Nu Tos Ningal Ieu Blog

Rabu, 27 Oktober 2010

Daftar Nama Baik dan Bagus Bagi Calon Anak Anda


Jika Anda ingin anak yang tampan/cantik :

1. Asep (L)

2. Acep (L)

3. Atep (L)

4. Encep (L)

5. Eulis (P)

6. Euis (P)

7. Elis (P)

8. Dewi (P)

9. Desi (P)

10. Dyah (P)

Jika Anda ingin anak yang taat kepada orang tua :

1. Ujang (L)

2. Cecep (L)

3. Sesep (L)

4. Dadan (L)

5. Nyai (P)

6. Ai (P)

7. Titi (P)

8. Imas (P)

9. Ipah (P)

Jika Anda ingin anak yang taat kepada agama :

1. Aceng (L)

2. Elon (L)

3. Romlah (P)

4. Sumidah (P)

5. Nunung (P)

Jika Anda ingin anak yang bekerja keras :

1. Adang (L)

2. Dadang (L)

3. Atang (L)

4. Tatang (L)

5. Ajang (L)

6. Jajang (L)

7. Enjang (L)

8. Wawan (L)

9. Uju (L)

10. Mumuh (L)

11. Eroh (P)

12. Erot (P)

13. Enok (P)

14. Itoh (P)

15. Isah (P)

Jika Anda ingin anak yang berwibawa :

1. Jajat (L)

2. Ajat (L)

3. Yayat (L)

4. Aden

5. Dayat (L)

6. Juju (P)

Jika Anda ingin anak yang cerdas :

1. Aang (L)

2. Gumilar (L)

3. Juariah (P)

4. Deti (P)

Jika Anda ingin anak yang lucu :

1. Aa (L)

2. Encep (L)

3. Deden (L)

4. Dudung (L)

5. Ade (L/P)

6. Cucu (L/P)

Jika Anda ingin yang tegas :

1. Endang (L)

2. Entang (L)

3. Tati (P)

4. Enung (P)

Jika Anda ingin anak yang sabar :

1. Yayan (L)

2. Usep (L)

3. Tata (L)

4. Cicih (P)

5. Eti (P)

Jika Anda ingin anak yang menjadi pemimpin :

1. Agum (L)

2. Agung (L)

3. Ratu (P)


Jika Anda ingin anak memiliki semua sifat yang baik maka gabungkanlah semua nama tersebut dengan risiko Anda harus membuat akta kelahiran yang berukuran sangat besar sekali dengan harga yang mahal.

Selamat memilih dan memakai nama tersebut. Semoga sesuai harapan Anda. Amin.

NB : L = Laki-laki

P = Perempuan

Sumber : Kehidupan sehari-hari

ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: