Nu Tos Ningal Ieu Blog

Senin, 22 November 2010

Jurungkunung


ASK-PASUNDAN JAYA

Dina basa Sunda masih loba kecap nu langka kadangu ku budak ayeuna. Misalna wae kecap "Jurungkunung" nu jadi kecap gawe mun dirubah jadi "ngajurungkunung" nyaeta kecap lain tina jengke (ngangkatkeun badan meh bisa nempo nu tetempoan nu aya diluhur).
conto kalimat: "Si Ujang ngajurungkunung basa ningali tukang obat di lapang desa,pedah manehna aya dipangtukangna jadi teu katingali."
Ngawanohkeun kecap langka teh penting meh teu jadi kecap nu leungiteun. Lumayan jadi nambahan elmu basa. Mangga diterapkeun!

Tidak ada komentar: