Nu Tos Ningal Ieu Blog

Senin, 29 November 2010

Punten ! Mangga,..


ASK-PASUNDAN JAYA

Cik aya nu masih inget teu kana lagu ieu nu sok dinyanyikeun ku barudak basa keur arulin? kieu lirikna:

Punten! Mangga
ari ga...Gatot kaca
ari ca...Cau Ambon
ari bon...Bonteng Asak
ari sak...Sakt perut
ari rut...Rujak Asem
ari sem...Sempal sempil
ari pil...Pilem rame
ari me...Meja gede
ari de...Dekol kampak
ari pak..Paku Seukeut
ari keut..Ketan Hideung
ari deung..Deungeun Sangu
ari ngu...Ngurus ucing
ari cing...
Cing ang keling manuk cingkleung cineuteun plos ka kolong bapa satar buleneng. Hore Bisa..!!

Tidak ada komentar: