Nu Tos Ningal Ieu Blog

Selasa, 23 November 2010

Lukuluk-kuluk Hujan


ASK-PASUNDAN JAYA

Hujan teh berkah ti Pangeran najan ayeuna mah hujan teh sok dikukulutus ku jelema,"euhh,.kalakah hujan".Hujan ayeuna sok nyababkeun banjir&bancana bongan manusa oge.
Angin niup rada tarik bari ngaguruh saeutik,dadaunan hiber kaapungkeun angin,langit poek mongkleng,guludug ting baledug.Eta tanda rek hujan.Kabeh mahluk geus siap nyambut hujan ku kagumbiraan kitu deui kolot baheula bari ceuceuleuweungan ngahaleuangkeun "lukuluk kuluk hujan" barudak nyanyi"hujan sing gede karunya ka budak gede".hujan ge turun

Tidak ada komentar: