Nu Tos Ningal Ieu Blog

Minggu, 28 November 2010

ASK-PASUNDAN JAYAArek mungkir euweuh alesan keur mungkir

Asep endag ku Ai

Hese bohong rumasa teu bisa bohong

Asep oleng ku Ai

Ayeuna sisiga nu kabedil ku jangjawokan

Kapanah ku kinasihan

Lieur ku Ai

Kabedil ku jangjawakan

Kapanah ku kinasihan

Gelo ku Ai Samara sasamar polah

Teu bisa dipapaleutkeun

Teu bisa dibebenjokeun

Nu aya dina lamunan beurang peuting Ukur Ai

Rumasa teu bisa mungkir

Asep oyag-oyagan ku Ai

Rumasa teu bisa bohong

Asep eundeug-eundeugan ku Ai

Teu bisa mungkir jeung bohong

Nu aya dina hate Asep ngan ukur Ai

Tidak ada komentar: