Nu Tos Ningal Ieu Blog

Kamis, 11 November 2010

Hirup Salawasna


ASK-PASUNDAN JAYA

Manusa hirup didunya make baju nu bareda.Baju na disebut raga.Hirupna jalma mah aya dina jiwa/nyawa.Jiwa ieu nu bakal nempuh pangumbaraan manusa di lima alam nu dijieun ku Pangeran.Di dunya aya istilah paeh, nyaeta dileupasna jiwa tina raga keur ngalanjutkeun ka alam panerusna.Jadi manusa bakal hirup salawasna ku idin Pangeran ngan aya 2 pilihan hirup senang (kanikmatan) atawa hirup cilaka (siksaan).Nangtukeun senang & cilakana ditangtukeun di alam ayeuna. Hayang hirup senang/sabalikna?

Tidak ada komentar: