Nu Tos Ningal Ieu Blog

Selasa, 30 November 2010

Lirik Lagu: Ulah Ceurik (Don't Cry by Deddy)


Cag didieu

Cag seumeut dieu

Lalakon cinta nu urang

Teup anteupkeun

Tong di guar deui

Carita cinta nu peugat

Najan ka gandrung sa gunung

Najan duriat sa jagat

Kadeudeuh nu nyangreud

Ahirna urang pipisah


Rek ka saha

Rek ka urang mana

Geura milari gentosna

Cig ka kidul

Cig ka kaler

Ngulon ngetan moal nyaram

Tos teu aya kakaitan

Antara urang duaan

Lain anjeun lain akang

Urang geus lain lainnaLain….

Ulah ceurik

Tong diceungceurikan

Tarimakeun janten randa

Akang pasrah jadi duda

Da geuning kieu kuduna

Urang teu bisa kumaha


Ulah ceurik

Tong diceungceurikan

Wayahna urang papeugat

Najan hate masih beurat

Pileuleuyan, pileuleuyan

Hampura, Akang hampura

Tidak ada komentar: