Nu Tos Ningal Ieu Blog

Selasa, 23 November 2010

Siap-siap Paeh


ASK-PASUNDAN JAYA

Nu hirup pasti paeh.Tujuan hirup nya paeh.Alam dunya ngan sakeudeung ku ayana paeh.Paeh pasti kaalaman ku kabeh.Paeh nganter urang kana kabakaan.Paeh pananda yen dunya teh semu.Paeh loba carana ngan geus ditangtukeun ku Gusti.Ayeuna,isuk,pageto pasti aya nu paeh.Loba jalma nu teu inget paeh,siga urang mun keur seneng.Bekel ka alam kaabadian aya dina alam nu singket ieu.Sok sing hideng nyiapkeun bebekelan keur paeh.Paeh tong dijieun da ke ge bakal ngadatangan sorangan.Sing inget ka Gusti nu bakal maehan.

Tidak ada komentar: