Nu Tos Ningal Ieu Blog

Selasa, 30 November 2010

nike ardila suara hatiASK-PASUNDAN JAYA

Endless Love (Lionel Richie & Diana Ross) ft. Brooke ShieldsASK-PASUNDAN JAYA

Pulisi (The Police)


Pulisi

gagah berani

negakkeun kaadilan

pulisi teu cape ngatur lalu lintas

pulisi sok bageur nyebrangkeun nini nini di jalan

pulisi jadi idaman

kabeh hayang jadi pulisi

loba anu daptar

ti budak nu ti gunung, lembur jeung kota.

anak tani, anak lurah, anak guru, anak pulisi ge hayang

bakating ku loba nu daptar

jadi seret asupna

kudu make panglicin

lain sambarang panglicin

panglicin nu lembaran

golosor duit

budak jadi pulisi

anu pantesna jadi pulisi

lantaran teu boga duit

ngan jadi impian hungkul

adil ayeuna ku duit

saha nu loba duit

pasti meunang kaadilan

Geus jadi pulisi

eta beuteung jadi bucitreuk

teiung kunaon

rata rata kitu

pulisi ge sok kapeung malak di jalan

keur neangan duit jajan

pulisi dulur urang

asalna bageur jadi badeur

lain salah manehna

tapi teu kuat nahan godaan

mun urang ge jadi pulisi meureun kitu

Dadaha (Dada & Paha)


ASK-PASUNDAN JAYA

Malem minggu ulin ka dadaha

loba wanoja jeung jajaka

pakaleng kaleng duaan

pakeukeup keukeup duaan

pateuteup teuteup duaan

pacium cium duaan

paragap ragap duaan

paieu paitu duaan

Cenah mah kota santri

meureun geus robah

ngilu tren dina pilem bioskop

sopan santun jeung susila geus teu ngabudaya

untung satpol pp datang

tapi nempo heula nepi nu bobogohan na seubeuh

geus seubeuh karek ditewak

kitu geuning dadaha ayeuna

pinuh ku dada jeung paha nu ngalayah jiga runtah

Lirik Lagu: Ulah Ceurik (Don't Cry by Deddy)


Cag didieu

Cag seumeut dieu

Lalakon cinta nu urang

Teup anteupkeun

Tong di guar deui

Carita cinta nu peugat

Najan ka gandrung sa gunung

Najan duriat sa jagat

Kadeudeuh nu nyangreud

Ahirna urang pipisah


Rek ka saha

Rek ka urang mana

Geura milari gentosna

Cig ka kidul

Cig ka kaler

Ngulon ngetan moal nyaram

Tos teu aya kakaitan

Antara urang duaan

Lain anjeun lain akang

Urang geus lain lainnaLain….

Ulah ceurik

Tong diceungceurikan

Tarimakeun janten randa

Akang pasrah jadi duda

Da geuning kieu kuduna

Urang teu bisa kumaha


Ulah ceurik

Tong diceungceurikan

Wayahna urang papeugat

Najan hate masih beurat

Pileuleuyan, pileuleuyan

Hampura, Akang hampura

Pasukan Tazmania (Bobotoh Persikotas Kota Tasikmalaya)
ASK-PASUNDAN JAYA

Sumanget Pantang Mumdur,..

Dont Sleep Awy This Night Baby (Daniel Sahuleka)


ASK-PASUNDAN JAYA


Tomorrow’s near, never I felt this way
Tomorrow, how empty it’ll be that day
It tastes a bitter, obvious to tears to dried
To know that you’re my only light
I love you, oh I need you
Oh, yes I do

Don’t sleep away this night my baby
Please stay with me at least ’till dawn
It hurts to know another hour has gone by
And every minute is worthwhile
Oh, I love you

How many lonely days are there waiting for me
How many seasons will flow over me
’till the motions make my tears run dry
at the moments I should cry
for I love you, oh I need you
Oh, yes I do

Don’t sleep away this night my baby
Please stay with me at least ’till dawn
It hurts to know another hour has gone by
And every minute is worthwhile
It makes me so afraid

Don’t sleep away this night my baby
Please stay with me at least ’till dawn
It hurts to know another hour has gone by
The reason is still I love youVersi Indonesia :

Besok dekat, pernah aku merasa seperti ini
Besok, bagaimana kosong itu akan hari itu
Rasanya satu, jelas pahit menangis untuk kering
Untuk mengetahui bahwa Anda satu-satunya cahaya
Aku mencintaimu, oh aku butuh kau
Oh, ya saya lakukan

Jangan pergi tidur malam ini sayangku
Harap tinggal bersama saya setidaknya 'sampai fajar
Sungguh menyakitkan untuk mengetahui satu jam telah berlalu
Dan setiap menit berharga
Oh, aku mencintaimu

Berapa hari banyak kesepian ada menungguku
Berapa banyak musim akan mengalir atas diriku
'Sampai gerakan membuat air mataku mengering
pada saat-saat aku harus menangis
karena aku mencintaimu, oh aku butuh kau
Oh, ya saya lakukan

Jangan pergi tidur malam ini bayi saya
Harap tinggal bersama saya setidaknya 'sampai fajar
Sungguh menyakitkan untuk mengetahui satu jam telah berlalu
Dan setiap menit berharga
Itu membuat saya begitu takut

Jangan pergi tidur malam ini bayi saya
Harap tinggal bersama saya setidaknya 'sampai fajar
Sungguh menyakitkan untuk mengetahui satu jam telah berlalu
Alasannya masih aku mencintaimu

don't sleep away - daniel sahulekaASK-PASUNDAN JAYA

Just For You - Richard CoccianteASK-PASUNDAN JAYA

Kembang Tanjung Panineungan - Mang KokoASK-PASUNDAN JAYA

Wina - Budak Saha 1 (1)ASK-PASUNDAN JAYA

EVIE TAMALA "Tunggara"ASK-PASUNDAN JAYA

EVIE TAMALA "Asih"ASK-PASUNDAN JAYA

Peuting


ASK-PASUNDAN JAYA

Peuting nu tiris,sepi,poek, diciptakeun ku Pangeran keur manusa istirahat,nu geus cape gawe di waktu beurang.Peuting ngeunah pisan keur mikir jeung ibadah.Mikiran nu tadi beurang, geus alus can? Peuting nu tiiseun,dijadikeun mahluk langit keur neang jalma nu rek diangkat darajatna nu masih sujud ka pangeran.Peuting nu lilana teu karasa ngan dijadikeun alam ngimpi ku loba jalma.Ngaleungitkeun beban beurang.Peuting nu jadi saksi 2 manusa nu dimadu asmara.Peuting nu endah kacaangan bulan purnama dihias bentang

Naha Salah?


ASK-PASUNDAN JAYA

Kuring ceunah terlalu chauvinisme, emang kuring beuki cau tapi teu resep cau ieu.Kuring nya kieu saayana saraga sajiwa sapamikiran nu cangreud pageuh kana adat najan kumaha ge teu bisa dirobah, alhamdulilah tengtrem hate mun urang kieu ayana, najan batur nu sabangsa ge nyebut uing geus robah.Paduli teuing.Nagara geus demokrasi,kabeh bisa ngomong asal bener teu direka.Kieu nagara nu dipingpin adi beuteung bangsa kuring,sok panas mun ngadenge aya pepecahan,uing lain meulah tapi nitah nyadar,tingali bebeneran.

Naha Salah?


ASK-PASUNDAN JAYA

Kuring ceunah terlalu chauvinisme, emang kuring beuki cau tapi teu resep cau ieu.Kuring nya kieu saayana saraga sajiwa sapamikiran nu cangreud pageuh kana adat najan kumaha ge teu bisa dirobah, alhamdulilah tengtrem hate mun urang kieu ayana, najan batur nu sabangsa ge nyebut uing geus robah.Paduli teuing.Nagara geus demokrasi,kabeh bisa ngomong asal bener teu direka.Kieu nagara nu dipingpin adi beuteung bangsa kuring,sok panas mun ngadenge aya pepecahan,uing lain meulah tapi nitah nyadar,tingali bebeneran.

Ngahiang


ASK-PASUNDAN JAYA

Ngahiang nyaeta leungitna raga manusa nu ilang tanpa tapak nu diwidian ku Gusti Pangeran.Biasana sok dipasang tanda di tempat ngahiangna. Hal ieu sok dialaman ku para wali sareng jalma nu tos sakti (caket ka pangeran).Saestuna ruh nu soleh hirup jiga urang sok panjang-anjang,biasana sok ngadatangan nu keur tafakur dina ngimpina boh dina implengan.Sangeunah-ngeunah ajal,nyaeta ajal nu dicabut siga nyokot bulu dina tipung siga ajalna para nabi,wali & nu soleh.Diantarana aya cara ku ngahiang.
Wallohu alam.

Dulur Kemar Siam (Beurit & Koruptor)


ASK-PASUNDAN JAYA

ari nu ngaranna beurit loba jelema nu rujit hirup di susukan sagala di gorogotan ti mimiti kue bolu nepi ka sapatu butut. beurit beurit ari nu ngaranna beurit loba jelema nu rujit da puguh biang penyakit. komo deui beurit kota kasebut beurit nyakola galakna kabina-bina tara ningali sasaha. hirupna di jero kantor daharna nu kotor kotor kajeun dahar duit jadah asal tempat gawe basah. gaji ti kantor disebut teu cukup tunjangan ti kantor disebut teu cukup sagala anu ti kantor kabeh disebut teu cukup beurit nu boga jabatan maraceuh siga nu edan ceunah mah nyiar sampingan; meungpeung aya kasempetan di PLN di Depnakerdi ,Pertamina ,Di Kantor Pajak (*Super Gayus contona),di TELKOM,Di PDAM ampir di kabeh jawatan aya beuri tnepi di sakola sakola aya beurit eta meuruen nu disebut mafia pendidikan teh atuh kudu ku saha nya ngaloporkeun kalakuan beurit siga kitu tehari sanyaho kuring mahsalah sahiji nu di pikasieun ku beurit tehnya ucing tapi sanyaho kuring deui kungsi aya kajadian ti heula aya beurit bangor dilaporkeun ka ucing kalahkah diantepkan beurit na ge teu ditegor tegor acan ceuk beja mah ucing oge ayeuna mah geus teu bisa nyarek beurit bang orda unggal bulan atawa unggal tahun si beurit sok mere bagian ka ucing tea!Wah hese geus kieu mah kuring oge bingung kudu kumaha da geuning kanyataanna beurit jeung ucing geus sarua balalangor.Ti: Lirik Beurit (Doel Sumbang)

*editan

Dadali Manting (The Romantic Dramatic Song)


ASK-PASUNDAN JAYA

Nu Ngahaleuang: DarsoDadali manting tipeutingNgalayang kakalayanganNeangan nu lawas ilangBaturna duka kamana*Dadali manting tipeutingNgalayang kapileumburanHate duh kapigandrungNu ilang kawas nu pundungReff:Memang bongana manehnaKacidana samokahaKaduhung sagede gunungKumaha nya pilampaheunDadali kabawa anginTeu wasa nandangan laraTos teu kadenge deui soranaBoa..Boa..Boa..Boa...Tapi palias teuing..Uih deui ka: *, reff

[ LirikSunda.Blogspot.com ]

Asihan


ASK-PASUNDAN JAYA

Samping aing kebet lereng
ditilik ti gigir lenggik
diteuteup ti hareup sieup
mikaeunteup mikasieup
mangka eunteup mangka sieup
ka awaking awaking
ratu asihan ti luhur kuwung-kuwung
anti handap teja mentrangan
ditilik ti tukang lenggik
di tilik ti gigir sieup
mangka eunteup mangka sieup
asih…asih… asih….asih ka badan awaking.

Senin, 29 November 2010

Lirik: Kembang Tanjung Panineungan


ASK-PASUNDAN JAYA

(Ciptaan mang Koko, dikawihkeun munggaran ku Ida)

Anaking jimat awaking
Basa ema mulung tanjung rebun-rebun
di pakarangan nu remis keneh
Harita keur kakandungan ku hidep.
Geus opat taun katukang ema nyipta mulung bentang nu marulang peuting tadi,
Bentang seungit ditiiran, pangangguran
Anaking jimat awaking, Basa ema mulung tanjung rebun-rebun,
bet henteu sangka aya nu datang ti gunung rek ngabejakeun bapa hidep
Nu opat poe teu melang ngepung gunung pager bitis cenah tiwas peuting tadi,
layona keur kadieukeun, dipulangkeun.
Harita waktu layona geus datang,
ema ceurik balilihan Ras ka hidep na Kandungan utun inji budak yatim,
deudeuh teuing Harita waktu layon geus digotong,
ema inget ieuh kana tanjung dikalungkeun na pasaran,
kembang asih panganggeusan ieung ti duaan.
Anaking jimat awaking Lamun ema mulung
Tanjung reujeung hidep, kasuat suat nya pipikiran tapina kedalna teh ku hariring,
hariring eling ku eling Kana tanjung nu dipulung
Eh... kembang tanjung nu nyeungitan pakarangan, nu nyeungitan hate urang Panineungan.

Hayu Melak !!!


ASK-PASUNDAN JAYA

Panghade-hadena pagawean nyaeta melak.Melak ngandung harti nanam binih pijadian tangkal nu engkena mangpaat ka urang sarerea. Melak sok dipake kecap injeuman pikeun nuduhkeun pagawean nu hade jeung mangpaat. Melak moal jauh tina melak tatangkalan.Tatangkalan loba mangpaatna keur alam ieu hususna manusa.Tangkal bisa nyadiakeun hawa,
nyadiakeun dahareun,
nyadiakeun cai,
nyadiakeun imah,
nyadiakeun iuh,
nyadiakeun katengtreman.
Ai geus apal kitu mah hayu urang melak, ngurus & mikanyaah tatangkalan.

Lembur2 Nu Kasohor Sadunya


ASK-PASUNDAN JAYA

Loba lembur atawa kampung di tatar Pasundan nu kasohor ka mancanagara/dunya.
Ieu sababaraha contona:

Jerman=Jeroan Manonjaya (Tasik)
LA=Legok Aswi (Garut)
NY=Nyangegeng (Garut)
Prancis=Parapatan Ciamis
Paramount=Parakan Muncang (Bandung)
Water Stone=Cibatu (Garut)
Singapore=Singaparna.
Wanna King=Wanaraja (Garut)
Van Zallu=Panjalu (Ciamis)
Attack=Serang

Pahutang-hutang


ASK-PASUNDAN JAYA

Hutang tina ngaranna mah meni erotis siga ngaran pakeeun awewe.Tapi hutang sabenerna mah pikasieuneun.Nu maot sahid oge masih ngagantung memeh hutangna lunas.Nagara ieu loba pisan hutangna ka nagara sejen.Nagara geus dibiasakeun ngahutang.Nepi BUMN ge pahutang-hutang jeung BUMN sejen.
PLN ngahutang ka Pertamina,
Pertamina ngahutang ka Telkom,
Telkom ngahutang ka Bank Mandiri,
Bank Mandiri ngahutang ka Bank Dunia,

Bank Dunia mere hutang ka Pamarentah,
Pamarentah mere hutang ka Pertamina,
Terus we muter.

Manusa & Anjing


ASK-PASUNDAN JAYA

Manusa=mahluk nu pangsampurna nu dijieun ku Pangeran.
Anjing=mahluk nu kaasup najis&haram.
Manusa&anjing beda jauh pisan.Ibarat langit&Bumi.Manusa sok ngajadikeun anjing keur ngajaga imah jeung sato ingon2.Manusa kadang sok make anjing jang moro bagong.Manusa&anjing ibarat dunungan jeung palayan.
Tapi kadang manusa&anjing hese dibedakeun malah mah sok pahili.Obrolan barudak kiwari. Mun panggih jeung babaturanna/keur nongkrong di jalan sok ngomong kieu:"rek kamana anjing?"
tambah gelo deui nu ditanya nembal

Alamat Ngimpi (Makna Mimpi)


ASK-PASUNDAN JAYA

Ngimpi meunang lauk=bakal ancrub ka balong.
Ngimpi loba kutu=bakal gugutrut.
Ngimpi budug=bakal gagaro.
Ngimpi huntu luhur punglak=bakal ompong.
Ngimpi sare=ngimpi nu teu rame.
Ngimpi guyang=bakal baseuh saawak-awak.
Ngimpi keur Ngimpi=bakal jadi tukang ngimpi.
Ngimpi keur dahar=ngimpi nu ngawaregkeun.
Ngimpi jadi panganten=hanjakal ukur dina ngimpi.
Ngimpi ngapung=Ngimpi nu kaleuleuwihan.
Ngimpi banjir=bakal banjir dina bantal(ngelay)
Ngimpi baseuh=kudu dipoekeun.
Ngimpi kiih=pasti ngompol.

Hasil rekaan.

Bang Bang,...


ASK-PASUNDAN JAYA

Aya hiji lagu nu sok ditembangkeun ku barudak basa keur arulin, kieu lirikna:

Bang bang kalima lima gobang...bang.
Bangkong ditengah sawah...wah.
Wahai tukang bajigur...gur.
Guru sakola desa...sa.
Saban poe diajar...jar.
Jarum paranti ngaput...put.
putri nu gareulis...lis.
Lisung kadua dua halu...lu.
Luhur kapal udara...ra.
Ragrag di Jakarta...ta.
Taun dua rebu...bu.
Buah meunang ngala...la.

sory poho deui...pokona mah tungtungna liang tai.
ke urangna rek nanya ka babaturan heula.

Punten ! Mangga,..


ASK-PASUNDAN JAYA

Cik aya nu masih inget teu kana lagu ieu nu sok dinyanyikeun ku barudak basa keur arulin? kieu lirikna:

Punten! Mangga
ari ga...Gatot kaca
ari ca...Cau Ambon
ari bon...Bonteng Asak
ari sak...Sakt perut
ari rut...Rujak Asem
ari sem...Sempal sempil
ari pil...Pilem rame
ari me...Meja gede
ari de...Dekol kampak
ari pak..Paku Seukeut
ari keut..Ketan Hideung
ari deung..Deungeun Sangu
ari ngu...Ngurus ucing
ari cing...
Cing ang keling manuk cingkleung cineuteun plos ka kolong bapa satar buleneng. Hore Bisa..!!

Maehan Maneh


ASK-PASUNDAN JAYA

Teuing ti iraha& kusaha maehan maneh alias bunuh diri teh dimimitian.Maehan maneh moal bisa nyalsekeun masalah nu aya mah nambah masalah pikeun dirina& kulawargana. Ai rek paeh mah tong disamper da Ijroil mah moal poho kana tugasna.Pikirna mah geus paeh teh ngeunah euweuh beban padahal mah siksaan geus ngadagoan.Malaikat Malik sigana gregetan pisan ka jalma nu maehan maneh, asa nangtang hayang disiksa.Maehan maneh geus pasti dosa gede&asup naraka.Matakan,rek sakumaha lieurna di dunya oge tong MAEHAN MANEH

Hese Ditahan


ASK-PASUNDAN JAYA

Manusa bisa naklukkeun kabeh mahluk nu aya di Bumi.Sato nu linghas jeung galak bisa ditaklukkeun, tangkal nu gede jeung jangkung bisa diruntuhkeun, Gunung,Laut jeung Langit bisa diancurkeun ku manusa komo deui sabangsaning jurig mahsok dititah ku manusa.Ngan sakuat-kuatna manusa moal bisa naklukkeun hal ieu. Hitut, heuay, bersin, batuk, teurab, ngorok, sisidueun, singsireumeun. Ieu teh geus jadi sipat manusa nu wajar.Nahan hal ieu bisi ngabalukarkeun panyakit, ngan hal ieu kudu dibarengan ku etika (adab).

Ngalenyap


ASK-PASUNDAN JAYA

Ngalenyap nyaeta kaayaan nu ngagambarkeun kasadaran urang leuwih peka kusabab aya hal nu bakal ngacilakakeun diri urang.Contona mun urang rek labuh boh tisoledat,keur lumpat atawa na kendaraan.Ciri-ciri ngalenyap nyaeta waktu jadi lambat,tapi urang masih bisa mikir yen urang teh rek labuh tapi hese ngeureunkeunana.Mun pas labuhna ge urang masih teu karasa nyeri da baal akibat ngalenyap.Ngalenyap ge bisa dilarapkeun dina kaayaan nu saolah-olah rek labuh siga maen kaulinan di DUFAN jiga kora2,tornado,jsb.

Seuri & Nyeuri


ASK-PASUNDAN JAYA

Seuri ngagambarkeun parasaan hate nu keur atoh,gumbira,seneng.Ieu bisa kagambarkeun dina raut wajah.Wajahna katempo sumringah&marahmay.Conto nu keur seuri:nampa gajihan,kapanggih jeung kabogoh,meunang undian jrd.Sedengkeun nyeri ngagambarkeun parasaan hate nu keur susah,cilaka,geuring.Ieu bisa kagambarkeun dina raut wajah.Wajahna katempo leuleus,jamedud,ngalehleh,jrd.
Tapi aya seuri nu nahan nyeri, jeung rasa nyeri nahan seuri. Mun kieu mah hese ngabedakeun raut wajah nu beneran seuri jeung nu beneran nyeri

Minggu, 28 November 2010

ASK-PASUNDAN JAYAArek mungkir euweuh alesan keur mungkir

Asep endag ku Ai

Hese bohong rumasa teu bisa bohong

Asep oleng ku Ai

Ayeuna sisiga nu kabedil ku jangjawokan

Kapanah ku kinasihan

Lieur ku Ai

Kabedil ku jangjawakan

Kapanah ku kinasihan

Gelo ku Ai Samara sasamar polah

Teu bisa dipapaleutkeun

Teu bisa dibebenjokeun

Nu aya dina lamunan beurang peuting Ukur Ai

Rumasa teu bisa mungkir

Asep oyag-oyagan ku Ai

Rumasa teu bisa bohong

Asep eundeug-eundeugan ku Ai

Teu bisa mungkir jeung bohong

Nu aya dina hate Asep ngan ukur Ai

Kamis, 25 November 2010

Ngeunteung Ka Aki

ASK-PASUNDAN JAYA

Kuring boga aki nu watekna heuras mun ayeuna mah Ego Sentris. Pageuh ucapan,kuat pamadegan. Borojol tungtung abad 19. Geus teu aneh ai kolot baheula mah boga elmu. Elmu silat geus tangtu bisa, komo manggihan jurig mah geus teu aneh, maklum we baheula mah jurig masih loba keneh.Pernah oge dipanjara Walanda tapi bisa ngaleupaskeun diri (Pajuang tanpa tanda gelar).Kuat kana adat, mun gering embung disuntik jeung dibere obat kimia hayangna masih nu alami matak panjang umurna.Gawe di PJKA, pangsiun taun 50an.Si Aki dipikahormat jeung dipikagimir ku kabeh dulur jeung babaturanna. Nagara geus mardika, si aki hayang ngasaan mardika nu sabenerna, hayang ngasaan pamere ti nagara, nepi ka tukang PLN nagih bayaran manehna keuekuh ku embung mayar (merueun hayang apal nagara teh aya perhatian ka veteran teu?).Ahirna PLN ngelehan. Hiji kagiatan nu hade diconto nyaeta anjeunna sok resep pepelakan tangkal naon bae unggal poe salain jeung ngurus sato ingon-ingon jiga hayam,meri,entog,domba,jeung lauk. Jadi anjeunna mah rajin ka kebon ,balong jeung sawah ngurus pare jeung tatangkalan. Kadaharan teh teu kudu meuli geus aya di sawah,kebon jeung ingon-ingon.Hirup najan basajan tapi pinuh ku katengtreman. Buruan Imah teh iuh da hieum ku tatangkalan, nepi ka suweg2 ge aya. Kaayaan jiga kieu nikmat pisan komo ditambah isuk-isuk ngadengekeun cianjuran ti RRI , bari ngadahar kulub sampeu jeung cikopi panas reujeung ngadengekeun tikukur nu si aki disada. Taun 1993, sanggeus hajatan sundatan kuring,Sapoe memeh maot anjeunna masih jagjag da can pernah geuring ripuh. Anjeunna nitah ka kolot kuring titah pangnelponkeun anak-anakna nu aya di Jakarta. "Aya naon Pa?" ceuk kolot teh. Cokot duit di saku baju uing, ke uruskeun uing. Uing rek balik keudeung deui.Jeung geroan babaturan uing titah maturan. Kolot jeung ua teh bingung, tapi dilaksanakeun we da titah kolot.Ti harita keneh imah geus rame pinuh ku dulur jeung tatangga.Nu awewe mah langsung masak keur hajat kapapatenan najan si aki masih aya keneh, da dititah ku si aki.Budakna dititah nungtun macakeun talkin "La ilaha Ilalah" Teu rada lila si Aki mulang ka Pangawasa.


Ieu salah sahiji conto yen kolot baheula hirup basajan salaras jeung alam nu dilengkepan ku sukur ka Pangeran.

Siung (Singa Maung) / Liger (Lion Tiger)


ASK-PASUNDAN JAYA

Liger, Fenomena Alam atau Hasil Keserakahan Manusia? - Unanswered
Kali ini kita akan bertamasya ke kebun binatang untuk melihat - lihat kucing - kucing yang ukurannya besar - besar. Kamu pasti pernah lihat harimau ‘kan? Itu dia yang ada di kandang nomor satu. Lalu yang disebelahnya, di kandang nomor dua, itu yang kamu kenal sebagai singa. Kamu bisa mengenalinya dari gaya rambut di kepalanya. Kandang nomor tiga? Oh ya, yang ini pasti kamu baru lihat ‘kan? Pernah terbayang apa yang akan lahir saat harimau dan singa kawin? Kamu sedang melihat hasilnya: Liger.

Liger adalah hasil perkawinan antara singa jantan dan harimau betina. Secara umum, hasilnya adalah seekor singa dengan belang khas harimau berukuran gigantis. Saat saya bilang ‘gigantis’, saya benar - benar bicara tentang seekor kucing raksasa yang lebih besar dari manusia! Seekor Liger betina panjangnya rata - rata mencapai 3,05 m dan beratnya sekitar 320 kg.

Bentuk serta ukuran Liger yang tidak wajar ini diakibatkan oleh adanya Imprinted Genes, yaitu gen - gen yang tidak terdapat di gen induk. Gen ini biasanya timbul akibat proses hibrida yang tidak lazim (ya contohnya perkawinan singa dan harimau) dan sangat mempengaruhi pertumbuhan hasil hibrida yang lahir. Hormon juga mempengaruhi keadaan ini. Penelitian terhadap keadaan hormone Liger menunjukkan bahwa Liger memiliki hormone yang menjadikan kondisi pertumbuhannya berlangsung terus - menerus. Liger jantan dipastikan steril (mandul), sehingga ia terus berada dalam kondisi pertumbuhan pra-puber, yang tentu saja membuat pertumbuhan badannya terus berlangsung. Liger betina, walaupun Liger betina, walaupun fertile (tidak mandul), tetap memiliki ukuran yang luar biasa.

Perkawinan ini merupakan sesuatu yang sifatnya melawan hukum alam. Di alam liar, perkawinan ini mustahil terjadi. Sama mustahilnya seperti mengharapan perkawinan gorilla dan manusia. Kecuali ada kehendak dari kekuatan besar di luar sana, semacam mukjizat. Perkawinan ini terjadi akibat ‘kecelakaan’ (married by accident hahah) di kebun binatang, saat harimau dan singa berada - entah bagaimana - ada di satu kandang. Oleh karena itu, ini pentingnya menjaga hubungan dengan yang bukan muhrim hihi, supaya tidak ada ‘kecelakaan’. Dalam kasus lain, perkawinan ini justru disengaja agar mendapatkan peranakan yang luar biasa ini. Kesengajaan ini biasanya dilakukan kaum kolektor atau sirkus.

Seperti segala sesuatu yang melawan hukum alam, perkawinan ini pun menjadi petaka bagi peranakan yang lahir. Petaka pertama adalah kemandulan yang dialami oleh Liger jantan. Walaupun ia tetap memiliki hormone testoteron yang normal serta beberapa kali didapati sedang bercinta dengan Liger betina, tetapi tetap saja ia tidak akan dapat memproduksi keturunan. Petaka kedua, biasanya binatang semacam ini memiliki cacat tubuh, kesehatan yang buruk, serta usia yang pendek. Umur Liger rata - rata hanya 20 tahun. Liger tertua yang pernah hidup mencapai 24 tahun. Oh ya, satu lagi, karena sejak dalam wujud janin pertumbuhan Liger sudah abnormal, proses melahirkan dapat mengakibatkan kematian sang induk. Ironis sekali bukan?

Berdasarkan Association of Zoos and Aquariums, kebun binatang yang terakreditasi tidak melakukan hibrida antar spesies yang berlainan. Pemisahan antar spesies pun menjadi prosedur standar kebun binatang. Sehingga, seharusnya, tidak terjadi peranakan Liger dengan sengaja di kebun binatang yang baik. Walau demikian, beberapa kasus kecelakaan menyebabkan kelahiran Liger.

Saya jadi tidak habis pikir, bagaimana mungkin ada orang - orang yang tega dengan sengaja melakukan hibrida ini dengan seenaknya demi menghasilkan uang. Kenyataannya, tempat - tempat seperti Jungle Island di Miami atau sirkus - sirkus yang menggunakan binatang sebagai tokoh utamanya, melakukan kegiatan keji ini. Belum lagi para kolektor freak yang senang memelihara binatang buas di halaman belakang rumahnya. Mengapa keji? Sebaiknya kamu ingat lagi petaka - petaka yang binatang ini harus derita saat terlahir di dunia.

Saya tidak setuju jenis hibrida ini dikembangbiakan dengan sengaja. Hanya karena kita manusia, lalu kita dengan seenaknya melawan hukum alam, membuat penderitaan yang tidak seharusnya, hanya demi memuaskan hati orang - orang yang tidak bernurani serta tidak punya otak yang mau membayar mahal untuk itu. Wow, sebuah tirani dan penindasan. Kalau terhadap binatang saja sudah begitu perlakuannya, apalagi terhadap sesama manusia.

Banyak lembaga yang menentang hal ini, salah satunya yaitu Big Cat Rescue, Disana terdapat informasi yang cukup serta link - link yang edukatif. Jangan biarkan orang - orang bertindak sesuka hati dan menindas binatang! Setiap mahkluk hidup punya hak untuk hidup. Manusia bukan mahkluk yang ‘maha’ sehingga bisa seenaknya di atas muka bumi.

sumber:bigcatrescue.org

Penomena Alam Sunda


ASK-PASUNDAN JAYA

Jaman tereh kiamat loba kajadian alam nu ngabalukarkeun bancana.Lolobana mah barudak Sunda ayeuna loba nu apal istilah penomena alam ieu dina basa indo.Padahal basa Sunda ge boga malah mah geus leuwih heula aya daripada istilah di basa indo.Ieu conto penomena alam di basa Sunda:
Lini=Gempa Bumi
Caah=Banjir
Halodo=Kemarau
Rempag=Longsor
Amuk Sagara=Tsunami
Samagaha=Gerhana
Katumbiri=Pelangi
Gunung Bitu=Erupsi
Gelap=Halilintar
Guludug=Geledek
Mega=Awan
Panon poe=Matahari
Bentang=Bintang
Waluku=Rasi Bintang

Selasa, 23 November 2010

Ngaran Teh Penting


ASK-PASUNDAN JAYA


Ceuk sastrawan Inggris "Apalah artinya sebuah nama?"...Eta ungkapan teh kacida bodo pisan teu gableg pamikiran.

Elmu nu mimiti dibere ku Alloh teh nyaeta ngajarkeun atawa nganyahokeun pamerean ngaran-ngaran mahluk nu aya di Bumi ka Nabi Adam meh nyaho jeung jeung ditaliti ku manehna jeung anak incuna nepi kiwari. Ngaran oge hiji-hijina wasiat ti kolot nu tumerap ka diri urang nepi ke diabsen ku Alloh di aherat engke pikeun dimenta tanggungjawabna. Naja urang didieu lain make ngaran asli, tapi ieu mah ngaran landihan ti dulur.

Nyieun ngaran teu asal sambarangan, kudu dipikr jeung kudu hade artina. Da ngaran teh asa atawa du'a urang meh budak nu dibere ngaran siga nu dipikahayang urang dina du'ana.

Ngaran asli wajib dipake di ijasah jeung pagawean resmi, terus kudu dipake di batu nisan meh anak incu jeung dulur-dulur apal kana kuburannana.

Dibalik ngaran aya deudeuh kolot nu geus cape-cape mikiran ngaran jeung budakna, meuli buku daptar ngaran-ngaran alus,nanya ka dulur jeung tatangga sarta sesepuh jeung ulama.Tujuanna hiji hayang mere ngaran ka budakna nu alus jeung jadi du'a eta ngaran nu sauai arti dina ngaranna.

Jaga ngaran sewang-sewang, eta teh harga diri urang jeung kolot urang.

Pop Sunda (1999) - TibelatASK-PASUNDAN JAYA

# SOMANTRI NGENGER # ~ 19ASK-PASUNDAN JAYA

* # C E P O T # * ~ 01ASK-PASUNDAN JAYA

Cikoneng To CipedesASK-PASUNDAN JAYA

Cihideung Street Like A Orchid Street in SingaporeASK-PASUNDAN JAYA

Parapatan Bandrek Part 2ASK-PASUNDAN JAYA

Seungit Malati


ASK-PASUNDAN JAYA

Matak nambah cahayaan mun panganten istri dikarangan ku kembang malati.Ditingali meni sedep,diambeu meni seungit nambah gairah.kembang malati nu minuhan rohangan matak seger.Eta mun malati dina kawinan.Bandingkeun jeung seungit malati dina wanci peuting,kaayaan spi jempling ngan kadenge sora angin peuting nu tiis nyecep kana tulang,bulupunduk matak nangtung,katembong bodas ngabelebat.Rasa heran jadi sieun, seungit malati ngadeukeutan,awak teu bisa gerak,sora bueuk nambah keueung.Katingali oge panganten gaib

Lukuluk-kuluk Hujan


ASK-PASUNDAN JAYA

Hujan teh berkah ti Pangeran najan ayeuna mah hujan teh sok dikukulutus ku jelema,"euhh,.kalakah hujan".Hujan ayeuna sok nyababkeun banjir&bancana bongan manusa oge.
Angin niup rada tarik bari ngaguruh saeutik,dadaunan hiber kaapungkeun angin,langit poek mongkleng,guludug ting baledug.Eta tanda rek hujan.Kabeh mahluk geus siap nyambut hujan ku kagumbiraan kitu deui kolot baheula bari ceuceuleuweungan ngahaleuangkeun "lukuluk kuluk hujan" barudak nyanyi"hujan sing gede karunya ka budak gede".hujan ge turun

Siap-siap Paeh


ASK-PASUNDAN JAYA

Nu hirup pasti paeh.Tujuan hirup nya paeh.Alam dunya ngan sakeudeung ku ayana paeh.Paeh pasti kaalaman ku kabeh.Paeh nganter urang kana kabakaan.Paeh pananda yen dunya teh semu.Paeh loba carana ngan geus ditangtukeun ku Gusti.Ayeuna,isuk,pageto pasti aya nu paeh.Loba jalma nu teu inget paeh,siga urang mun keur seneng.Bekel ka alam kaabadian aya dina alam nu singket ieu.Sok sing hideng nyiapkeun bebekelan keur paeh.Paeh tong dijieun da ke ge bakal ngadatangan sorangan.Sing inget ka Gusti nu bakal maehan.

"Persamaan Gender di Budaya Sunda"


ASK-PASUNDAN JAYA

Rada hese nerangkeun adil teh.Da sikep nu adil mah mung aya di sipat Alloh.Najan geus ditulis di kitab masih loba nu ngamasalahkeun kaadilanNa.Adilna Alloh salaku Pangcipta moal kapikir adil ku akal manusa.Urang mah kudu ngaimanan kaadilan eta.Salah sahiji bentuk kaadilan nyaetaan persamaan gender(persamaan derajat lalaki&awewe).Sapanjang sajarah,awewe teh sok sahandapeun lalaki boh tina hak&kawajibana.Di Sunda mah persamaan gender teh mun geus nincak tugas "ua".Rek lalaki&awewe disebut ua.Adil dina sebutan

Halig Siah...!!!


ASK-PASUNDAN JAYA

Mun barudak keur anteng arulin, terus aya budakna nu teu kahaja ngaruksak atawa meupeuskeun barang atawa barang kaulinan, geus teu aneh deui batur nu sejenna sok ngareureuwas nu ngaruksak barang ku tembang ieu:"Halig siah,Bapana tukang minyak,Indungna Kuntil anak,Anakna Bararotak,Tuyul,Tuyul"Ieu lain saukur nyingsieunan hungkul tapi aya pangajaran pikeun budak nu salah tadi sing jadi jalma nu tanggungjawab ulah lumpat tina masalah.Ai geus dikitukeun mah budak teh usaha ngomekeun barang nu ruksak,teu kabur.!

Mere Leuwih Hade


ASK-PASUNDAN JAYA

Aya sunah Rosul nu intina kieu:"leungeun diluhur(mere) leuwih hade tibatan leungeun dihandap(narima)".Hal dina mere&narima lain ngan saukur barang&duit.Aya hal nu teu katempo nyata siga elmu&budaya.Geus pasti mere kudu nu alus&mangpaat kanu dibere.Sadar teu sadar bangsa ieu jadi leungeun nu dihandap,nampaan budaya batur.Heug ai nu alus mah teu nanaon.Tapi tetep bae urang kudu boga jatidiri.Pake&lestarikeun budaya urang,contona dina basa.Rek mere kumaha ka batur ai nu rek diberekeun(budaya urang)geus leungit

Maria Mersedes


ASK-PASUNDAN JAYA

Taun 1994/1995...aya telenovela (sinetron latin) nu judulna Maria Mersedes nu dilakonan ku Thalia,artis top Meksiko.Baheula mah telenovela keur ngetren da sinetron can aya.Telenovela ge ngagerakeun patipian kucara ngarangsang lahirna sinetron nu engkena jadi tongtonan gadis&ibu2 Indonesia(ti Tersanjung nepi ka Cinta Fitri).Tapi telenovela leuwih booming da nepikeun lagu maria mersedes sok dinyanyikeun:"maria mersedes huntuna roges,ngumbah mobil teu beres2,dibantuan ku si jos luis,isukna teh paranas tiris."

Senin, 22 November 2010

Tibelat


ASK-PASUNDAN JAYA

Basa SMP aya babaturan awewe nu sok ilubiung kanu urusan urang,mun panggih sok ngocobrak ngomong atoh,mun keur di kelas sok melongkeun.Urang mah cicing we da biasa.Tapi saking ku mineng2na panggih&kitu2 deui,urang teh nyarekan ka manehna"kunaon,ai maneh teh sok kitu wae ka urang?".si awewe cicing teu nembal,era&ngaleos.Tisaprak eta manehna tara kitu deui.Ngan urang sok jd merhatikeun manehna,malah jadi tibelat nepi ka ayeuna.Kadang sok papelong2 tikajauhan ngan sok tungkul deui da era.
Ayeunamah duka kamana

Ukuran Satuan Sunda


ASK-PASUNDAN JAYA

Mun di fisika mah aya 7 besaran pokok Satuan Internasional, siga Panjang,Massa,Waktu,Kuat Arus,Intensitas Cahaya,Jumlah mokekul zat,Suhu.
Ai di Sunda oge boga satuan keur ngukur panjang&luas.Nyaeta "tumbak" nu panjangna 3,77 m."Bata" nyaeta pasagi nu sisi-sisina satumbak jadi luas sabata teh 3,77 kuadrat=14m kuadrat. Ngarobah ukuran panjang(meter) ka tumbak =ukuran(meter):3,14
Ngarobah ukuran luas ka bata=ukuran(m2):14m2.
Ukuran ieu masih dipake ngukur taneuh di Pasundan. Sok geura ngukur ku Satuan Sunda.

Goyang Karawang


ASK-PASUNDAN JAYA

Goyang Karawang nu kasohor kamana-mana,tos jadi ciciren mojang karawang. Kuring ge mun manggihan urang karawang sok nitah ngigel alias ngagoyang karawang, najan nu dititahna lalaki(sugan we bisaeun).Goyang Karawang nyaeta tari Jaipong asli Karawang nu lincah,endah jeung rampak tur ngagoda.Nu bade nyawer&paduli seni Sunda,di Jatinegara aya pagelaran jaipong karawang.Sok resep mun urang ka warung kopi d Karawang, mun keur ngocekeun kopi teh lain sendok nu muter tapi pinggul si eneng tukang kopi nu muter.????

Kamus Sunda


ASK-PASUNDAN JAYA

Aa=nenehna tina akang.Biasa dipake ku budak.
Aang=robahan tina aa
Abab=hawa ambekan anu kaluar tina sungut atawa irung.
Ablag=ngemplong,muka bae,molongo(panto,jsb)
Ablu,ngablu=Ulin kamana bae,teu puguh gawe.
Abrag=kasar.
abu-abu=kulawu
Acay=leuleueur sungut nu ngaley kaluar
Ngacay=ngaluarkeun acay
Ador,udar-ador,ngador=iinditan kanu jauh, teu puguh nu dijugjug
Ajrih=basa lemesna tina era
Alatan=Lantaran
Alpukah=Inisiatip
Ambarile=rasa teu ngeunah,mangrupacampuran tina rasa amis,haseum,asin,kesed,pait,jst.

Baal=Teu ngarasa nyeri lantaran katiisan/sanggeus disuntik
Babad=carita/sajarah.
Babakan=Kampung Anyar
Babat=kadut sato ngagayem.
Babay,kababayan=ngisingmurus teu katahan,lain dina tempatna.
Bacin,bau bacin=Bau bangke.
Bacot=basa kasarna tina sungut.
Bagea=kecap anteuran pikeun ngedalkeun rasa sono kanu datang tur jarang panggih.
Bagegel=Asa teuas,seueul.
Baha=teu nurut kana parentah.
Bajo=bajag laut
Bajong=borong;beuli kabeh
Balaka=wakca,terus terang,ngaku
Balakasikang=tomboy
Balakecrakan=dahar babarengan

Jurungkunung


ASK-PASUNDAN JAYA

Dina basa Sunda masih loba kecap nu langka kadangu ku budak ayeuna. Misalna wae kecap "Jurungkunung" nu jadi kecap gawe mun dirubah jadi "ngajurungkunung" nyaeta kecap lain tina jengke (ngangkatkeun badan meh bisa nempo nu tetempoan nu aya diluhur).
conto kalimat: "Si Ujang ngajurungkunung basa ningali tukang obat di lapang desa,pedah manehna aya dipangtukangna jadi teu katingali."
Ngawanohkeun kecap langka teh penting meh teu jadi kecap nu leungiteun. Lumayan jadi nambahan elmu basa. Mangga diterapkeun!

Rayagung


ASK-PASUNDAN JAYA

Bulan Rayagung atawa bulan julhijah. Nyaeta bulan nu pinuh pisan ku hajat jeung moal jauh tina peupeuncitan (kurban).Nu pastina ieu bulan pinuh ku daging. Dina Rayagung aya lebaran haji, dina rayagung biasana sok jadi bulan hade keur ngagelar kawinan&sundatan.Komo nu naek ka haji mah ieu bulan teh meni didago2 pisan.Ngan mun rayagung datang sok riweuh ku ondangan nu riab datang timana-mana.Kadang sapoe bisa aya leuwih ti hiji hajatan.Kudu siap2 amplop we keur mere nu hajat.
Bagja nu lahir di Rayagung.

Ngadulag


ASK-PASUNDAN JAYA

Ngadulag sok jadi pangreuah dina malam takbiran lebaran sawal boh takbiran lebaran haji.Ngadulag nyaeta nabeuhan atawa nakolan dulag/bedug keur nuturkeun irama takbir. Sora dulag disada ti magrib nepi ka subuh. Irama ngadulag siga kieu: "dag dulug dug dag dulug dug dag...jst" ai ku kolot baheula mah sok ditambahan jadi guyonan "dag dulug dug dag dulug dug dag, samping jonas teu kabedag" ieu guyonan nyaritakeun kaayaan jaman panjajahan, boro2 bisa ngarayakeun lebaran, meuli samping ge teu kabedag da sarusah.

Kuningan di Jakarta


ASK-PASUNDAN JAYA

Aya hubungan nu raket antara Kota Kuningan & Kota Jakarta.Aya kawasan Kuningan di kota Jakarta eta ngaran dicokot tina ngaran Pangeran Kuningan pituin kota Kuningan.Di jakarta ge rea urang Kuningan.Biasana sok usaha warung sangu nu sok katelah ku WarSun, aya deui warung roko nu sok aya disapapanjang jalan & katambah ku warung kopi nu sok nyadiakeun bubur kacang & "indomie rebus".Paling gampang manggihan urang Sunda di Jakarta, geus pasti urang Kuningan. Urang Kuningan ngadominasi Urang Sunda di Jakarta.

Garut Inti Bandung


ASK-PASUNDAN JAYA

Geus teu bieuk deui yen urang Garut minuhan kota Bandung. Ti baheula mula urang Garut geus jadi urban no 1 di Bandung.Jarak nu deukeut & Bandung salaku puseur ekonomi&pamarentahan jadi sabab nu utama Urang Garut ngajugjug Bandung. Pajabat&Pupuhu nu aya di Bandung loba nu AsGar.Ditambah deui urang Garut nu kuliah& usaha di Bandung. Loba urang Bandung nu ngakar ti Garut,jadi teu heran mun di Garut sok loba narima urang "Bandung"(Asgar) nu geus sarepuh nu rek balik deui ka lemburna pikeun ngadeukeutan kubur.

Kupat Tahu Is The Best


ASK-PASUNDAN JAYA

Kupat Tahu nyaeta kadaharan has Pasundan nu dijiieun tina kupat jeung tahu nu ditambahan toge,bumbu kacang,goreng bawang jeung kurupuk kadang sok ditambah daging,jeung endog. Kuring ti keur leutik geus apal pisan kana kupat tahu da osok meuli.Basa datang ka Jabodetabek aya sajens kupat tahu nu ngaranna gado-gado jeung ketoprak.Tapi ai geus diasaan mah dua kadaharan eta masih eleh rasana jeung kupat tahu mah,ngan hargana we nu bisa 3 kalieun kupat tahu.Kabukti yen masakan Sunda mah leuwih enak. Ngeunah lah!

Trang trang Kolentrang


ASK-PASUNDAN JAYA

Aya salah sahiji nyanyian barudak pikeun kaulinan nu ku kuring dipikaresep nyaeta "Trang trang Kolentrang, si Londok paeh nundutan"...ieu lagu bisa ditambah atawa dikarang deui nurutkeun kana irama jeung langgamna. Jadi barudak sna diajar motekar dina ngarang lagu. Kaulinan basajan anu gede mangpaatna pikeun kacerdasan budak dina kasenian karawitan.

Obama Vs SBY


ASK-PASUNDAN JAYA


obama:Ye ari merapi kmha ayena?
Sby:Ah ktu we,loba lebu pabalatak.
obama:alus atuh tikotok kalebuan kabeh.
Sby:geuning apal?maneh sok ngalebuan tihayam nya? ai tadi naek naon kadieu?
obama:eta mah pgwean urg keur leutik.tadi naek primajasa nu eksekutif.
Sby:emang aya primajasa di india?maenya ti india naek beus kadieu?
obama:eh urang mah da ka tasik heula ti india teh.rek meuli TO heula.kapal urg nyuksruk ka sawah di lanud cibeureum.jadi we naek primajasa.
Sby:oh kutan teh.yeuh geura dahar baso&satena!
Obama: Moal ah da geus wareg ku TO

Cara Mabok Nu Bener


ASK-PASUNDAN JAYA

Ka para pamuda nu masih ngalir "darah muda".Nu masih loba kapanasaran. Geus jadi rusiah umum yen pamuda saeutikna geus pernah / ngasaan mabok.Sukur nu teu kacanduan mah, ngan kanu masih kacanduan, kuring rek mere cara mabok nu leuwih mangpaat. Mun rek mabok tong meuli miras jeung sajabana, kamahal-mahal karunya ka si ema. Mending ge neangan tikotok dikumpulkeun kana ember. Geus kitu mangga dilebok. Pulisi ge moal newak pamuda nu mabok tikotok. Moal dosa da ngabersihan tikotok mah aya mangpaatna. Mangga dicobian!

Senin, 15 November 2010

0265 (Karaketan Tasik Jeung Ciamis)


ASK-PASUNDAN JAYA

Tasik & Ciamis ibarat 2 kota kembar siam nu teu bisa dipisahkeun.Salain tina geografisna nu tatanggan, puseur kota dua daerah ieu jarakna ngan kurang ti 10km.Jadi teu heran amun kode telpon daerah ieu sarua nyaeta 0265.Kode ieu mung bisa disaingan ku 021. dina kagiatan ekonomi,biasana urang Camis sok balanja ka Tasik, kitu deui urang Tasik sok piknik ka Ciamis.2 daerah ieu ge jadi basis PO beus.Loba tukang daging hayam di Tasik asli Ciamis.2 daerah ieu ge make dialek Sunda nu has beda jeung nu lianna.

Sabtu, 13 November 2010

Staf Bis Primajasa di jl anyar TasikmalayaASK-PASUNDAN JAYA

BapaoASK-PASUNDAN JAYA

Mount Galunggung Great Erupts


ASK-PASUNDAN JAYABILA bertemu dengan tanggal 5 April, H.Eddy Padmadisastra selalu merenung dan menerawang jauh ke masa silam tepatnya 5 April 1982 lalu, dimana ia menjadi koresponden “Sinar Harapan” yang bertugas di Tasikmalaya. Karena pada Senin dinihari 5 April 1982 itu, Gunung Galunggung yang berada di sebelah barat Tasikmalaya atau sebelah selatan Jawa Barat, tanpa diduga meletus dengan dahsyatnya. Peristiwa meletusnya Gunung Galunggung tersebut yang tiap hari diekspose Eddy Padmadisastra itu
merupakan Rekaman Peristiwa bersejarah yang kemudian dibukukan oleh Sinar Harapan.
Senin, 5 April 1982.
Penduduk di Kabupaten Tasikmalaya terutama yang berada di kawasan kaki Gunung Galunggung, awalnya tidak merasa curiga dan bahkan menduga, akan terjadi malapetaka yang maha dahsyat. Karena gunung tersebut tidak menimbulkan gejala apa-apa. Kecuali itu, beberapa waktu sebelumnya, penduduk yang mendiami di desa-desa di lereng gunung memang mencium bau ‘gas’ belerang yang cukup menusuk hidung.
Pada Minggu malam sekitar pukul 23.00 WIB, beberapa penduduk yang belum terlelap tidur,merasa ada getaran gempa. Jadi, mereka mengira ada gempa bumi saja. Namun pada Senin dini hari sekitar 02.00WIB, Gunung Galunggung memuntahkan lava, abu dan kerikil yang disertai dentuman yang keras, kemudian disusul dengan asap tebal hitam mengepul dan membubung tinggi ke angkasa.
Tak pelak lagi, penduduk yang berada di lereng gunung segera bangun dan seketika panik. Bahkan mereka berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang dinilai aman; mereka mengungsi.
Puluhan ribu penduduk desa di wilayah Kec.Cisayong, Kec.Indihiang dan Leuwisari di lereng bagian timur, segera berduyung-duyung mengungsi ke Kota Tasikmalaya. Peristiwa meletusnya Gunung Galunggung pada dini hari Senin 5 April 1982 itu dilaporkan oleh koresponden “Sinar Harapan” Eddy Padma.
Selain desa-desa di lereng gunung, juga mengungsi penduduk Desa Sinagar, Desa Sukaratu, Desa Rancapaku, Desa Linggajati, Desa Sukamahi, Desa Sukagalih dan desa lain yang kejatuhan abu maupun kerikil.Sepanjang hari Senin, arus pengungsi terus bertambah dengan penuh kepanikan.
Bupati Tasikmalaya H.Hoedly Bambang Aruman, Komandan Resimen 062 serta para pejabat Pemda Tasikmalaya segera tenggelam dalam kesibukan. Para pengungsi ditempatkan di Gedung Olahraga Sukapura, sementara kantor-kantor, bangunan Sekolah Dasar serta tempat-tempat umum dibuka untuk untuk menampung para pengungsi dengan keluarganya berikut barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Pada hari Senin itu pula, Bupati Tasikmalaya serta Danrem melakukan peninjauan, dan peristiwa meletusnya Gunung Galunggung dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat H.Aang Kunaefi.
Dan di antara ribuan pengungsi, tampak pula HR Wasita Kusumah mantan Gubernur NTB yang tinggal di Desa Sukagalih, tak jauh dari lereng Gunung Galunggung. Ia dijumpai koresponden “Sinar Harapan” tengah membantu para pengungsi yang ditampung di beberapa tempat di Kota Tasikmalaya.
Senin itu, gunung masih menyemburkan api dan abu yang terbawa angina ke arah barat, hingga ke kota Singaparna, Kabupaten Garut dan Bandung gelap gulita diselimuti abu tebal. Koresponden “Sinar Harapan” melaporkan seakan-akan malam, juga Tasikmalaya dan garut. Bahkan, jarak pandang di jalan-jalan raya Garut dan tasikmalaya, dilaporkan kurang dari 20 meter.
Laporan koresponden “Sinar Harapan” di Garut menyebutkan, sejak pagi hari Senin itu, abu terus turun hingga keadaan menjadi gelap gulita. Akibatnya, sekolah-sekolah tutup, dan murid-muridnya diliburkan. Demikian pula toko dan kantor-kantor tidak menunjukkan aktivitasnya. Sampai malam hari, kota Garut sunyi sepi seperti kota mati, penduduk diceram perasaan takut dan masing-masing menutup pintu rumahnya.Abu yang yang mengendap di Garut dan Tasikmalaya mencapai ketebalan dua sentimeter. Sedangkan arus lalulintas antara Bandung, Tasikmalaya , dan Garut mengalami kemacetan. Hal ini dikarenakan kendaraan yang melaju tidak bisa bergerak cepat akibat kaca-kaca mobil tertutup abu tebal.
Koresponden “Sinar Harapan” Eddy Padma yang segera menuju ke lokasi musibah melaporkan, bahwa Desa Linggajati di Kec.Indihiang merupakan desa yang paling parah menderita. Desa yang baru saja dimekarkan dan berpenduduk 4.000 jiwa itu hancur tertimbun batu-batuan dan lumpur panas. Tim SAR dan TNI AU yang berpangkalan di Lanud Cibeureum bersama masyarakat yang dikerahkan berhasil menyelamatkan seluruh penduduk desa, kecuali dua orang kakek yang melarikan diri,justru ke daerah yang berbahaya. Seorang kakek meninggal dunia.
Pada hari Selasa 6 April 1982, para pengungsi tercatat berjumlah sekitar 31.000 orang, sementara 24 kampung ditinggalkan penduduknya. Akibat letusan pertama Gunung Galunggung ini, sungguh tragis dan menyedihkan. Karena desa-desa hancur, rumah-rumah milik penduduk di Desa Linggarjati dan Desa Sinagar tampak berantakan, tanaman mengering, pesawahan
timbun pasir, sungai-sungai tercemar oleh lahar dingin dan panas. Sementara itu, Gunung Galunggung terus terusan menyemburkan pasir, mengeluarkan asap dan tetap aktif.
Rabu pagi 7 April 1982 penduduk kembali khawatir. Karena dari anak Gunung Jadi tampak kepulan asap yang membubung tinggi ke angkasa, sedang aliran lumpur dan batu-batuan mulai memenuhi sungai dan jalan-jalan desa. Wartawan foto “Sinar Harapan” Totok Soesilo berhasil merekamnya secara dramatis, baik di lokasi terdekat dengan letusan Gunung Galunggung maupun di tempat-tempat pengungsian.
Selanjutnya tim wartawan “Sinar Harapan” yang terdiri dari H.A.Risnanto, Indra Rondonuwu, Totok Soesilo berikut koresponden Eddy Padmadisastra, Tjetje Hermawan dan Soemartono yang dikirim ke lokasi musibah melaporkan pandangan mata mengenai desa-desa yang terkena musibah.Demikian pula, banjir-banjir lumpur menyusul letusan pertama, membuat kampung Nyalindung dan Parakan Kawung (Desa Sukagalih), juga Desa Sukaratu serta Sungai Ciponyo tertimbun rata. Tak kurang 2.000 bangunan rumah di kampung-kampung sekitar kaki Gunung Galunggung menjadi korban,dan juga ribuan hektar tanaman ikut musnah.
Ketika berada di Desa Tawang Banteng, wartawan “Sinar Harapan” hari Kamis pagi 8 April 1982 masih melihat asap mengepul berwarna putih kegelapan. Penduduk dijaga ketat oleh aparat, agar mereka tidak memasuki daerah berbahaya, karena bau ‘gas’ belerang sudah semakin menyebar. Sungai-sungai dikabarkan berubah warna menjadi hitam pekat, juga dibebani lumpur dan sediment berbagau belerang. Di udik tampak kepulan asap keluar dari sungai yang dicemari lahar panas.
Sementara para kontestan Pemilu yang sedang melakukan kampenye di daerah bencana, akhirnya segera mengalirkan misinya dengan kampanye kemanusiaan, dengan cara menolong para korban bencana dan pengungsi.


Bantuan sudah berdatangan ketika berita musibah meletusnya Gunung Galunggung disiarkan di surat-surat kabar harian, termasuk TVRI dan RRI. Beras, pakaian, minyak tanah, tikar dan uang berdatangan untuk membantu para pengungsi korban bencana meletusnya gunung berapi ini. Bantuan ini berasal dari instansi resmi maupun masyarakat dari seluruh pelosok tanah air. Dari mulai Presiden HM Soeharto, Wakil Presiden, Departemen Sosial serta instansi masyarakat dan pribadi-pribadi mengirimkan bantuannya. Juga tak ketinggalan sejumlah menteri dan pejabat segera meninjau langsung ke lokasi bencana alam Gunung Galunggung.
MELETUS LAGI
Walau belum lagi reda kesibukan mengatur para pengungsi dan penduduk merenungkan korban yang meninggal dunia, tiba-tiba pada Kamis malamnya, daerah sekitar Gunung Galunggung digemparkan lagi oleh letusan yang lebih dhasyat dari sebelumnya. Bahkan, letusan pada Kamis malam ternyata tidak sekali, tetapi merupakan rangkaian letusan sampai pada hari Jum’at.
Sebenarnya, hari Kamis pagi, keadaan sudah kembali gawat dan memprihatinkan. Karena kepulan kepulan asap kelihatan pada kawah-kawah anak Gunung Galunggung. Benar saja, karena pada malam harinya terjadi serangkaian letusan bergetar ke suluruh penjuru. Api muncrat ke atas menerangi suasana malam beserta kepulan asap yang membubung tinggi ke angkasa. Batu-batu berloncatan dan kerikil bertaburan menimpa rumah-rumah penduduk yang masih berdiri.
Eddy Padma bersama tim wartawan “Sinar Harapan” yang datang ke hulu Sungai Cibanjaran pada Jum’at pagi melihat, jalur aliran sungai dipenuhi lahar panas. Pesawahan yang subur dan perkampungan di daerah itu menjadi rata disapu lahar panas. “Sejauh mata memandang hanya terlihat hamparan lumpur dengan batu-batuan yang terjal sementara tumbu-tumbuhan di sekitar hangus oleh sapuan lahar panas.”ungkap Eddy Padma seraya menyebutkan bahwa korban jiwa tercatat ada 9 orang.
Demikian pula ketika terjadi letusan pada Kamis malam itu, penduduk Kota Tasikmalaya menjadi panik, karena khawatir letusan Gunung Galunggung sampai ke pusat kota kabupaten. Apalagi ketika penduduk sedang menyaksikan acara TVRI pada pukul 21.06 tiba-tiba dikejutkan oleh ledakan yang keras dan bergemuruh. Bumi seakan bergetar dengan kekuatan 3,8 skala Richter. Ketika melihat ke luar rumah, kelihatan Gunung Galunggung menyemburkan kilatan api berwarna merah menyala, sehingga terjadi suasana hangar bingar. Penduduk pun hilir mudik untuk mencari perlindungan. Bahkan, mereka berbondong-bondong meninggalkan rumah masing-masing, memadati jalan-jalan kota. Kebanyakan mereka pergi menuju arah timur ke jurusan Ciamis.
Eddy Padma melaporkan, tercatat tidak kurang dari separuh penduduk kota Tasikmalaya yang berpenghuni sekitar 200.000 orang itu meninggalkan rumah, mengungsi di tengah-tengah siraman hujan pasir dan debu yang menambah kepanikan. Ribuan kendaraan bermotor mengangkut penduduk yang panik, antara lain bis, truk, sepeda motor bahkan dokar dan gerobak yang ditarik sapi. Akibatnya, arus lalulintas macet total, kendaraan hanya bisa berjalan merangkak. Bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan terpaksa berjalan kaki sambil menenteng atau memikul barang apa saja yang bisa ‘dibawa’ diselamatkan, menyelurusi jalan berkilo-kilo meter tanpa arah tujuan.
Sekitar pukul 22.00 WIB, petugas Dinas Penerangan Pemda Tasikmalaya dengan mobil unitnya berkeliling kota, menyerukan agar penduduk tetap tenang dan tidak melakukan pengungsian secara besar-besaran. Juga pengumuman yang disiarkan melalui siaran radio. Namun, penduduk tidak menghiraukan seruan itu. Demikian pula, para pengungsi yang berada di lokasi pengungsian ikut panik begitu mendengar letusan dahdyat dari Gunung Galunggung. Dalam keadaan panik, mereka berteriak-teriak, menangis dan tidak menentu. “Kemana lagi mereka harus melarikan diri jika warga kota sendiri mengungsi?”
Sementara itu, hotel tempat rombongan Gubernur Jawa Barat H.Aang Kunaefi yang meninau musibah, segera ditinggalkan pemilik dan pelayannya yang turut melarikan diri untuk mengungsi. Beberapa anggota rombongan Gubernur Jabar, ternyata ikut-ikutan panik,mereka meninggalkan hotel bersama penduduk.
Pada hari Jum’at siang, akibat dari letusan Gunung Galunggung malam harinya tampak dengan jelas, batu-batu dan ketikil bergeletakan. Rumah-rumah rusak dan roboh.Kini lumpur dari gunung mengalir dengan deras, menggenangi sawah dan sungai. Bahkan, sungai yang mengalir ke desa-desa sekitar gunung hingga Kota Tasikmalaya dipenuhi lumpur yang tebal dan mengalir deras. Rumah-rumah penduduk di aliran sungai disapu lumpur bersama bangunan lain serta pohon-pohonan yang tumbuh di sekitar roboh, rusak dan mati.
Prof. Katili yang datang ke dekat lokasi bencana alam memperkirakan, bahwa kawah Gunung Jadi,anak Gunung Galunggung yang meletus diperkirakan mempunyai endapan tak kurang dari delapan juta kubik. Tapi untungnya, letusan gunung tidak terjadi sekaligus.”Kalau sampai letusan itu sekaligus dan endapan itu menjadi
cairan panas, maka tidak akan terhitung lagi berapa orang yang akan menjadi korban meninggal,”jelas Prof.Katili kepada pers.
Kini jumlah pengungsi di berbagai penampungan mencapai 63.625 orang. Jumlah ini terus bertambah mulai dari letusan pertama sampai hari Minggu.Para pengungsi sebanyak itu ditempatkan di 23 tempat penampungan yang jauh dari lokasi letusan dan dinilai aman. Bantuan makanan mulai berdatangan meski tersendat-sendat. Selama dalam pengungsian, banyak pengungsi yang bingung karena harus menjual apa yang dibawanya seperti ayam, domba, perhiasan dan lainnya
Pada Senin pagi, seminggu pasca letusan, Presiden RI HM Soeharto dan Bu Tien Soeharto meninjau ke Desa Mangunreja Kec.Singaparna. Selain menyerahkan bantuan berupa uang sebesar Rp.10 juta, Presiden HM Soeharto pun menganjurkan penduduk yang sudah tidak bisa menggarap lahan pertanian, agar bersedia bertransmigrasi terutama Pulau Sumatera.
Setelah kunjungan Presiden RI bersama rombongan pejabat, ternyata letusan Gunung Galunggung tidak berhenti sampai di situ. Beberapa waktu kemudian, gunung itu pun kembali menyemburkan isi perutnya. Bahkan, pada hari Senin tercatat tiga kali letusan dahsyat Awan berkepul laksana kena bom hydrogen.Akibat letusan-letusan berentet ini menyebabkan penduduk tidak bisa lagi pulang ke kampung halamannya. Mereka lebih memilih tinggal di lokasi pengungsian.
Sampai tanggal 15 April 1982, berdasarkan laporan Satkorlak Penanggulangan Bencana Alam yang diterima Eddy Padmadisastra, sedikitnya tercatat 15 orang meninggal dunia. Lima orang di antaranya meninggal dunia akibat tertimba batu dan terlibas lahar. Seorang korban ditemukan mati di sekitar Kampung Sinagar, tertimbun lumpur. Dengan wajahnya sudah tidak dikenal lagi karena hancur.
Kisah parah pengungsi sungguh sangat menyedihkan. Dan di antara isak tangis penderitaan para pengungsi itu, muncul berbagai kisah kemanusiaan, seperti lolosnya seorang petugas vulkanologi dari kepungan banjir lahar. Ruska Hadian, petugas vulkanologi yang tengah melakukan penelitian justru terkurung lahan selama empat hari empat malam. Syukurlah, ia akhirnya dapat keluar dari kepungan lahan dan kembali dengan selamat. Sementara di lokasi pengungsian, kisah cinta seorang gadis Maemunah dan pemuda Supardi justru meneruskan tekadnya untuk melangsungkan pernikahannya.
Selain itu, bayi-bayi pun banyak yang lahir dari ibu-ibu pengungsi. Tim kesehatan dikerahkan untuk menolong para pengungsi yang sakit, termasuk
tim dari PMI. Selain makanan, obat-obatan serta pakaian, sebenarnya mereka membutuhkan sesuatu yang lebih bermanfaat; yakni bedeng-bedeng tempat mereka tinggal untuk sementara, karena selama ini mereka hanya ditampung di tenda-tenda darurat milik ABRI. Sebagian besar masih mengungsi di gedung-gedung sekolah, kantor dan lainnya. Sedangkan sebagian lagi, ada yang tinggal di tenda-tenda dan gubuk-gubuk darurat yang tidak memenuhi syarat kesehatan
Pada hari Selasa 20 April, Eddy Padma melaporkan ke Redaksi “Sinar Harapan” bahwa letusan Gunung Galunggung kembali terdengar. Gunung ini seperti tak mau berhenti untuk memuntahkan kemarahannya. Juga pada Minggu dini hari 25 April, Gunung Galunggung kembali meletus, bahkan lebih dahsyat dari letusan-letusan sebelumnya. Namun, letusan yang
menggelegar, api yang muncrat, asap yang tinggi disertai pasir dan debu yang menyebar ke sepanjangan kawasan 100 km, kini tidak membuat kepanikan bagi penduduk. Bahkan, penduduk Tasikmalaya keluar rumah bukan untuk mengungsi, melainkan menonton kilatan api yang disemburkan gunung bagaikan kembang api raksasa. Kali ini, musibah letusan disusul dengan musibah lahar dingin berupa lumpur yang mengalir dari puncak gunung.
Selanjutnya pada Kamis petang 29 April, koresponden “Sinar Harapan” Eddy Padmadisastra melaporkan, tercatat sebanyak 58 rumah hancur dilanda lahar dingin bercampur batu besar yang bergaris tengah sekitar 3 meter. Selain banyak rumah yang hanyut terbawa lumpur dan sebagian lagi tertimbun lahar dingin.
Bagi penduduk yang berada di kawasan lereng Gunung Galunggung, bahwa April 1982 merupakan musibah yang bertubi-tubi dan penuh penderitaan. Apakah penderitaan berhenti pada bulan April ini saja? Apakah Gunung Galunggung tak akan meletus lagi?
Pertanyaan itu senantiasa melanda di lubuk hati penduduk di sekitar Gunung Galunggung yang tengah berada di tempat penampungan pengungsi. Syukurlah, manusia-manusia yang hidup jauh dari daerah musibah terketuk hatinya untuk membantu penderitaan mereka. Karena itu, sumbangan-sumbangan berdatangan, juga peninjauan regu-regu kesehatan berkunjung, misalnya tim kesehatan dari UKI (Universitas Kristen Indonesia) yang menggarap kesehatan pengungsi yang kebanyakan menderita radang snafas, di samping penyakit-penyakit lainnya.
Demikian pula, para pembaca “Sinar Harapan” berdatangan tak putus-putusnya ke meja redaksi untuk menyumbang. Dengan membludaknya sumbangan tersebut, maka “Sinar Harapan” membuka dompet amal bagi pengungsi Gunung Galunggung mulai tanggal 12 April.
Luar negeri pun menaruh perhatian besar pada musibah meletusnya Gunung Galunggung yang tiada hentinya itu. Badan untuk penanggulangan bencana alam dunia (PBB) segera mengirimkan bantuan tenaga ahli untuk meneliti. Berdasarkan laporan ANDRO, bahwa musibah akibat letusan Gunung Galunggung di Jawa Barat merupakan musibah terparah di dunia.
Setelah dianjurkan Presiden Soeharto, gelombang transmigrasi ke daerah harapan baru mulai berlangsung. Pada tanggal 26 April, sebanyak 232 jiwa terdiri dari 55 kepala keluarga (KK) diberangkatkan dari Lapangan Udara Cibeureum dengan menggunakan pesawat terbang Transal ke Sumatera Selatan. Dalam rombongan transmigrasi tersebut, koresponden “Sinar Harapan” Eddy Padmadisastra ikut ke Sumatera Selatan untuk meliput peristiwa bersejarah ini.
Gunung Galunggung benar-benar murka! Betapa tidak, karena pada Kamis 6 Mei 1982, Gunung Galunggung kembali memperlihatkan kemurkaannya. Letusan kali ini, hujan abu tak hanya mencapai Bandung, tapi juga sampai ke kota-kota lainnya bahkan hingga ke negara Australia. Keesokan harinya, Jum’at 7 Mei, penduduk di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang dan lainnya disibukkan dengan menyapu pasir dan debu yang menutipi halaman rumah maupun jalan-jalan sampai ketebalan beberapa sentimeter. Pada sisi
lain, keadaan pengungsi di sejumlah tempat penampungan pengungsi makin parah saja. Bahkan pada 12 Mei ada dua orang meninggal dunia, sedangkan pengungsi lain menderita sakit mencret, saluran pernafasan, dan sakit mata.
SUMBANGAN PEMBACA SINAR HARAPAN
Sabtu 8 Mei 1982, rombongan Tim “Sinar Group” yang menerbitkan surat kabar “Sinar Harapan” berkunjung ke Tasikmalaya, membawa pesan dan sumbangan pembacanya langsung ke daerah musibah, terutama ke lokasi penampungan pengungsi.
Rombongan tim Sinar Group dipimpin langsung oleh Pemimpin Umum “Sinar Harapan” H.G.Rorimpandey sendiri. Iring-iringan kendaraan yang membawa bantuan dari pembaca setia “Sinar Harapan” berupa makanan, pakaian dan uang bersafari dari Jakarta menuju Gunung Galunggung khususmya. Tim safari pertama “Sinar Group” terdiri dari para karyawan, wartawan, tim medis dan sukarelawan-sukarelawan mahasiswa ASMI. Sumbangan pertama terdiri dari 310 karton susu bubuk, 6 ton beras. Sebanyak 3.200 helai sarung, obat-obatan dan uang untuk pembuatan bedeng-bedeng pengungsi.
Acara resmi penyerahan bantuan dari pembaca “Sinar Harapan” secara simbolis dilangsungkan di kantor Pemda Kabupaten Tasikmalaya oleh H.G.Rorimpandey Kepada Bupati Tasikmalaya H.Hoedly Bambang Aruman Setelah itu, tim langsung menuju daerah-daerah musibah dan tempat tempat pengungsian. Secara langsung mereka membagikan sebanyak 7.740 kaleng susu bubuk, beras dan sarung. Sementara tim medis dan mahasiswa-mahasiswi ASMI melakukan kerja social membantu penduduk.
Dompet Galunggung yang dibuka Sinar Harapan pada 12 April mendapat perhatian sangat besar dari pembaca. Setiap hari,para penyumbang berdatangan ke kantor redaksi baik dari Jakarta maupun dari luar kota. Sampai hari penutupan, bantuan uang dari pembaca
yang terkumpul sebanyak Rp.139.807.212 di samping beras, pakaian bekas, obat-obatan, mie instant dan lainnya.
Gelombang demi gelombang sumbangan diantarkan sendiri oleh anggota-anggota “Sinar Group”. Gelombang kedua bantuan pembaca “Sinar Harapan” bergerak ke lokasi musibah dipimpin langsung oleh Pemimpin Redaksi Soebagyo Pr. Kemudian bedeng-bedeng hasil sumbangan pembaca Sinar Harapan segara dibangun, dengan kerangka besi dan tembok merupakan suatu kontruksi yang baik, cocok untuk daerah musibah dan memenuhi syarat kesehatan. Untuk mereka telah diselesaikan sebanyak 28 bedeng dan dua gedung serbaguna dengan seuah kendaraan lengkap dengan pengeras suara. Eddy Padmadisastra sebagai koresponden Sinar Harapan tentu saja sibuk membantu di samping melakukan laporan beritanya.
KUMAT KEMBALI
Senin 17 Mei Gunung Galunggung kembali kumat. Pada malam itu, Eddy Padmadisastra melaporkan, terdengar gelegar yang dahsyat dan api muncrat ke angkasa. Namun, letusan yang lebih dahsyat terjadi pada Selasa pagi hari sekitar pukul 05.20 WIB.
“Kalau malamnya, bola-bola api seperti ditembakkan ke angkasa, maka pada subuh terdengar suara gemuruh disertai semburan kerikil sebesar telur ayam dan hujan pasir. Kerikil-kerikil itu berjatuhan sampai ke desa-desa tempat penduduk mengungsi menyebabkan rumah-rumah rusak dan pengungsi luka-luka.”lapornya.
Informasi yang diperoleh, bahwa hujan batu dan pasir sampai ke kota Tasikmalaya, Ciamis, Banjar hingga Majelang (Jawa Tengah), juga kota Garut. Pada saat hujan batu itu banyak kaca-kaca pecah, bahkan kaca mobil yang tebal, juga tidak tahan menahan hantaman hujan batu dan kerikil hingga berlobang-lobang.
Semua kampung dekat Gunung Galunggung, terutama Pasir Ngempong terbakar habis akibat rembesan awan panas. Sampai pukul 10.30 WIB hari Senin itu, kota Tasikmalaya bagaikan malam hari akibat hujan debu yang dahsyat. Kendaraan bermotor melintas dengan menyalakan lampu . Kabut abu dari Gunung Galunggung terbawa sampai ke Cilacap (Jawa Tengah) yang berjarak sekitar 150 km dari Tasikmalaya.
Rentetan letusan Gunung Galunggung terus berlangsung, terutama Selasa (18 Mei) siang pukul 13.20 WIB terjadi letusan, dan malam harinya terjadi gempa disusul dengan letusan yang dhasyat. Tim Sinar Harapan yang terdiri dari Tjetje Hermawan, Eddy Padmadisastra dan Totok Soesilo menyaksikan sendiri kemurkaan Gunung Galunggung ketika berada di pos terdepan Cikasasah.Suasana bagaikan neraka yang bergerak. Karena semburan dan percikan api serta asap muncrat ke angkasa sekitar 1,5 km. Keesokan harinya, hujan abu bukan hanya menyebar di daerah sekitar gunung,melainkan menyebar luas sampai ke Yogyakarta dan kota lainnya di Jawa Tengah. Sejak saat itu terjadi serangkaian-serangkaian letusan lagi yang berlangsung terus menerus. Dalam kondisi demikian, penduduk yang menjadi korban bencana alam tersebut sudah tidak mengharapkan lagi untuk kembali ke desa-desa di lereng gunung. Karena menurut ramalan para ahli vulkanologi dan akhirnya menjadi kenyataan, bahwa Gunung Galunggung tidak akan berhenti meletus sampai beberapa bulan lamanya Letusan sporadis pun silih berganti. Dengan demikian, arus transmigrasiyang dikoordinir pemerintah berlangsung terus, diantaranya mereka menjalani hidup baru di Bengkulu, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. KERUGIAN BESAR Gunung Galunggung yang meletus dahsyat memang merupakan topik pembicaraan yang ramai dimana-mana, termasuk di luar negeri. Karena hampir setahun lamanya, gunung yang berada di sebelah barat Tasikmalaya itu meletus terus-menerus,selang-seling beberapa waktu.Ada yang berlangsung berkali-kali dalam waktu semalam. Ada kalanya diam selama seminggu,dua minggu, kemudian meletus lagi dan seterusnya. Gunung Galunggung pun menjadi kian populer dan bahkan memunculkan kesenian-kesenian.Operet dipimpin Titiek Puspa dalam TVRI di malam Lebaran menyuguhkan kisah meletusnya Gunung Galunggung berikut suasana pengungsinya di tempat pengungsian. Sejumlah pelukis mendapat ilham dari gunung yang murka ini. Juga tak mau ketinggalan para fotografer professional maupun amatir dapat mengabadikan foto-foto yang menarik. Bahkan dalam dunia klenik muncul berbagai kisah fantasi yang tak masuk akal. Eddy Padma di surat kabar “Sinar Harapan” memberitakan, bahwa musibah bencana alam meletusnya Gunung Galunggung telah menyebabkan kerugian yang sangat besar. Bukan saja korban jiwa berjatuhan, harta benda hilang, juga penyakit menyebar ke seluruh kawasan yang terkena bencana alam. Akibat masa paceklik yang ditimbulkan, maka diperkirakan sejumlah 189.781 jiwa tercatat rawan pangan. Berdasarkan catatan Budhi, salah seorang Satgas Penanggulangan Pengungsi Gunung Galunggung PMI, bahwa untuk menanggulangi penduduk rawan pangan dibutuhkan tak kurang dari Rp.300 juta setiap bulan. Jumlah kerugian akibat bencana alam Gunung Galunggung meletus yang tercatat sampai 3 Agustus 1982 itu diperkirakan mencapai Rp.29,591 miliar. Ini meliputi kerugian di bidang ekonomi, bangunan dan pendapatan daerah. Bupati Tasikmalaya yang saat itu dijabat H.Hoedly Bambang Aruman kepada Eddy Padmadisastra menjelaskan, ia mencatat letusan besar sejak 5 April sampai awal September 1982, yakni sebanyak 26 kali letusan besar. Ini belum termasuk letusan-letusan sekunder yang menyebabkan malapetaka.Penduduk yang berada di kawasan kaki Gunung Galunggung yang ditransmigrasikan sampai awal September 1982, menurut Bupati Tasik, tercatat sebanyak 1.277 KK yang terdiri dari 4.967 jiwa. Karena peristiwa meletusnya Gunung Galunggung menghebohkan dunia saat itu, maka “Sinar Harapan” sempat menurunkan dan menugaskan sejumlah wartawannya untuk membantu tugas peliputan yang dilakukan Eddy Padmadisastra antara lain: Totok Soesilo, H.A.Risnanto, Indra Rondonuwu, Bachtiar Sitanggang, Laurens Samsuri, Sarwoto, RA Soenartono, Rheinhard Simanjuntak, John Rumokoy, Jennifer Marinka, Enderson Tampubolon, Vera Indrasuwito, Bambang Setyo dan seorang koresponden dari Pematang Siantar Sumatera Utara di samping koresponden Tjetje Hermawan. “ Pada peristiwa meletusnya Gunung Galunggung itulah, jajaran Redaksi Sinar Harapan ikut membantu tugas peliputan berita yang saya lakukan dalamkurun waktu yang cukup lama,” papar Eddy Padma.**
Sunber: Blog H. Eddy Padmadisastra (Sang Jurnalis Sejati)