Nu Tos Ningal Ieu Blog

Minggu, 05 Mei 2013

LOBA PILIHANEUN

 Loba pisan pilihaneun. Aya nu pas panggih sareret mah biasa tapi kadieunakeun jadi sok melong manehna malah jadi resep melongna mun aya manehna teh sok bungah.sok geura2 hayang nempo manehna. Aya deui salain nu tadi sanajan sok ngaheureuyan bari jeung jamedud tapi manehna asa ngarep2, ah teuing ketang pedah sok panggih jadi teu pararuguh rasana ngan sok kaimpikeun. Usaha leuleutikan diheureuyan leleutikan, rapet-rapet nepi teu karasa diuk babarengan padempet, tah eta strategi nu hade mah. Matakna lanjutkan usaha eta. Kabndang duanana ge alhamdulilah bonus "̮ ƗƗɐƗƗɐƗƗɐ "̮

ASK-PASUNDAN JAYA