Nu Tos Ningal Ieu Blog

Senin, 29 November 2010

Pahutang-hutang


ASK-PASUNDAN JAYA

Hutang tina ngaranna mah meni erotis siga ngaran pakeeun awewe.Tapi hutang sabenerna mah pikasieuneun.Nu maot sahid oge masih ngagantung memeh hutangna lunas.Nagara ieu loba pisan hutangna ka nagara sejen.Nagara geus dibiasakeun ngahutang.Nepi BUMN ge pahutang-hutang jeung BUMN sejen.
PLN ngahutang ka Pertamina,
Pertamina ngahutang ka Telkom,
Telkom ngahutang ka Bank Mandiri,
Bank Mandiri ngahutang ka Bank Dunia,

Bank Dunia mere hutang ka Pamarentah,
Pamarentah mere hutang ka Pertamina,
Terus we muter.

Tidak ada komentar: