Nu Tos Ningal Ieu Blog

Sabtu, 02 Oktober 2010

Pancasila teh Sakti (ceunah mah)?????


1 Juni 1945 , ceunah mah Pancasila borojol (duka saha indung bapana???). tanggal 18 Agustus 1945 , Pancasila jadi dasar nagara (Indonesia???) nu nyempil dina UUD 1945 (Undang-undang Dasar lain Ujung-ujungna Duit). Pancasila kaombang ambing ku kaayan politik nu can stabil (agresi Belanda I & II), Nagara geus rubah jadi RIS (Repoeblik Indonesia Serikat) nu parlementer, otomatis Pancasila nu aya di UUD karubah deui, Taun 1950-an, nagara ieu kacau balau,..??? Pemberontakan dimana-mana,...wakil rahayat nu kapilih taun 1955 masih bae can nyieun UU nu ngagantikeun UUD 1945. Kabinet geus sababaraha kali gunta-ganti. Harga marahal, kamiskinan geus teu aneh deui, Taun 1959, Presiden mas Karno ngabubarkeun dewan konstituante jeung ngabalikeun deui UUD 1945 nu ay Pancasilaan,...Saprak eta rada mending tapi tetep bae masih keneh pabalatak. Taun 1960-an malah leuwih balangsak,..PKI ngaraja ngintil ngintil sang raja,...RI- Cina jadi masket.Ieu jadi kasempetan keur ngaruntuhkeun kakuasaan,..taun 1965 (G30S/ duka PKI duka saha) 7 jendral pati disiksa di lubang buaya. Kudeta nu satengah hate??? Ujug-ujug Mas Harto jadi juru penyelamat,...Jendral handap nu can ngajabat nu luhur. Ceunah mah PKI rek ngaganti Pancasila ku Palu jeung Arit meh rahayat getol gawe. Ieu ceunah mah nu disebut Kasaktian Pancasila??? Suharto jadi seleb nu langsung ngaluhuran mas karno. asa jiga ngaleuwihan Presiden. Ti dinya rahayat teu percaya deui mas Karno nu kanyahoan deuheus jeung PKI/Cina??? tungtung 1965 jeung awal mimitian 1966 nagara ngabasmi PKI nepi ka ledis. 11 Marert 1966 borojol Super Semar nu leuwih sakti ti Superman. Suharto jadi Ratu Indonesia. Suharto bajoang atas nama "Pancasila",..rahayat nu ngomong aneh-aneh ditewak jeung dibui nepi aya nu leungit teuing kamana (ceunah mah hal ieu teh keur ngajaga Pancasila bisi aya nu ngaganti). Jaman mas Harto, Pancasila bener-bener sakti,..kabeh kudu apal pancasila nepikeun aya P4 ( jang rahayat nu rek/masih gawe jeung PMP keur barudak sakola. Pancasila dewa anyar di Indonesia, padahal mah nu nyieunna mah (ceunah mah mas karno) teu ngadewakeun Pancasila siga suharto. 32 taun Indonesia aya dina jaman katenangan (ceunah???). Ngan mas harto jeung saderekna sibuk kukumpul jeung babanda (meumpeung2an). Nyieun sababraha Yayasan nu ceunahna mah keur rahayat Indonesia kabeh pausahaan kudu setor ka ieu yayasan. Taun 1998, Suharto jadi rahayat biasa deui (Reformasi ceunah mah). Pancasila masih jadi dasar nagara tapi diamandemen di UUDna,..PMP jeung P4 leungit. Cina teu nyumput deui tina ngaran palsuna. Pancasila geus dirobah saeutik tapi tetep bae Indonesia teu jiga nu aya di tulisan Pancasila.

Pancasila teh saestuna barang tong dianggap karamat atawa jadi moral/jiwa da eta mah jieunan jalma. Baheula nyieun Pancasila teh nya garis besar keur nyieun UUD, jadi mun Pancasila diterapkeun kana moral/jiwa bangsa nu ngaleuwihan tina nilai agama,..ieu ngarana salah kaprah??? Hukum nu geus pasti bener mah nya nu datang langsung ti nu Maha Kawasa. Ieu kuduna nu dipajoangkeun!!! Paeh majoangkeun ieu mah moal sia-sia,..tibatan paeh mamawa Pancasila nu euweuh nu ngajamin di aheratna.

ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: