Nu Tos Ningal Ieu Blog

Senin, 22 November 2010

Rayagung


ASK-PASUNDAN JAYA

Bulan Rayagung atawa bulan julhijah. Nyaeta bulan nu pinuh pisan ku hajat jeung moal jauh tina peupeuncitan (kurban).Nu pastina ieu bulan pinuh ku daging. Dina Rayagung aya lebaran haji, dina rayagung biasana sok jadi bulan hade keur ngagelar kawinan&sundatan.Komo nu naek ka haji mah ieu bulan teh meni didago2 pisan.Ngan mun rayagung datang sok riweuh ku ondangan nu riab datang timana-mana.Kadang sapoe bisa aya leuwih ti hiji hajatan.Kudu siap2 amplop we keur mere nu hajat.
Bagja nu lahir di Rayagung.

Tidak ada komentar: