsang diberi nama Samadullah.
Walaupun demikian Pangeran Walangsungsang harus pula berguru kedua guru Sanghyang Naga di Gunung Ciangkap dan Nagagini di Gunung Cangak. Di sini Pangeran Walangsungsang diberikan gelar Kamadullah. Di Gunung Cangak ini pula berhasil mengalahkan Raja Bango. Pangeran Walangsungsang diberi gelar baru lagi Raden Kuncung. Dari data yang demikian, penambahan atau pergantian nama memiliki pengertian sebagai ijazah lulus dan wisuda dari studi di suatu perguruan.
Dengan cara yang sama Lara Santang harus pula mengaji ke Syekh Datuk Kahfi Cirebon. Dalam Naskah Babad Cirebon dikisahkan Lara Santang sebelum sampai ke Cirebon, berguru terlebih dahulu ke Nyai Ajar Sekati di Gunung Tangkuban Perahu. Kemudian menyusul berguru ke Ajar Cilawung di Gunung Cilawung. Di sini setelah lulus diberi nama Nyai Eling.
Naik haji
Atas anjuran Syekh Datuk Kahfi agar Pangeran Walangsungsang dan Lara Santang Naik Haji. Ternyata dalam masa Ibadah Haji di Makkah, Lara Santang dipersunting oleh Maolana Sultan Mahmud disebut pula Syarif Abdullah dari Mesir. Lara Santang setelah haji dikenal dengan nama Syarif Mudaim. Dari pernikahannya dengan Syarif Abdullah, lahir putranya, Syarif Hidayatullah pada 12 Mualid 1448 dikenal pula setelah wafat dengan nama Sunan Gunung Jati. Dan putra kedua adalah Syarif Nurullah.
Walangsungsang setelah haji, dikenal dengan nama Haji Abdullah Iman. Karena sebagai Kuwu di Pakungwati, dikenal dengan nama Cakrabuana. Prestasi Cakrabuana yang demikian menarik perhatian Sang Prabu Siliwangi, diberi gelar Sri Mangana. Pengakuan Sang Prabu Siliwangi yang demikian ini, menjadikan adik Walangsungsang atau Cakrabuana, yakni Raja Sangara masuk Islam dan naik haji kemudian berubah nama menjadi Haji Mansur.
Untuk lebih lengkapnya kisah islamisasi Dinasti Sang Prabu Siliwangi, dapat dibaca pada Dr. H. Dadan Wildan M.Hum, Sunan Gunung Jati Antara Fiksi dan Fakta.
Silsilah Prabu Siliwangi
Kembali ke masalah pokok artikel saya di atas ini. Suatu artikel yang saya angkat dari karya Dr. H. Dadan Wildan M.Hum. Bagi saya sejarah Prabu Siliwangi merupakan belukar yang sukar saya pahami. Dari karya Dr. H. Dadan Wildan M.Hum ada bagian sangat menarik, Carita Purwaka Caruban Nagari-CPCN karya Pangeran Arya Cerbon 1720. Diangkat dari terjemahannya karya Pangeran Sulendraningrat (1972), dan Drs. Atja (1986).
Prabu Siliwangi seorang raja besar dari Pakuan Pajajaran. Putra dari Prabu Anggalarang dari dinasti Galuh yang berkuasa di Surawisesa atau Kraton Galuh. Pada masa mudanya dikenal dengan nama Raden Pamanah Rasa. Diasuh oleh Ki Gedeng Sindangkasih, seorang juru pelabuhan Muara Jati.
Istri pertama adalah Nyi Ambetkasih, putri dari Ki Gedengkasih. Istri kedua, Nyai Subang Larang putri dari Ki Gedeng Tapa. Ketiga, Aciputih Putri dari Ki Dampu Awang.
Selain itu, CPCN juga menuturkan silsilah Prabu Siliwangi sebagai ke turunan ke-12 dari Maharaja Adimulia. Selanjutnya bila diurut dari bawah ke atas, Prabu Siliwangi (12) adalah putra dari (11) Prabu Anggalarang, (10) Prabu Mundingkati (9) Prabu Banyakwangi (8) Banyaklarang (7) Prabu Susuk tunggal (6) Prabu Wastukencana (5) Prabu Linggawesi (4) Prabu Linggahiyang (3) Sri Ratu Purbasari (2) Prabu Ciungwanara (1) Maharaja Adimulia. Sudah menjadi tradisi penulisan silsilah, hanya menuliskan urutan nama. Tidak dituturkan peristiwa apa yang dihadapi pada zaman pelaku sejarah yang menyangdang nama-nama tersebut. Kadang-kadang juga disebut makamnya di mana.
Pengenalan Islam
Adapun Dinasti Prabu Siliwangi yang masuk Islam adalah dari garis ibu, Subang Larang. Dapat dipastikan dari Subang Larang ajaran Islam mulai dikenal oleh putra-putrinya. Walaupun Subang Larang sebagai putri Ki Gedeng Taparaja Singapora bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Namun Subang Larang adalah murid dari Syekh Hasanuddin atau dikenal pula sebagai Syekh Kuro.
Adapun putra pertama adalah Walangsungsang. Kedua, putri Nyai Larang Santang. Ketiga, Raja Sangara. Tidak mungkin Subang Larang dengan bebas membelajarkan ajaran Islam secara terbuka dalam lingkungan istana. Oleh karena itu, Walangsungsang, mempelopori meninggalkan istana dan berguru kepada Syekh Datuk Kahfi di Gunung Amparan Jati di Cirebon. Syekh Datuk Kahfi dikenal pula dengan nama Syekh Nuruljati.
Dalam pengajian dengan Syekh Nurjati, diwisuda dengan ditandai pergantian nama menjadi Ki Somadullah. Kemudian membuka pedukuhan baru, Kebon Pesisir. Kelanjutannya menikah dengan Nyai Kencana Larang putri Ki Gedeng Alang Alang. Dari sini memperoleh gelar baru Ki Wirabumi.***

Senin, 13 Juli 2009

Wangsit Siliwangi

Wangsit Siliwangi

SING SAHA BAE ANU NGAGUNAKEUN NGARAN
SILIWANGI
ATAWA NGARASA JADI SEKESELER
SILIWANGI
MANEHNA BAKAL NANJUNG HIRUPNA,
BAKAL MULYA GUMELARNA
KAWANGUKEUN SABUANA PANCATENGAH …
LAMUN…
MANEHNA… JUJUR, SINATRIA, TEUNEUNG,
GUMATI KA SILEUTIK, NYAAH KA RAHAYAT
SARTA …
WIBAWA KA SASAMA.

SABALIKNA…
HIRUPNA MOAL PANGGIH JEUNG KAENANGAN
BAKAL LARA BALANGSAK…
SAENENGNA…
LAMUN INGKAR TINA PATOKAN ANU TADI

Jumat, 05 Juni 2009

Wliujeng Tepang Taun Ka pun Alo

Happy birthday kanggo neng Intan Paula Dewi anu ka 4 dina kaping 2 Juni.Mugi sing jadi anak nu soleha berbakti ka orang tua,bangsa ,negara sareng agama.
ask-persib
gartaz mania

Sabtu, 02 Mei 2009

May Day

ask-persib
gartaz mania

Bulan Mei geus datang deui teu karasa taun 2009 geus aya di patengahan.Dina bulan Mei ieu aya hari buruh tanngal 1 mei...peruis jeung hari irian...trus tanggal 2 mei nyaeta hari pendidikan...
saban taun poe2 eta ku urang dirayakeun tapi asa anggeur malah leuwih buruk.....kumaha ceuk didinya????

Senin, 30 Maret 2009

Video Demo di Bundaran HI

ask-persib
gartaz mania
ask-persib
gartaz mania

Resensi buku “Hubungan Indonesia - Amerika dasawarsa ke II tahun 1955-1965”


Resensi Buku Non Fiksi

Resensi Buku “Hubungan Indonesia - Amerika dasawarsa ke II tahun 1955-1965”

 • Judul Buku : Hubungan Indonesia - Amerika dasawarsa ke II tahun 1955-1965
 • Penulis : Hadi Soebadio
 • Tahun Terbit : 2005
 • Penerbit : Pramitra Press
 • Tebal Halaman : 211 halaman
 • Jumlah Bab : 5 Bab
 • Kelebihan : Mengungkapkan rahasia hubungan bilateral negara Indonesia dengan Amerika pada tahun 1955-1965 secara lengkap dan mendetail.
 • Kekurangan : Dalam memaparkan isi buku,penulis sangat blak-blakan dalam membuka rahasia negara.Sehingga memungkinkan ada pihak yang tersinggung
 • Sasaran : Dewasa (21 tahun ke atas)
 • Inti Sari per bab :

  1. Bab I : Pendahuluan

Buku ini menyajikan tentang motivasi Amerika untuk membendung paham komunis di dunia.Dimulai setelah perang Dunia II tahun 1948 Amerika mengeluarkan program Truman Doctrin.Yaitu sebuah program penyebaran paham anti komunis (liberal) yang ditujukan ke seluruh dunia khususnya negara tetangga sumber komunis (Uni Soviet dan Cina).Hal ini tentu menjadikan perang urat syaraf antara blok liberal dan blok komunis.Banyak perebutan pengaruh di belahan dunia antara blok liberal dan blok komunis termasuk negara Indonesia yang di dalamnya bergolak terjadi perlawanan melawan komunis.Di dalam buku ini akan disajikan beberapa pendekatan Amerika dengan Indonesia dalam upayanya menanamkan pengaruhnya di Indonesia untuk anti Komunis.

  1. Bab II : Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Sesudah Perang Dunia II

Selama Perang Dunia II Amerika menunjukkan kekuatannya dengan menggunakan Bom Atom.Asia Pasifik Raya menjadi wilayah kekuasaanya.Sementara sekutunya Inggris dan Perancis walaupun menang menghadapi Jerman tetapi mereka merugi besar karena negara mereka hancur.Maka jadilah Amerika sebagai Penguasa Blok Barat (Liberal).Setelah kekalahan Jerman (Nazi) dalam perang dunia II,terjadi kekosongan kekuasaan di Eropa..Uni Soviet sebagai negara besar di kawasan Eropa berinisiatif untuk mengambil alih pengaruh dan kekuasaan di Eropa dari faham Nazi (Jerman).Hal itulah yang mengubah kebijakan politik Amerika.Pada masa itu Amerika berusaha mengimbangi kekuatan Uni Soviet di Eropa.karena Amerika memiliki perekonomian yang kuat serta memiliki senjata canggih (nuklir).Maka sejak itu di dunia terdapat dua kekuatan besar yaitu negara amerika dan Uni Soviet.

Karena jarak geografis Uni Soviet yang sangat dekat dengan Eropa maka Uni Soviet melakukan agresi ke negara Eropa Timur dan kawasan Balkan.Sedangkan Amerika mengeluarkan program Marshall Plan untuk membantu negara-negara Eropa Selatan dan Eropa Barat untuk membendung Uni Soviet serta membentu NATO (North Atlantic Teritory Organization) lembaga pertahanan negara-negara di Kawasan Atlantik Utara.Walaupun banyak negara yang terpengaruh oleh kedua negara adidaya tersebut,tapi banyak juga negara kecil yang tetap berpendirian dan juga berusaha untuk membela negaranya jika suatu waktu negara mereka diserang oleh Amerika dan Uni Soviet.

  1. Bab III : Dinamika Hubungan Politik Indonesia – Amerika

Setelah masa kemerdekaan Indonesia,sekitar tahun 1950-1965 terjadi pemberontakan –pemberontakan di daerah.Hal yang memicu pemberontakan beragam namun memiliki persamaan yaitu ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat yang cendrung sentralisasi.Sehingga perkembangan hanya terjadi di Jawa.Pemberontakan dimulai dari perwira TNI di daerah (PRRI) di Sumatera dan Sulawesi.Menurut data bahwa pemberontakan itu dibiayai oleh Amerika.Para jendral di daerah meminta bantuan Amerika dengan dalih untuk menghancurkan faham komunis di Indonesia.Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia menjadi target Amerika untuk dikuasai dari pengaruh Uni Soviet.Maka pemerintah Indonesia menjauhi amerika yang tertangkap basah membantu pemberontak di daerah.Salah satunya yaitu menolak tawaran pembelian snjata dari amerika dan Indonesia lebih memilih membeli persenjataan dari sekutu Uni Soviet Cekoslowakia.Melihat hal itu Amerika segera melakukan perundingan dengan Indonesia dan memberikan bantuan persenjataan ke Indonesia supaya tidak terjerat oleh blok komunis walaupun sikap Indonesia masih curiga terhadap Amerika.Namun setelah perkembangan selanjutnya hubungan Amerika Indonesia menjadi baik lagi setelah PRRI mengalami kekalahan dari pemerintah Indonesia.Namun hal ini dianggap Australia yang curiga jika persenjataan dari Amerika kepada Indonesia akan digunakan dalam merebut Irian Barat.Dalam perselisihan Irian Barat Amerika selalu berada di belakang untuk mengawasi gerakan Indonesia.Kemudian pada masa selanjutnya hubungan Amerika Indonesia terjadi pasang surut.

  1. Bab IV : Dampak Dominasi Negara-negara Adidaya Terhadap Hubungan Indonesia – Amerika

Amerika adalah merupakan suatu kekuatan global,dan sebagai kekuatan global ia terlibat dalam politik dan strategi global dan bukan regional.Kebijakan regionalnya dirancang untuk menjamin kepentingan globalnya dan bukan untuk kawasan itu sendiri.Karena tujuan utama politik Amerika adalah global maka sejak timbulnya Perang Dingin ,Amerika cenderung salah menginterpretasikan operasi negara-negara lain ,terutama dari dunia ketiga.Pemberontakan dan perjuangan nasional untuk mencapai kemerdekaan melawan kekuasaan colonial barat,yang merupakan sekutu Amerika ,sering dipandang sebagai gerakan revolusioner anti barat dan pro-komunis.Pada waktu berkecamuk perang dingin maka nampak Amerika memandang dunia itu biru atau merah,dan bagi yang netral adalah amoral,dan bagi yang tidak memihak Amerika adalah melawan Amerika.Indonesia mendapat tekanan agar bersekutu dengan Uni Soviet.Tetapi Indonesia tetap menolak untuk bersekutu dengan Uni Soviet maupun dengan Amerika.Karena Indonesia kecewa terhadap sikao Amerika.Kekecewaan ini disebabkan oleh konflik pada diri para pemimpin nasional Indonesia antara harapan mereka akan peran Amerika terhadap Indonesia dan kepentingan Amerika sendiri.

  1. Bab V : Penutup

Kurun waktu 1955-1965 adalah dasawarsa membekunya hubungan Indonesia –Amerika Serikat hingga ke titik nadir.Pada awal 1950-an ,saat warna politik AS terhadap negara Asia ditentukan oleh sejauh mana mereka dapat menyesuaikan diri dengan politik pembendungan (containment policy) AS terhadap ancaman menjalarnya komunisme dari Republik Rakyat Cina ,di Indonesia komunisme justru bak kembang ynag tengah mekar .Hasilnya ,politik luar Indonesia bukan cuma tidak bias menyesuaikan diri dengan kebijakan AS,bahkan bertentangan.Indonesia tidak mengakui Taiwan melainkan Beijing sebagai wakil Cina yang sah,Indonesia mengakui Hanoi bukan Saigon ,Indonesia menentang persekutuan-persekutuan militer beserta pangkalan-pangkalan di mancanegara.Tak heran bila AS membantu pemberontakan daerah yang terjadi di tanah air pada 1957-1958.Buku ini menelusuri jejak-jejak sejarah politik AS terhadap Indonesia dalam kaitannya dengan tiga peristiwa penting,yakni pemberontakan daerah terhadap pemerintah pusat (1958),sengketa Irian Barat (1950-1962),dan perkembangan Partai Komunis Indonesia (1920-1964).

Remaja Dan Seks


Nama : Agung SK

Tugas : Junalistik (Opini)

NIM : 1620050010 (MTK-UIA)

Tanggal : 5 Januari 2009

Remaja dan Seks Bebas

Remaja adalah masa menuju kedewasaan yaitu sekitar usia dua belas sampai delapan belas tahunan..Pada masa ini sifat seseorang sangat labil karena merupakan masa peralihan anak-anak menuju dewasa serta belum mempunyai pegangan dan prinsip hidup.Sehingga jiwanya masih labil.Sifat ingin mencoba hal baru adalah indikator seorang remaja.Baik itu yang bersifat baik dan buruk.Pada sisi yang baik rasa ingin mencoba itu mengarahkan seorang remaja pada penjurusan bakat dan minat misalnya remaja yang mencoba alat musik atau band dan contoh baik lainnya.Sedangkan rasa ingin mencoba hal yang baru pada remaja yang bersifat buruk seperti contoh mencoba merokok,minum minuman keras,mengkonsumsi narkoba dan lain-lain.Pada masa remaja adalah penentuan jalan hidup sesorang Apakah mereka ingin pada jalan yang benar atau jalan yang salah? Sehingga masa remaja sangat menetukan karakter sesorang ke masa depannya

Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta adalah peringkat keempat negara dengan populasi terbesar di dunia.Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 70 juta anak remaja.Dengan jumlah remaja yang begitu banyak potensi Indonesia sangat besar dalam hal sumber daya manusia.Mengapa remaja menjadi sorotan? Karena remaja adalah cikal bakal pemuda yang siap untuk membangun bangsa.Meminjam bahasa pertanian remaja adalah bibit yang siap ditanam di ladang sedangkan pemuda adalah tanamannya.Kualitas tanaman ditentukan oleh bibit.Begitu pula para pembangun negeri (pemuda).Yang menentukan keberhasilan suatu bangsa adalah remaja yang siap dan tangguh dalam menyongsoong era global.Di tengah tumpuan negara terhadap remaja sebagai calon penggerak bangsa pada saat ini begitu banyak persoalan yang mendera remaja seperti kenakalan remaja khususnya tentang seks bebas yang saat ini tengah marak di masyarakat.

Perkembangan zaman sangat berpengaruh pada model pergaulan manusia.Salah satunya adalah pergaulan remaja yang sangat begitu bebas sehingga memudahkan transfer budaya asing khususnya budaya barat ke bangsa timur.Dengan munculnya peradaban bangsa barat di Indonesia tak sulit untuk ditemui mode pakaian barat yang digunakan oleh bangsa kita dimana pakaian tersebut tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia.Tak hanya produk konkret yang masuk ke negara ini namun gaya hidup yang merupakan dari bagian jiwa budaya barat telah merasuki jiwa dari hampir sebagian besar remaja Indonesia.Perkembangan zaman adalah hal yang wajar dan alami.Namun jikalau perkembangan zaman tersebut memberikan dampak buruk seperti pengacuhan nilai moralitas serta pergeseran nilai-nilai budaya bangsa maka perkembangan zaman tersebut dapat dikatakan mengalami kemuduran karena pada hakikatnya adalah kemajuan peradaban manusia diukur dari berkembangnya pola pikir dan terjaganya moralitas sebagai seorang manusia.Namun sekarang ini banyak sekali perilaku manusia yang menyimpang dari moralitas.Seperti gaya berpakaian minim bahkan sengaja untuk bertelanjang yang mirip bangsa binatang.Kemudian perilaku seks yang sudah jauh melenceng begitu banyak film porno yang sangat ekstrem.Mulai dari adegan seks di khalayak ramai,fose bugil dengan melibatkan model semua warga kota.Serta menjamurnya video seks yang melibatkan para pelajar SMA,SMP bahkan SD sekalipun.Pada intinya pergaulan sekarang ini sangat erat dengan seks bebas.

Ditinjau dari dari sejarahnya seks bebas sudah terjadi sejak manusia diciptakan yaitu pada zaman nabi Adam dan Siti Hawa namun setelah itu Allah mengatur dengan menurunkan Islam.Seks adalah fitrah manusia untuk melanjutkan keturunannya.Namun karena seks sangat erat dengan nafsu maka manusia tidak akan merasa puas seperti akan nafsu lapar dan dahaga.Untuk menyalurkan hasratnya tersebut banyak cara yang dilakukan manusia (remaja) seperti melakukan masturbasi dan berbagai cara yang erat dengan adegan seksualitas.Dikaitkan dengan hal tersebut maka pergaulan remaja sekarang ini sangat banyak sekali diaromai seks bebas.Mulai dari hal ringan seperti berciman,menonton film biru bersama,sampai hal yang sangat mengkhawatirkan yaitu pesta seks.Dengan munculnya berbagai media perekam video maka semakin menjamur pula adegan seks yang diperagakan remaja.Bukan menjadi suatu aib lagi memprtontonkan kemaluan atau adaegan seks via hp,internet dan lain-l.ain.Seolah menjadi suatu kebanggaan,berbagai kota,sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia bersaing dalam pembuatan film adegan mesum.Sepertinya media dengan menampilkan film seks akan lebih manjur dalam mempromosikan produk mereka.

Pada intinya kenakalan remaja sangat erat dengan seks bebas bukan lagi narkoba dan miras.Karena seks bebas jauh lebih berbahaya dibanding dengan narkoba dan minuman keras meskipun seks bebas bisa dikarenakan narkoba dan minuman keras..Seks bebas memiliki dampak buruk yang sangat kompleks dan berefek domino.Dan dampak buruk utama seks bebas yaitu akan membentuk jiwa yang acuh terhadap moralitas dan norma kesusilaan.Sangat jauh dengan karakter manusia yang beradab yang sudah memilki atuaran-aturan hidup.Mereka hidup bagai bangsa barbar yang hidup tanpa aturan.Beginikah yang disebut kemajuan?

Lalu apa solusinya?Kembali pada hakikat manusia yaitu sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna.Yang membedakan kita dan makhluk yang lain adalah akal yang dilengkapi dengan rasa kemanusiaan yang meliputi rasa kesusilaan,rasa kesopanan yang membentuk moralitas sebagai jiwa seorang manusia.Penerapan konsep tersebut ada dalam setiap budaya di berbagai bangsa dan disempurnakan dengan kerangka agama.Kita sebagai muslim tentu kita sangat beruntung dengan aturan-aturan yang tegas dan lugas yang mengatur pergaulan manusia.Dalam Islam sudah ada pencegah untuk terjadinya seks bebas yaitu wanita wajib memakai hijab untuk menutupi auratnya serta diharamkan lakilaki dan perempuan yang bukan muhrim berduaan.Kemudian pada masa remaja adalah sangat erat dengan pengawasan orangtua.Didikan orangtua sangat berperan membentuk karakter sang anak dan membentengi dari perilaku yang menyimpang (seks bebas).Semakin maraknya seks bebas di kalangan remaja membuktikan bahwa masyarakat (keluarga) sekarang ini sudah jauh dari agamanya (Islam).Kita telah banyak diracuni bangsa Yahudi dan Nasrani dengan kebudayaannya mulai dari fashion,film,food.Jika kita terus begini maka akan semaikn mudah mereka akan menguasai dan menghancurkan islam di negeri kita.

Islam adalah sebuah solusi untuk seluruh permasalahan. Ternasuk mengatasi masalah seks bebas di kalangan remaja.Mengapa di Indonesia terjadi hal semcam ini ditengah penduduk Indonesia yang mayoritas Islam?Aturan Islam terdapat dalam Al Quran disana dituliskan berbagai macam aturan dan larangan terhadap umat manusia termasuk melarang berzina yang termasuk pada dosa besarNamun ditengah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam kita tidak memiliki peundangan syariah Islam.sangat ironi memang bahkan kita menganut perundangan nasrani warisan dari Belanda yang notabene Negara liberal yang sangat memberi kebebasan pada setiap orang untuk berbuat apaupun selama tidak ada pihak yang dirugikan,.hukuman yang dikenakan bagi pezina adalah hanya teguran dan pengarahan selama hal tersebut tidak ada unsur paksaan (suka sama suka) dan mengganggu pihak lain.Tidak salah jikalau hal ini terus terjadi para remaja akan mengikuti contoh sebelumnya bahkan mereka mendokumentasikannya dalam media.Masih untung kita memiliki norma kesusilaan di masyarakat sebagai produk hukum adat dengan sanksi pengucilan dari masyarakat namun hal itu sia-sia karena hukum tersebut tidak tertulis dan hanya berlaku di komunitas masyarakat tertentu serta karena semakin banyaknya seks bebas di masyarakat hal tersebut sudah dianggap biasa oleh masyarakat.Saya sangat prihatin dengan keadaan remaja saat ini yang rentan terhadap seks bebas>seharusnya pemerintah mengakomodir produk hukum yang melindungi remaja dari hal tersebut.Kalaupun hokum islam belum menjadi perundangan Negara Indonesia.Maka perundangan yang ada (Undang-undang Pornoaksi dan pornografi) wajib dijalankan dengan baik semua pihak yang terkait menjalankan dan mengawasi Undang-undang ini.Mudah-mudahan dengan cara tadi remaja Indonesia tidak terjebak dalam seks bebas yang begitu menggiurkan tetapi menyengsarakan.Semoga remaja Indonesia lebih kritis dan logis dalam menhadapi masalah ini.Remaja adalah masa indah maka jangan rusak keindahan tersebut dengan keindahan sesaat (seks bebas)..

ask-persib
gartaz mania

Minggu, 22 Maret 2009

Alam Pasundan

Alam Pasundan

Ku : Agung Setiadi Kusumah

Hejona daun, biruna langit, herangna walungan

Subur reujeung segerna alam Pasundan

Matak betah ka semah

Matak heman ka pituin

Rahayatna calakan, someah, perkasa reujeung taat kanu agama

Katartiban, kaendahan, kaamanan ciciren alam Pasundan

Taya nagri nu nandingan kabeungharan alam Pasundan

Harita nepi ayeuna jadi puseur pamarentahan

Pamingpin nagri Pasundan kawentar ka manca nagara

Dipikaserab ku kabeh bangsa

Ngajungjung budaya nu luhung warisan ti karuhun

Nyepeng teguh jati diri nepi mulih ka bumi

Cik geura areling incu-incu ki Sunda

Kiwari loba karusakan di alam Pasundan

Ragana kagorogot jiwana pararetot

Tong nepikeun ki Sunda paeh molotot

Jati diri ki Sunda aya dina ati urang Sunda

Hate leutik moal ngabohongan

Urang kabeh pasti cinta alam Pasundan

Bela nepi getih ka ngucur sakabeh awak ancur lebur

Pikacinta alam Pasundan, lastari nagri saeusi-eusi

Alam Pasundan pasti jaya abadi

Nepikeun kiamat nu can ngajadi

Mugi Gusti Alloh Ngobulkeun du’a abdi

Jumat, 02 Januari 2009

VCD Alumni SMA Cibatu thn 2005


foto buronan 3IPA2 th 2005


logo VCD smun 1 Cibatu

COVER CD KENANGAN SMAN 1 CIBATU LULUSAN 2005


Sambut Tahun Baru dengan Ikhtiar

Seandainya Persigar dan Persikotas Bangkit

Saya selaku bobotoh Persib keturunan Garut dan Tasikmalaya mengandaikan Persigar dan Persikotas bersaing dengan Persib di kompetisi sepakbola Indonesia (ISL).Hal ini tentu akan berpengaruh pada keberlangsungan tim Persib
Dampak Positif
1. Persigar dan Persikotas akan menjadi lawan Persib yang nyata bukan sekedar lawan sparing semata.Dan pada laga ini terdapat gengsi memperebutkan kekuasaan wilayah Priangan.Sehingga Persib akan mengeluarkan skema permainan terbaiknya.
2. Persepakbolaan Jawa Barat menjadi lebih hidup dan tak pelak lagi menjadi kiblat persepakbolaan nasional yang selama ini dikuasai Jawa Timur dan Papua.
3. Tak dipungkiri lagi bahwa persepakbolaan daerah akan membangkitkan perekonomian daerah tersebut.Mulai dari pembangunan stadion standar LSI,infrastruktur jalan,pemberdayaan ekonomi masyarakat.Sehingga hal ini akan berdampak pada pemerataan pembangunan di Jawa Barat.
4. Akan menjadi faktor pendorong kebangkitan persepakbolaan kota-kota di Jawa Barat.Seperti halnya di Jawa Timur yang mulanya dimonopoli Persebaya sekarang menyebar dan merata dengan hadirnya Petrokimia (Gresik United),Mitra Surabaya,Arema,Deltras,Persik,Persela,Persekabpas dan kota-kota lainnya yang siap hadir di level kompetisi tertinggi Indonesia.Semua itu terjadi karena prestasi Persebaya yang mengkilap dan menjadi inspirasi dan motivasi tim-tim dari Jawa Timur.
· Dampak Negatif
1. Dukungan dari bobotoh Persib asal Garut dan Tasik akan berkurang bahkan akan hilang sama sekali jika prestasi Persib monoton dan laju Persigar meningkat.Distrik-distrik bobotoh di luar Bandung akan bubar karena sebagian besar pengurus dan anggotanya berasal dari luar Bandung (termasuk Garut dan Tasik).
2. Akan tercipta derby Jawa Barat yang seru dan sengit.Yang dikhawatirkan akan terjadi perseteruan yang berujung pada konflik antar supporter karena rasa kedaerahan yang begitu kuat.seperti laga derby di Jawa Timur.
Untuk menghindari dampak negative bisa dipkirkan lebih awal (mulai dari sekarang).

Mungkin Persib dulu pernah tersaingi oleh tim-tim Jawa Barat (Jawa Barat dan Banten) yang berlaga di Liga Indonesia namun basis bobotoh di daerah banten dan bogor raya tetap setia pada Persib dikarenakan kemapanan dan prestasi tim daerahnya sangat pas-pasan dibandingkan dengan Persib.mungkin hanya di Tangerang yang menjamur virus LaViola di tubuh bobotoh tangerang.
Garut dan Tasikmalaya sangat berbeda sekali dengan wilayah banten dan bogor.Karakteristiknya yang sangat keras serta banyak terdapat bibit unggul pemain sepakbola yang handal akan menjadi modal dasar untuk mengarungi kompetisi sepakbola level tertinggi.Yang kurang dari Persigar dan Persikotas adalah pendanaan dan manajemen.Insa Alloh jika pendanaan dan manajemen yang mumpuni tidak mustahil Persigar dan Persikotas akan menjadi Persik part 2
Tulisan ini bukan bermaksud untuk menggembosi Persib tapi sebagai gambaran persepakbolaan Jawa Barat yang terpuruk (Tugas Berat Pengda PSSI Jawa Barat).Serta suatu angan dari warga Garut dan Tasik yang berharap Persigar mampu bahkan melebihi Persib.
Persib sendiri tentu tidak ingin hanya menjadi penghibur masyarakat Jabar tetapi ingin lebih dari itu diantarnya ingin menjadi inspirasi dan motivasi tim-tin sepakbola di Jabar. Walaupun Persigar dan Persikotas berada di divisi III Tidak ada yang mustahil jikalau ada niat dan usaha.Untuk para pengusaha AsGar dan Tasik saatnya bersatu dan membangun Garut dan Tasik salah satunya dengan berinvestasi di Persigar dan Persikotas.Semoga dengan terpilihnya kepala daerah Garut yang baru akan menjadi titik awal kebangkitan Persigar begitu pula dengan Persikotas.Hal ini tentu saja akan menjadi pemacu semangat Persib yang tentu saja tidak mau digeser Persigar dan Persikotas di tatar Sunda.

Sekarang Persib masih nomer 1 di hatiku tetapi hal itu mungkin akan berubah jikalau Persigar apalagi Persikotas masuk ISL.namun walaupun hal itu terjadi saya tetap segan dan angkat topi terhadap Persib sebagai pionir persepakbolaan di tanah Pasundan.

Salam Bobotoh
ASK-GarTaz
JakTim