Nu Tos Ningal Ieu Blog

Selasa, 22 Desember 2009

Euweuh Istilah Paeh

Saha nu wani paeh ayeuna?
geus ngadangu kecap paeh,bulu kuduk geus muriding,...
ku sieunna,ku waasna,ku can pasti irahana,kukurilingan mikirna ge lieur?
Ngan hiji nu pasti , paeh pasti kaalaman ku mahluk nu hirup (kulu napsin da ikotul maut),..
paeh nyaeta kaayaan pindahna jiwa/ruh ti alam dunya ka alam kubur(aherat)
dina istilah asa singket jeung gampang padahal mah lila jeung rumit,...komo deui nu kafir,..na'udubillah
ti mimiti jalma diciptakeun ku Alloh,..urang salawasna aya dina kahirupan,..ngan beda2 alam,..ti mula aya di alam ruh lanjut ka alam rahim (kandungan) lanjut ka alam dunya (neangan bekel jang ka aherat) paeh heula (sakarat) tah tidieu panentuan urang salamet dunya aherat,..lanjut ka alam kubur (kuburan),...lanjut ka alam mashyar (dihudangkeun bada kiamat) lanjut ka jalan cagak "surga atawa naraka"????
Saterusna rek di naraka atawa surga urang hirup kekal abadi (moal kahontal ku akal urang,hirup sakitu lilana),..ngeunah nu di surga mah,...sangsara nu di naraka,...
"saestuna agama mu dipikarido ku Alloh mung Islam",...ieu hiji modal keur urang nu salaku atawa nu ngaku islam,...geus dibere rel ka surga,...Patepung sareng Pancipta Alam Samesta (Alloh SWT)...tepang sareng kakasih Alloh (Muhammad SAW),...
Ai geus kieu mah urang teh asa leutik euweuh artina ku kakuasaan Alloh,...
Mugi urang sadaya sing aya dina Rahmat Alloh dugi salamet di surga engke,..

Kamis, 03 Desember 2009

Presiden ti Jawa Wetan

Lain rek ngomongkeun urang jawa nu notabene turunana ti Bangsa Sunda,
...Ieu urang Jawa siga papatah Sunda "Taktak rek ngaluhuran sirah" ieu hiji pamohalan,
..ti mimiti sukarno,..mimiti mah kaasup pahlawan cenah,..tapi ai geus ngeunah diuk di korsi mah jadi ngalunjak,...hayang presiden saumur hirup,..aya-aya wae...
kadua suharto,...asa jadi pahlawan oge pedah numpas PKI (cenah),...terus kalila2an mah jadi gelo,...sarakah,..nagara jadi siga imah sorangan,...32 taun teu saeutik ngeruk harta nagara,..diktataor deuih,..tapi ahirna mah digulingkeun,..(adil nya),
...katilu gusdur,...presiden pinter tapi (kablinger),..bisa2 na jadi presiden,..nya geus pamikiran ancur,..komo deui asa ngahinakeun islam,
..Kaopat Megawati,..presiden awewe,..uing mah teu satuju pisan,...asa boga terah pamingpin ti sukarno,...ceuk urang mah,..mega teh ngan ukur jadi presiden boneka,..nu digerakkeun ku dalang2na ditukang,
...kalima,...SBY asa jadi pahlawan, pedah mawa arus pamarentahan anyar (tetep wae dasar jawa),..rada licik oge,..nu gawae na mah JK ,..ngan hasilna mah ka SBY,...Geus jadi 2 periode ,..ayeuna kapanggih modal,..aya status century,...geus ngeunah mah,...biasa rek bangor saeutik,...(sugan siga presiden jawa nu katukang,..mingpin lila boga harta),...geus ah Jawa,...ayeuna Lanceuk silaing rek ngajaran mingpin deui Nusantara,...dibere kasempetan salila 69 taun teh sugan teh bisa,...kalahka tetep bae kitu2 deui,..
Mun teu bisa (presiden jawa terahir=SBY) geura turn samemeh digulingkeun,...