Nu Tos Ningal Ieu Blog

Senin, 29 November 2010

Hese Ditahan


ASK-PASUNDAN JAYA

Manusa bisa naklukkeun kabeh mahluk nu aya di Bumi.Sato nu linghas jeung galak bisa ditaklukkeun, tangkal nu gede jeung jangkung bisa diruntuhkeun, Gunung,Laut jeung Langit bisa diancurkeun ku manusa komo deui sabangsaning jurig mahsok dititah ku manusa.Ngan sakuat-kuatna manusa moal bisa naklukkeun hal ieu. Hitut, heuay, bersin, batuk, teurab, ngorok, sisidueun, singsireumeun. Ieu teh geus jadi sipat manusa nu wajar.Nahan hal ieu bisi ngabalukarkeun panyakit, ngan hal ieu kudu dibarengan ku etika (adab).

Tidak ada komentar: