Nu Tos Ningal Ieu Blog

Selasa, 25 Desember 2012

Bohong Rame2 (Palsapah Basa Inggris)

Mahluk sosial, siga manusa nu mentingkeun kapentingan rame2. Rek salah rek bener ai geus didukung rame2 mah lanjut terus. Matak nu korupsi tara sorangan tapi sok berjamaah dipimpin ku imamna saurang make niat korupsi. Kusabab rame2 nu salah ge bisa jadi bener. Tah ieu siga dina basa inggris, sok tingali basa inggris abjadna a nepi z tapi dibacana beda jeung hurupna, a dibaca ey, e di baca i , i dibaca ay, w dibaca dabel yu, y dibaca way. Tapi maaranehna mun ngagabungkeun hurup2 tadi dibacana teu nurut kana aturan ejaanana, siga "eye" mun dibaca nurut ejaan inggris dibacana kudu.i way i, tapi dibacana ay. Jeung aranehna deui maranehna bisa maca kata2 basa indonesia nu make aturan ejaan non inggris siga "mereka" manehna bisa maca "mereka". Tapi panganeh2na geus nyaho ejaan basa inggris geus salah tapi angger we dipake nepi jadi basa nu sok dipake ka sakumna kabeh bangsa. Nu bisa dicokot kasimpulan, urang inggris mikaheman budayana sorangan najan salah, ngamumule jeung teu era ngawanohkeun budayana ka batur. Ahirna batur ge kapangaruhan ku sabab getolna urang inggris ngajual basana ka bangsa deungeun.

Kuduna basa Sunda nu adiluhung ge bisa malah leuwih kasohor saalam dunya tibatan basa inggris nu asal2an. Nu penting urang kudu cinta ka basa sorangan siga Inggris nu teu era kana basana najan basana munapik.

ASK-PASUNDAN JAYA

Sarung Ipis

Kamar geus dipoekan, ngan kaciri sorot layar hape da keur nyieun catetan dina fb bari ngadangukeun lagu d arso nu kabeneran keur nyetel lagu "kabogoh jauh". Awak ngahunjar nangkarak dijeket jeung disarung ipis, suku ngeunaheun tiis pedah tina sarung bakal pingeunaheun sare ieu mah. Ngan kadenge sora mobil, kadang motor nu ngebut atawa treu nu beurateun ku muatanana. nu ngaliwat di hareupeun imah. Tumben bancet teu disada ngan hawar2 aya sora jangkrik. Tadi magrib mah langit katempo ceudeum pinuh ku mega mendung. Sugan we peuting turun hujan meh tambah ngeunah sare "̮ ƗƗɐƗƗɐƗƗɐ "̮ . Masih ngeunah keneh ku tiisna sarung ipis, pedo katambah ayeuna Darso keur nyanyikeun lagu hitsna "Mega Sutra di Langit Pantey Carita".

Wilujeng wengi ka sadayana. Mangga geura barobo.!

ASK-PASUNDAN JAYA

Hayang Balik Deui Ka SMP

Asup smp, tapi awak masih keneh leutik sora ge masih cempreng, indit sakola jadi ngajauhan jaba sok bagean kabeurang komo mun sorena balik sok hese mobil, nepi kudu ka leumpangna bari nyegat mobil dijalan, tapi dijieun rame we da raramean ieuh jeung barudak. Kelas 2 sora geus robah, cinta monyet ge kaalaman, endah sing sumpahna, ngan bisa nempoan we nu dipikahayang bari curi2 pandang basa guru keur nerangkeun pelajaran. Smp nu sok riweuh siga sd, euweuh guru garandeng, aya nu tatalu, aya nu jajan ka kantin, aya nu ngarobrol, aya nu keur curi2 pandang, =)) ♓ªª ♓ªª ♓ªª =)). Cinta najan geus pada2 apal tapi teu bisa kaungkapkeun sacara langsung tapi liwat parantara babaturan kusabab era jeung euweuh nu inisiatif cinta monyet teh ngan jadi kenangan hungkul teu manggih istanana, karunya. Padahal ayeuna urang siap mun dipanggihkeun deui mah "̮ ƗƗɐƗƗɐƗƗɐ "̮

ASK-PASUNDAN JAYA

Gusti, Hampura Sim Abdi

Gusti,...!!!

Kula teu bisa matuh kana ajaran, masih oyag, hampura sim abdi Gusti.

Astagpirulloh.

Hoyong tetep aya dina jalur, kuat pamadegan, sing dijadikeun palindung nu dibarokahan kanggo pribadi sareng saderek lianna. Amin!

Alhamdulillah.

ASK-PASUNDAN JAYA

Rasana Boga Adi

Keur leutik keneh keur meujeuhna bangor2na. Lulumpatan we kamamana teh nepi ka labuh, tapi labuh teh teu sakali dua kali tapi asa unggal poe, nepi ka huntu teh beak =)) ♓ªª ♓ªª ♓ªª =)) . Emang keur meneran bareng jeung Pun Biang keur hami adi kuring. Sok sakapeung mun tara dibere jajan, kuring sok neunggeul beuteung pun biang nu keur meujeuhna keur gede2na, geus neunggeul langsung lumpat "̮ ƗƗɐƗƗɐƗƗɐ "̮ , pun biang geus karasa langsung wae dibawa ka rumah sakit da ka bidan mah teu sanggupan pedah orokna sungsang, Pun biang ngan tetela ka kuring basa rek indit kade ulah bangor tong sok gelut jeung jajan wae, wayahna sing hideng ulah nyusahkeun nini. "Enya" jawab kuring, teu leuwih 3 poe, pun biang geus mulang ka imah bari ngais orok. Kuring asa ngimpi boga adi, eta adi kuring, kuring teu weleh neuteup raray orok nu jadi adi. Najan teu persis jeung kuring tapi kuring ayeuna jadi lanceuk lain bungsu deui. Emang kolot pasti leuwih perhatian ka budak anyar, tapi kuring teu paduli da boga batur ulin nyaeta adi urang.

Poe ieu 2 dasawarsa katukang, pun adi borojol ka dunya.

Wilujeng milangkala Rai!

ASK-PASUNDAN JAYA

Bandung , Juli 2005

UMPTN taun eta, testingna di Bandung. Dimana Bandungna masih seger tatangkalan masih loba keneh.
Mampang meungpeun aya ua rek ulin ka bandung. Poe minggu isuk2, kuring ngilu, hape can boga ngan nginjeum heula nu lanceuk merk samsung nu aya lampu burinyay2an. Kuring geus jangjian Kang Relip Al Parisi, jangjian di jalan cemara deukeut kantor BMKG Bandung. Asup kana gang sempit, nu boga kontrakan urang Garut. Kuring ngan mawa beas sakeresek keur nyumbang dahar. Sorena kuring neangan tempat testing di jl.merdeka deukeut balekota nyaeta sakola kristen. Indit babarengan jeung Dikdik babaturan relif sarua nu rek testing. Maranehna 2an mah testingna di ITB. Ngan basa keur poe eta teh keur aya pertandingan Persib vs Persikota, kacida ramena. Mun teu salah mah Persikota keur jago2na basa aya kiper Tema Mursadat, isnan ali jeung rea deui pamaen hadena. Persib ngagolkeun dibales deui ku Persikota, persib ngagolkeun deui, dibales deui, persikota ngagolkeun persib tinggaleun, untungna, Persib ngagolkeun deui nepi ka skor teh 3-3. Kuring ngan ngadenge sora tv di imah sabeulah, rame ku cocorowokan, babaturan kuring mah teu pati resep kana mengbal jadi hare2. Basa keur neangan tempat testingan sorena panggih jeung bobotoh nu siap2 rek ka stadion Siliwangi, hate mah hayang nonton ngan urang kudu neangan tempatna heula. Katambah sore eta kuring ngadangukeun lagu Persib kompilasi nu kabeneran Band Chery Bombshel-Biru di hatiku. Eta melodina ngeunaheun katambah suasana Bandung nu seger jadi sok kainget terus nepi ka ayeuna jadi waas mun nginget kajadian eta.

ASK-PASUNDAN JAYA

Kapolri (1993-1996)

Banurusman pituin Putra Tasik pernah jadi Kapala Kapolisian Republik Indonesia taun 1993-1996. Salah sahiji putra Tasik nu kasohor. Basa jaman Soeharto hese pisan urang Sunda dibere jabatan luhur. Ngan awal November 2012 anjeunna ngantunkeun di Jakarta lantaran geuring parna. Anjeunna di makamkeun di tanah kalahiranna di Kawalu - Kota Tasikmalaya.
Hal ieu bisa diconto barudak ngora pikeun ningkatkeun hasrat cita2, sok pingpin bangsa najan di nagara keur lola huru hara pinuh ku kabohongan jeung panindasan.

ASK-PASUNDAN JAYA

LL RE MARTADINATA

Ieu ngaran sok mineng katempo di jalan protokol kota di ampir kabeh Nusantara. Naon arti jeung kapanjanganna? Saha eta teh? Pasti loba nanya naon kapanjangan ti LL RE Martadinata? Ieu nyaeta mangrupakeun pahlawan Nasional Republik Indonesia, anjeunna nyaeta tentara Angkatan Laut nu boga pangkat pangluhurna. Dina Angkatan Laut nyaeta Laksamana Laut (LL). Anjeunna pernah ngilu perang ngalawan jepang jeung agresi Walanda jeung numpes pamberontakan RMS, Kahar jrd. Karirna ningkat terus dina Angkatan Laut nepi ka jadina Jendral Angkatan Laut (Laksamana Laut). Anjeunna asli Sunda pituin Tasikmalaya.

ASK-PASUNDAN JAYA

Sunda Dinamis

Bangsa Sunda memang dinamis, salah mun nyebut ngan cicingeun ngurung batok. Salah sahijina dina kasenian, lirik lagu atawa tema lagu teu mangrupa Cinta, siga ti mimiti manggihan cinta nu munggaran, nepi kanyenyeri ku cinta. Dina lagu tema Sunda malah leuwih luas deui siga pakembangan jaman, sok teangan judul lagu sajagad nu judulna Handphone, Ojeg, wayahna jeung rea deui! Geus pasti lirik lagu Sunda mah nonjolkeun kaendahan alamna siga Situ Cangkuang, Gunung Manglayang, Kawah Putih, Sisi Laut Pangandaran, Mega Sutra Pantey Carita, jrd. Teu saukur endahna alam, tema judul lagu Sunda malah ngangkat sasatoan nu endemik Sunda: Siga Dadali Manting, Papatong Koneng, Manuk Dadali, Bangbung Ranggaek.
Sok teangan lagu atawa lirik/judul lagu ti bangsa lain, aya nu luas siga Lagu Sunda? Tong jauh2, taliti we lagu bahasa Indonesia! Insa Alloh moal aya ngan aya di Sunda hungkul. Ieu Bukti Sunda Dinamis, ngilu pakembangan jaman!
 

ASK-PASUNDAN JAYA

Cinta, Cinta jeung Cinta

Cinta, rusiah Gusti nu maha Suci. Cinta bagean tina takdir. Cinta nu nambah sampurna manusa. Cinta nu mere warna hirup. Cinta nu nyaangkeun hirup, kadang hirup jadi kulawu kusabab cinta. Cinta mah Suci, nu ngotoran mah nu keur katinggang cinta. Cinta lain napsu, teu ngan saukur hasrat kanu lain jenis. Cinta geus aya nu ngatur, tapi cinta kudu diusahakeun, kudu aya pangorbanan. Cinta memang lolong teu ningali kaayaan manusa teu ningali beunghar sangsarana, teu ningali kasep geulis jeung gorengna. Cinta ngahijikeun nu bareda sangkan nyiptakeun pangbeda nu leuwih loba. Cinta Anugrah ti Nu Maha Kawasa. Mun keur katinggang Cinta disukuran meh matak jadi ibadah.

ASK-PASUNDAN JAYA

Ngarayu

Ngarayu geus jadi maslet kalakuan lalaki. Ngadeukeutan nu jadi tambatan hate, rayu gombal nu digede2keun sangkan ngapungkeun asa nu jadi dambaan ati. Ngarayu masih wajar mun aya dina bates pamikiran mun leuwih ti eta anggep we heureuy da heureuy teh bagean tina ngarayu. Lalaki moal ingkah jeung jalir mun geus manggih bener2 awewe nu bener2 ngalengkepan nu jadi kahayang lalaki tina lahir jeung batin.

ASK-PASUNDAN JAYA

Kaleungitan Imah

Imah najan butut tapi sahenteuna bisa ngiuhan tina panasna beurang jeung tirisna peuting, ngalindungan tina hujan jeung sato liar. Imah lir ibarat sawarga pikeun manusa nu bisa manggihan kadameyan jeung katengtreman hirup di jerona. Imah tangtu leuwih lengkep mun aya kulawarga di jerona, aya bapa, indung jeung anakna, komo katambah aya aki jeung nini. Keur peuting nu tiris jadi haneuteun. Anggota kulawarga saling cumarita wakca balaka. Ngutarakeun eusi hate ngabagi rasa.
Ayeuna mun kaleungitan imah? Tangtu wae hal-hal nu endah eta moal kaalaman deui. Jaga imah ulah nepi leungit jeung ruksak, imah awal hirup bermasarakat.


ASK-PASUNDAN JAYA

Sabtu, 10 November 2012

Mudik Lebaran Haji 1433 H

Sugan teh moal pinuh jeung padet ai balik malem takbir lebaran haji? Dikira mah kosong komo keur peuting mah. Kamari peuting, balik gawe jam 6an langsung indit. Langit geus poek jadi ngan 50 kman, asup Cihaurbeuti jalanan jadi rada rame, komo ka wetankeun, beus2 parinuh,asup rajapolah beuki rame kacepatan motor ngan 40 kman nepi ka ciawina ngan pas rek asup ciawi pisan hujan badag, sempet eureun heula, rek make jas hujan, tadina rek make calana tapi logor jadi make kaluhurna hungkul. Geus make langsung indit deui, jalanan sakitar pasar ciawi loba cileuncang jadi nimbulkeun ceret mun ngaliwat asup ka pamoyanan hujan ngaleutikan ngan beuki padet jadi 30 kman.komo geus asup Gentong ngan 20 kman. Aya toronton teu kuat nanjak nepi ka nagenna di tanjakan akhir gentong, tungtungna jalan gentong dibuka tutup. Nya keur teh keur rame aya buka tutup katambah hujan girimis, mana becek, nya geus ©ªέ#:-s #:-sdë©♓ gawe wah pokonamah geus lalungse asa ngalayang numpak motor teh tapi untungna aya sora takbir nu ngagema jadi kasadarkeun, najan bari seseleket sumpal sempil nyelap kana mobil2 gede,rem suku jeung rem hareup siaga mana dipudunan malangbong nu nyungseb pisan nu rawan kacilakaan.Jalan kapudunakeun ngan kabagean jalan taneuh da jalan aspal dipakeu ku keur nanjak jadi nu bisa mudun ngan motor hungkul bari jeung ngantri eta ge.Nepi malangbong ahirna macet beres oge, euweuh tapak hujan ka kulonkeun. tinggal 13 km dei ka bandrekkeun, ah moal dikebutkeun nya ©ªέ#:-s #:-sdë©♓ poek deui, kalem we ahirna nepi oge jam 8. Alhamdulillah.

ASK-PASUNDAN JAYA

Nu Nyieun Gawe Lue

Jalma nu hade nyaeta jalma nu mere mangpaat ka batur, geus puguh ka diri soranganna mah. Dina widang ekonomi mah nu usaha sorangan nu nyieun lapangan gawe keur batur leuwih mulia tibatan nu jadi pagawe hungkul. Sok bae mun ayeuna masih jadi pagawe tapi kudu boga kahayang boga usaha sorangan nu bisa nyieun lapangan gawe batur. Buka wawasan nu bisa dijieun peluang usaha. Leuleutikan tapi ngeureuyeuh, lila-lila ngagedean. Usaha barokah da nu gawena ge ngiluan mantuan ngadu'a pikeun usahana terus maju keur ngalangsungkeun kahirupan pagawe.

ASK-PASUNDAN JAYA

(Terehna) Waktu

Waktu bisa ngalambatan atawa ngagancangan. Ieu hal nu bisa dialaman kabeh jalma, padahal mah waktu mah tetep 24 jam sapoe, 7 poe saminggu. Bisa tereh lamun urang embung atawa hoream ngamimitian poe isuk nu pinuh pagawean, siga poe minggu ka senen keun, poe minggu ni nyerelek. Isuk gawe, isuk sakola geus hoream ngadenge poe isuk, ditingalian jam teh asa muter gancang komo mun keur nempo tv.

Mun waktu karasa lambat/lila, biasana urang keur dina mangsa ngadagoan komo mun ngadagoan hal2 nu dipikaresep, siga ngadagoan lalajo persib, ngadagoan isukna kawin, ngadagoan isukna study tour. Waktu sapoe teh asa lila pisan, ni geregetan jadina "̮ ƗƗɐƗƗɐƗƗɐ "̮ 

ASK-PASUNDAN JAYA

Gusti,....Hampura Sim Abdi,....!!!

Gusti,...!!!

Kula teu bisa matuh kana ajaran, masih oyag, hampura sim abdi Gusti.

Astagpirulloh.

Hoyong tetep aya dina jalur, kuat pamadegan, sing dijadikeun palindung nu dibarokahan kanggo pribadi sareng saderek lianna. Amin!

Alhamdulillah.

ASK-PASUNDAN JAYA

Peuting Ngan Bisa Narawang

Peuting najan poek tapi sok caang pikiran, da awak mah teu daya mun geus peuting, panon teu bisa nempo, awak geus laleuleus ngan pikiran nu cenghar narawang ka sakuliah buana jeung alam samesta bahkan nembus kana alam gaib. Eta kakuatan pikiran, alam pikiran datangna keur suasana na hening jempling siga dina peuting. Matak loba patapa nu ngungsi ka guha meh meunang kanyamanan bisa narawang nyumputkeun diri dina karamean dunya. Ngadayakeun pikiran matak deukeut kanu sang panguasa alam samesta antukna hate jadi tenang. Bisa ngeunteung diri nu geus dipikalampah saba katukang, antukna ngan diri bisa pupujian ka Gusti. Taya daya taya upaya Alloh nu nyiptakeun kabeh alam jeung eusi2na, manusa mah ngan bagean leutikna nu bisa ngalawan ka nu nyieunna. Perlu nginget diri, mun keur jaya bae osok tanggah wae oge, tingali langit! Saha nu nyieun langit?

ASK-PASUNDAN JAYA

Bohong Bareng-Bareng (Palsapah Basa Inggris)

Mahluk sosial, siga manusa nu mentingkeun kapentingan rame2. Rek salah rek bener ai geus didukung rame2 mah lanjut terus. Matak nu korupsi tara sorangan tapi sok berjamaah dipimpin ku imamna saurang make niat korupsi. Kusabab rame2 nu salah ge bisa jadi bener. Tah ieu siga dina basa inggris, sok tingali basa inggris abjadna a nepi z tapi dibacana beda jeung hurupna, a dibaca ey, e di baca i , i dibaca ay, w dibaca dabel yu, y dibaca way. Tapi maaranehna mun ngagabungkeun hurup2 tadi dibacana teu nurut kana aturan ejaanana, siga "eye" mun dibaca nurut ejaan inggris dibacana kudu.i way i, tapi dibacana ay. Jeung aranehna deui maranehna bisa maca kata2 basa indonesia nu make aturan ejaan non inggris siga "mereka" manehna bisa maca "mereka". Tapi panganeh2na geus nyaho ejaan basa inggris geus salah tapi angger we dipake nepi jadi basa nu sok dipake ka sakumna kabeh bangsa. Nu bisa dicokot kasimpulan, urang inggris mikaheman budayana sorangan najan salah, ngamumule jeung teu era ngawanohkeun budayana ka batur. Ahirna batur ge kapangaruhan ku sabab getolna urang inggris ngajual basana ka bangsa deungeun.

Kuduna basa Sunda nu adiluhung ge bisa malah leuwih kasohor saalam dunya tibatan basa inggris nu asal2an. Nu penting urang kudu cinta ka basa sorangan siga Inggris nu teu era kana basana najan basana munapik.

ASK-PASUNDAN JAYA

Sarung Ipis

 Kamar geus dipoekan, ngan kaciri sorot layar hape da keur nyieun catetan dina fb bari ngadangukeun lagu d arso nu kabeneran keur nyetel lagu "kabogoh jauh". Awak ngahunjar nangkarak dijeket jeung disarung ipis, suku ngeunaheun tiis pedah tina sarung bakal pingeunaheun sare ieu mah. Ngan kadenge sora mobil, kadang motor nu ngebut atawa treu nu beurateun ku muatanana. nu ngaliwat di hareupeun imah. Tumben bancet teu disada ngan hawar2 aya sora jangkrik. Tadi magrib mah langit katempo ceudeum pinuh ku mega mendung. Sugan we peuting turun hujan meh tambah ngeunah sare "̮ ƗƗɐƗƗɐƗƗɐ "̮ . Masih ngeunah keneh ku tiisna sarung ipis, pedo katambah ayeuna Darso keur nyanyikeun lagu hitsna "Mega Sutra di Langit Pantey Carita".

Wilujeng wengi ka sadayana. Mangga geura barobo.!

ASK-PASUNDAN JAYA

Hayang Balik Deui Ka SMP

Asup smp, tapi awak masih keneh leutik sora ge masih cempreng, indit sakola jadi ngajauhan jaba sok bagean kabeurang komo mun sorena balik sok hese mobil, nepi kudu ka leumpangna bari nyegat mobil dijalan, tapi dijieun rame we da raramean ieuh jeung barudak. Kelas 2 sora geus robah, cinta monyet ge kaalaman, endah sing sumpahna, ngan bisa nempoan we nu dipikahayang bari curi2 pandang basa guru keur nerangkeun pelajaran. Smp nu sok riweuh siga sd, euweuh guru garandeng, aya nu tatalu, aya nu jajan ka kantin, aya nu ngarobrol, aya nu keur curi2 pandang, =)) ♓ªª ♓ªª ♓ªª =)). Cinta najan geus pada2 apal tapi teu bisa kaungkapkeun sacara langsung tapi liwat parantara babaturan kusabab era jeung euweuh nu inisiatif cinta monyet teh ngan jadi kenangan hungkul teu manggih istanana, karunya. Padahal ayeuna urang siap mun dipanggihkeun deui mah "̮ ƗƗɐƗƗɐƗƗɐ "̮ 

ASK-PASUNDAN JAYA

Rasana Boga Adi

Keur leutik keneh keur meujeuhna bangor2na. Lulumpatan we kamamana teh nepi ka labuh, tapi labuh teh teu sakali dua kali tapi asa unggal poe, nepi ka huntu teh beak =)) ♓ªª ♓ªª ♓ªª =)) . Emang keur meneran bareng jeung Pun Biang keur hami adi kuring. Sok sakapeung mun tara dibere jajan, kuring sok neunggeul beuteung pun biang nu keur meujeuhna keur gede2na, geus neunggeul langsung lumpat "̮ ƗƗɐƗƗɐƗƗɐ "̮ , pun biang geus karasa langsung wae dibawa ka rumah sakit da ka bidan mah teu sanggupan pedah orokna sungsang, Pun biang ngan tetela ka kuring basa rek indit kade ulah bangor tong sok gelut jeung jajan wae, wayahna sing hideng ulah nyusahkeun nini. "Enya" jawab kuring, teu leuwih 3 poe, pun biang geus mulang ka imah bari ngais orok. Kuring asa ngimpi boga adi, eta adi kuring, kuring teu weleh neuteup raray orok nu jadi adi. Najan teu persis jeung kuring tapi kuring ayeuna jadi lanceuk lain bungsu deui. Emang kolot pasti leuwih perhatian ka budak anyar, tapi kuring teu paduli da boga batur ulin nyaeta adi urang.

Poe ieu 2 dasawarsa katukang, pun adi borojol ka dunya.

Wilujeng milangkala Rai!

ASK-PASUNDAN JAYA

Bandung, Juli 2005

UMPTN taun eta, testingna di Bandung. Dimana Bandungna masih seger tatangkalan masih loba keneh. Mampang meungpeun aya ua rek ulin ka bandung. Poe minggu isuk2, kuring ngilu, hape can boga ngan nginjeum heula nu lanceuk merk samsung nu aya lampu burinyay2an. Kuring geus jangjian Kang Relip Al Parisi, jangjian di jalan cemara deukeut kantor BMKG Bandung. Asup kana gang sempit, nu boga kontrakan urang Garut. Kuring ngan mawa beas sakeresek keur nyumbang dahar. Sorena kuring neangan tempat testing di jl.merdeka deukeut balekota nyaeta sakola kristen. Indit babarengan jeung Dikdik babaturan relif sarua nu rek testing. Maranehna 2an mah testingna di ITB. Ngan basa keur poe eta teh keur aya pertandingan Persib vs Persikota, kacida ramena. Mun teu salah mah Persikota keur jago2na basa aya kiper Tema Mursadat, isnan ali jeung rea deui pamaen hadena. Persib ngagolkeun dibales deui ku Persikota, persib ngagolkeun deui, dibales deui, persikota ngagolkeun persib tinggaleun, untungna, Persib ngagolkeun deui nepi ka skor teh 3-3. Kuring ngan ngadenge sora tv di imah sabeulah, rame ku cocorowokan, babaturan kuring mah teu pati resep kana mengbal jadi hare2. Basa keur neangan tempat testingan sorena panggih jeung bobotoh nu siap2 rek ka stadion Siliwangi, hate mah hayang nonton ngan urang kudu neangan tempatna heula. Katambah sore eta kuring ngadangukeun lagu Persib kompilasi nu kabeneran Band Chery Bombshel-Biru di hatiku. Eta melodina ngeunaheun katambah suasana Bandung nu seger jadi sok kainget terus nepi ka ayeuna jadi waas mun nginget kajadian eta.

ASK-PASUNDAN JAYA

Minggu, 26 Agustus 2012

Kacilakaan di Malangbong...............ASK-PASUNDAN JAYA

Terminal Guntur Padat PenumpangASK-PASUNDAN JAYA

More videos from agungsunda (playlist)ASK-PASUNDAN JAYA

Efek Gila KerjaASK-PASUNDAN JAYA

Nivea VS L'orealASK-PASUNDAN JAYA

Cuneng MolorASK-PASUNDAN JAYA

EPM TASIK BUKBERASK-PASUNDAN JAYA
ASK-PASUNDAN JAYA

KURUPUK SANGSARA

Najan ngaranna kurupuk sangsara tapi rasa jeung mangpaatna mah kacida ngeunah jeung gedena.Bahanna tina aci ngan dibere uyah jeung bumbu dapur saayana.Ngagoreng dina hawu jeung teu make minyak tapi keusik (disangray).Beukah jeung sengit, rangu pisan ngeunah kana letah.Bau haseup hawu jadi samara nu has.Biasana jang nyuguhan tamu salian ti raginang, dapros, kicimpring jrd.Ditambah nginumna cienteh atawa kopi hideung, komo deui dina saung nu diluhureun balong.Matak nikmat, sangsara kurupukna, Bagja hatena.

ASK-PASUNDAN JAYA

SARE=PAEH

Sare teh paeh sakeudeung.Jiwana ngalayang ningglkeun ragana nep blik deui nepi ka hudangna.Siga Paeh oge.Ke ge bakal hudang mun geus dihudangkeun ku Alloh dina poe kabangkan di alam mashar.Geus hudang di alam mashar,insaAlloh moal ngalaman sare atawa paeh.pasti beunta terus boh di naraka boh di sawarga.Jadi nu sagala dilakonan teh nyata lain impenan.Nyata bagjana,nyata siksana.
Moal aya istilah pingsan oge dina siksa naraka.hayoh disiksa bulak-balik saenengna.
Wallohu Alam.

ASK-PASUNDAN JAYA

HEUP HAP

 Jadi inget lagu cangcuter nu "hap...hap...2x.nangkap...nangkap".Heup jeung hap mirip tulisanna,komo deui artina.Heup=eureun=stop.Di Garut Kidul aya pantey nu ngaranna cilaut eureun=cilaut heup=sea water stop jsb.Heup bisa alus mun eureun tina pagawean goreng jeung sabalikna.Ai hap mah kecap aneran keur nunjukeun rek dahar.Siga a'=nunjukeun sina calangap ka budak nu rek dihuapan.Heup Hap=Eureun tina Hap=ngeureunkeun kaogo.da kecap hap ngandung arti tinggal am.Kudu usaha pikeun sukses.Keyeng tangtu pareng

ASK-PASUNDAN JAYA

SURGA 100 TINGKAT

Surga=tempat keur nu hararade.
Teu sakeudeung,tapi lila saenengna.Surga teh aya 100 tingkat.Tingkat nu panghandapna nyaeta alas Surga nu dieusi ku ahli Surga nu diangkat tina Naraka.Nu kumaha? nu ngabogaan iman ka Alloh najan lemet kacida (teu kaasup nu Sirik/musrik).Di naraka, sbaraha lila?Mangjuta2 taun (waktu aherat).Nikmatna Mangpuluh2 x jadi Raja di dunya.Ieu bukti Alloh rohman nirrohim.La haola wala kuwata ila Billah.
Tong,kapikiran asup surga najan ka naraka heula?Musrik.bisi ka naraka.
Wallohu alam.

ASK-PASUNDAN JAYA

BATAS PAMIKIRAN

Manusa dijieun keur mikir.Lantaran dibere otak jeung hate keur nyaimbangkeun.Mun teu mikir saeutik2 acan lain kaasup jelema.Mikir ge tong kaleuleuwihan.Aya batas pamikiran nu moal bsa kajangkau ku oak manusa.Siga pangciptaan Ruh,Wujud Gusti Alloh.mun dipikiran maak sasab akal,gelo kasupan setan.Pamikiran manusa moal bisa ngahontal nu nyiptakeun alam samesta.Mikir kudu dibarengan iman meh teu sasab dina kapoekan.Loba elmuwan barat,pinter kacida ahirna gelo nepi maehan maneh pedah eu manggih jawaban. 

ASK-PASUNDAN JAYA

PAPATONG

Papatong sing areunteup dina awi turus di kebon kacang panjang gigireun sawah.Ku kuring dideukeutan lalaunan nepi dibuka sendal.Curuk diputer2 siga atahiyat muhamadiyah.beuki deukeut,beuki deukeut,tinggal 5cm deui.kuring yakin bakal beunang,digancangan gerak leungeun kuring sangkan bisa newak papatong.setttt,leungeun urang nyekel tuturus,ppatong ngahindar teu beunang.Geuning hese newak papatong teh?papatong balik deui ka tuturus,tapi teu (beunang deui)2x.antukna kuring mke karet dicpretkeun,pptong labuh. 

ASK-PASUNDAN JAYA

KEMBANG WIJAYA KUSUMAH

 Kembang Wijaya Kusumah,tina ngarana ge geus mewah.Meureun menakna dina karajan kekembangan.Ieu kembang teu sambarangan, njan tangkalna basajan teu nyeni siga ngkrek jeung eros euweuh daun ngan batang nu warna hejo ngarangkap jadi daun ka gigirna,cara tumbuhna siga cocor bebek, numbuh daun heuras kagigir.Tapi, lamun geus kembangan,kabeh kekembangan nu boga kembang pda eleh ku kembang wijaya kusumah.kembangna teu nangtu bijil,bisa taunan malah leuwih langka pisan,kembangna sagede piring,seungit pisan.Endah.

ASK-PASUNDAN JAYA

ISLAM lain ARAB

Islam,agama nu geus aya basa Adam diciptakeun.Nu dieruskeun ku Nabi panutup Nabi Muhammad SAW.Mun ditilik dina sajarah kanabian,ampir kabeh nabi aya di jazirah Arab.Pastina nabi teh urang Arab.Duka tah Nabi Adam & Hawa nu jadi kruhun manusa teh rarayna ngawakilan bangsa mana? nu pasti ranjeunna bakal ngalahirkeun nu bule,nu negro,nu koneng,nu coklat,nu bolotot,nu sipit,nu mancung,nu demes,nu lurus,nu galing,nu jangkung,nu pendek.Nu jelas Islam lain eksklusif bangsa arab tapi kabeh katurunan Adam Hawa.

ASK-PASUNDAN JAYA

TONG TANGGAH KA LANGIT

 Sabab-Sabab Tong Tanggah Ka Langit, nyaeta:
1.Beungeut bisi jadi hideung & garing.
2.Leho bisi jadi korong matak ngahambat sluran renghap.
3.Irung banjir mun keur hujan.
4.Bisi tigebrus kana solokan mun keur leumpang.
5.Bisi kapodolan tai manuk.
6.Bisi katinggang ban kapal udara.
7.Bisi cangkeul beuheung.

ASK-PASUNDAN JAYA

TONG NIRON

Sabab-sabab Niron dilarang:
1.Ngaleungitkeun Percaya Diri.(Hese neangan deui)
2.Ngagantung ka batur (karunya batur nu digantunganana/beurateun).
3.Otak bakal lowbat jeung tereh ED.
4.Bakal nimbulkeun musibah, mun nironna kanu belet deui mah.
5.Bakal dicarekan guru/pengawas mun kapanggih.
6.Bakal dicatet ku Malaikat Atid.
7.Percuma sakola lila2 jeung meakeun biaya ari kabisana ngan niron wae mah, karunya ka indung bapa,bangsa katut agama.

ASK-PASUNDAN JAYA

SUNDA KIAMAT?

Sunda, jiwa Sunda tereh musnah di bumi ieu.Teu bisa dihalang2 deui.Geus jadi jalan jaman.
Basana leungit,letah bangsana geus kaku ngucapkeun basana sorangan.
Komo aksarana mah geus dianggap "sabodo teuing",teu apal nu mana? kumaha nulisna? teu apal Sunda boga aksara?
Adat Sunda geus lain adat geus teu dipake, dianggep kampungan. Sunda nu mikaagung Alam.Pangaranan tempat make "cai",daharna sok lalaban,adat ngajaga leuweung larangan pikeun ngajaga lingkungn.Ayeuna geus aya dina buku ngan jadi bahan bacaan.

ASK-PASUNDAN JAYA

KAULINAN PANGERAN

Hirup manusa jeung kabeh mahluk di alam samesta,geus di atur ku Pangeran.Manusa jadi protagonis,setan jadi antagonis.Skenariona hebat,teu kaduga ku pamikiran.Kabeh gerak,tingkah laku mahluk geus diatur ku Gusti,najan urang dibere kabebasan ngalakukeun naon wae, tapi tetep hakekatna mah geus aya dina Lauhul Mahfud.Urang dititah lain neang harta,cinta jsb.Tapi ukur milih jadi protagonis atawa antagonis.Pedah manusa mah masih bisa robah tina protagonis jadi antagonis (saarua jeung jin).
Wallohu Alam. 

ASK-PASUNDAN JAYA

SABANGSANING JUJURIGAN

Teu kadeuleu ngan karasa,siga angin ngan teu kabeh manusa bisa ngarasakeun.Aya dimamana ngeusi tempat kosong.Dina rohangan bahkan nepi ka jero2 awak manusa.Teu kadangu padahal unggal poe cocorowokan,seuseurian.Teu karasa padahal naraplok dina awak,asup kana getih.Teu paduli padahal maranehna Meeting wae ngabahas manusa.Euweuh istirahatna maranehna garawe.Teu digajih ngan hayang boga batur.Meh ke rame di Naraka.Lain pocong,tuyul,kunti,buta tapi Biangna Jurig nyaeta Iblis.Dimamana jurig aya.Ngingilu manusa. 


ASK-PASUNDAN JAYA

BERITA MALAM TVRI

Jam 19.00,nyaeta jam pitunduheun.Sok ya tulisan sebenar lagi kita bergabung dengan TVRI Pusat untuk Siaran Berita Malam TVRI.Kabeh TV Swasta nyiarkeun eta.Saengah jam ngocoblak maa berita teu make iklan.Rek nonton si Jn dan Jun teh mlah ksarean da beritana teh eusina Soeharto jeung Harmoko deui,keur ngaresmikeun pabriklah, kujungn k derah lah jrd,euweuh berita demo & karusuhan mah.Sugan mah aya prog."Jika Aku Menjadi" basa jaman eta meureun geus diberedel ku Pangkopkamtib.Rahya jempling ngan haharewosan.

ASK-PASUNDAN JAYA

Selasa, 26 Juni 2012

Ki Ucu Pulang kampungASK-PASUNDAN JAYA

Prediksi (Kira-kira)

1.Juara Piala Eropa 2012 (Jerman), Topskorna CR7=5 gol
2.INDONESIA meunang 3 emas di Olimpiade 2012.
3.Indonesia Juara AFF Cup 2012.Topskorna ti Indonesia.
4.HNW jadi Gubernur DKI 2012.
5.Budi-Dede jadi Walkot Tasik 2012.

wallohu alam...

ASK-PASUNDAN JAYA

Peuting di Imah Panggung

Peuting, keur hujan gede. Barudak karumpul di imah panggung.Bada magrib geus ngaji ni diwuruk ku uana.teu make iqro langsung alip lam mim.Geus ngaji,kabeh sadudulur ngarumpul,ti budak leutik nepi ka nu kolotna ngarobrol.Meni haneuteun jaba lampuna make damar dina palang dada da aliran.Silaru bulak balik ngapung dihandap lalangit.Si ua ngopi bari udud bako.Ua awewe nyritakeun jaman gorombolan."Baheula mah peuting teh ngarungsi ka sawah,ninggalkeun imah,emas ge diasupkeun kana hawu.Da sieun tea ku gorombolan 

ASK-PASUNDAN JAYA

Tangkal Sirsak Sisi Sumur

 Usum halodo geus ngagupayan.Ku kituna kuring melak tangkal sirsak deukeut sumur,najan tina siki tapi tereh jadina.Nyelengceng can sataun geus sapantaran kuring.Teu karasa geus 2 taun deui geus aya 3m-an.daunna hejo laleubeut matak iuh rek diajar kembangan.Bungah pisan.Isukna teh geus ngagarayot hileud orok ngadaraplok dina daun sirsak.meni gareunyal.tangkalna jadi botak.dasar keur leutik kneh kuring ngan nuturkeun kahayang kolot nu rek nuar tangkal sirsak nu loba hileudan.Padahal mah loba untungna melak teh

ASK-PASUNDAN JAYA

Sajalanna

 Lalakon hirup lir ibarat episode sinetron striping,nu tayang unggal poe nepi ka nu boga lalakon ilang nyawa.Jalan carita kacida lobana.Rek nu happy ending tapi tikukusruk ti awal carita atawa poya-poya ti awal carita tapi tungtungna cilaka.atawa sedeng2 wae.Naskah geus dibere,ngan tinggal ti urangna.bener teu macana?bener teu ngartikeunana?bener teu milampahna.Sajalan lalakon manusa ti mula kasadaran pinuh nepi kasadaran leungit deui.Urang dibere kabebasan milih jeung ahir caritana.Bagja atawa sangsara?

ASK-PASUNDAN JAYA

Kamis, 23 Februari 2012

Ngenang Balad Nu Geus Miheulaan (Tributte to Adi Saputra)

Balad saFakultas di kampus ngan beda jurusan.Mnehna urang Meulaboh(Aceh tapi basana Minang/Baiko).Jadi ngomongna sagala bisa basa.Nepi hayang diajar basa Sunda ka kuring,lantaran kabogohna urg Garut.Manehna geus ngarti bsa Sunda,tpi kuring bisa ngarti basa Aceh+Minang.Manehna ka jakrta pedah aya beasiswa Tsunami.4 taun teu karasa,mnehna penelitian orang utan keur skripsi di Aceh.Ngan hanjakal,basa keur ngaliwat walungan di leuweung manehna tisoledat nepi palid nepi ka maotna.Kapanggih 3 poe ti kajadian.

ASK-PASUNDAN JAYA

Ngenang Balad Nu Geus Miheulaan (Tributte to Mang Andi/Uing)

Babaturan sakampus tapi beda angkatan,da kalahiran 60an awal.Maklum beda jurusan,kuring di Statistik,manehna di Kebersihan.Kusabab kuring sok ngendong di kmpus,jdi sok mineng ngobrol ngaler ngidul.Kadang diajak ngopi di BEM atawa maen PS, tapi jwabna "Uing mah teu bisa".Jadi katelah we Mang Andi teh si Uing,maklum pituin Jatiluhur.Basa geus lulus,kuring dkk bancakan,itung2 perpisahan rek balik k lmbur.Mang Andi+Aki Ucu ge ngariung.Kuring geus dilembur.Teu lila ti eta,Mg Andi katabrak nepi koma trus maot.

ASK-PASUNDAN JAYA

Asmara Salokasi

Saminggu babarengan ge geus langsung akrab nu asalna teu wawuh2 acan komo panggih. Saminggu ngan 5an (3+2). Kuring sapasang jeung manehna. Biasa kenalan, biasa sharing pagawean nu ke rek dijalankeun. Ngeunahna survey, asa lain gawe tapi rekreasi di lembur batur.Gawena mah ngan nepi Lohor. Bada lohor nepi tengah peuting mah ulin.Kbeh empa wisata alam,restoran,mall, kraoke dipapayan hiji2.Nepi poho balik.Nu ahirna tiket hangus.Meuli deui pada beak duitna.Naek Beus 25 jam jdina.Bae lah meh bisa 2an sakorsi.

ASK-PASUNDAN JAYA

Karasa Asma Ra

Asma pasti nyesek pisan,hese renghap,sa rek paeh harita keneh.Kitu deui Asma Ra, mun geus katarajang ieu,jantung jadi dagdigdug,renghap jadi ranjug,pikiran ngalayang siga nu teler.Ngan bisana ngalamun mikiran manehna nu dicinta.Diulak ilik potretna,ditingalian status fbna.Ngan hayangna geura papanggih.Tah kitu ngarana asmara munggaran.Ngan leuwih nyesek mah asmara nu dikekeb dina jero ati.Eta duriat teu bisa dihontlkeun kana ati nu dipuja.Ngn kokosehan dina jero ati da teu dikaluarkeun asmarana ka nu dituju

ASK-PASUNDAN JAYA

Kampus Awal 2008

Peuting nu sepi, batur teu ngarendong deui di BEM, meureun sieun malem juma'ah. Ah,kuring mah geus biasa ieuh,meh teu jempling winamp disadakeun poll lagu Persib.Diuk dihareup BEM bari nempo skurilingeun jeung kapal nu hilir mudik.Kadang ningali beurit got nu sagede kelenci remaja lulumpatan jeung garelut, angin peuting ngagubragkeun dadaunan ka handap.Langit teu siga langit di lembur nu pok hideung tapi langit nu arek ka isukeun.meureun lob teuing lampu di kota mah.bari ngopi ABC,kuring ngan bisa ngarenung

ASK-PASUNDAN JAYA

Puncak (Cisarua-Bogor)

Puncak (Cipanas/Cianjur - Cisarua/Bogor) nu mangrupakeun suku Gunung Gede-Pangrango.Hawana tiis nu nyecep,matak tiis hate,tiis pikiran.Matak Betah tamu nepi kompeni nyarieun villa nepi ayeuna villa beuki minuhan Puncak.Parapatan Pasar Cisarua (nu ayeuna heboh ku kacilakaan Karunia Bakti) nu sering ku kuring didatangan unggal taun keur kagiatan LDKM.Jadi Cisarua asa lembur kagenep.Rek jalan2 isuk,beurang aawa peuting sarua ngeunahna teu panas jiga di daerah batur.Jadi tong heran mun urg Arab parindh k Puncak

ASK-PASUNDAN JAYA

Calon Bapa

Tiap lalaki pasti calon Bapa. Najan ajal nu ngagugurkeun jabatan Bapa di dunya. Memeh jadi Bapa, pasti kudu aya conto piBapaeun, nu paling deukeut mah pasti Bapa sorangan. Mun, nu kaleungitan Bapana, anggap we Kanjeng Nabi jadi Bapa, conto pikeun ngarungan rumah tangga, ngayom istri ngurus kulawarga, ngahirupan budak jeung gaul jeung tatangga nepo kana urusan ibadahna. Jadi Bapa,emang teu gampang, najan ngan nitipkrun binih ka pamajikan tapi boga hak ngahirupan budak jeung dpenta tanggung jawb dunya aherat


ASK-PASUNDAN JAYA

Tanjakan Gentong

Dina tanjakan,gigirn lamping nu jero.Geus pada ngajajar budak jeung pamuda nu ngagrupayan,pikeun ngatur kalu lintas nepi ngabantuan ngaganjel fuso jeung toronton nu eleh ku Gentong.Pasti aya we nu membleh,boh fuso,toronton,beus nepi ka kandaraan leutik ge bobrok siga minibeus nepi ka notor oge.Mun geus kieu matak ngabuntut kahandapna.Jalan ku sering diliwatan mobil gede nu pepereke nnjak,nepi jlan teh ngalogak tapak ban muter api teu bisa maju.kiu deui nu mudun,pepereket ngeren tapi hese ngalaunan.Bahaya...

ASK-PASUNDAN JAYA

Pameungpeuk 2003

 Tungtung kidul Garut,jauhna 5 jam ti Cibatu nimbus pagunungan liwat Garut Kota,Kebon Teh Cikajang, liwat Gunung Gelap (bener2 euweuh jelmaan).Mun bitu beak bengsin wayahna pisan dorong,mobil ge jarang liwat.Ngan kenca kauhu atangkalan gede,bener2 leuweung pisan.Nimbus ka Pameungpeuk,Kalapa ngajalajar.Sora ombak laut kidul ngajegur (kadenge ti kajauhan).Geus katempo ngan cai nu biru lega nu paantel jeung langit ti kajauhan.Panas,maklum pantey,cisumurna ge pangset.Batu karang pabalatak,nghalangan amuk ombak

ASK-PASUNDAN JAYA

Ayun Ambing

Diais dina samping nu geus belel,tapi angger nyaah mah moal belel nepi ka iraha ge.
"yun ambing, ayun ambing...geura bobo..."
tembang lawas pikeun nyarekeun budak sanggeus nyusuan atawa ngarepehkeun budak nu rewel ku kasakit.
Karasa kanyaah nu jadi indung, najan beurat ngangais.Memehna ngaregang nyawa ngaluarkeun orok,memehna dibeungbeuratan ku jabang bayi.Naon nu kurang ti nu jadi indung?
Nu aya ge nu jadi budak nu can bisa mulang tarima,can bisa nyenengkeun malah ngabeunbeuratan jeung nyusahkeun.

ASK-PASUNDAN JAYA

Gadis Pasantren Nu Amis Budi

Saha nu teu daek meunangkeun gadis pasantren nu solehah, sopan, santun,adab?
Jadi co-pilot dina rumah tangga.
Jadi guru barudak, Jadi pangeling salaki.
Jadi pandamping salawasna dunya aheratna.
Kahirupan rumah tangga nu harmonis jeung barokah, tentrem ati, sihat jiwa. Raga dedeg, pinuh kabagja.
Cukup eta nu hade tur sampurna. 

ASK-PASUNDAN JAYA

Lalaki dina Sakecret Waktu Dunya

Palaleungkeur kulit teh, ditingali deui geus ngendoran.
Gomplok tur hideung buuk teh, diingali deui geus maruragan jeung huisan.
Rapih huntu teh, ditingali deui geus arugleg jeung cararang.
Bengras tetempoaan teh, dibentakeun deui panon teh jadi burem.
Nyaring sora kadenge teh, pas didengekeun deui jadi samar-samar.
Jagjag awak teh, dilumpakeun deui jadi letoy.
Ngan hiji we nu masih kuat mah, najan geus kolot,sepuh ripuh, hayang kawin deui.
Nasib jadi lalaki dina sempitna waktu di dunya.

ASK-PASUNDAN JAYA

Euweuh Derita

Derita tanda kalemahan.
Manusa kabeh pasti ngalaman derita/kasusah/ujian/musibah/hal nu ti pangeunaheun. Ieu nandakeun yen manusa lemah,euweuh daya, teu bisa marengkeun harepan jeung kanyataan.
Derita pasti aya nuturkeun jeung rasa kabagja.Maklum di dunya mah sok papasangan, mun aya nu hade pasti aya nu goreng.
mun hayang ngeunah terus lain dunya tempatna tapi di Surga. Rek ka surga teh mulana di dunya nu pinuh derita.
Mun aya derita, wayahna sabar ngalakonan. Da dunya mah sakeudeung ieuh.Teu karasa.

ASK-PASUNDAN JAYA

Urang NTT & Ambon jadi Preman?

Aya kasus John Kei nu digerebek jeung ditembak ku polisi.John Kei teh saha?Nyaeta pingpinan AMKei (Angkatan Muda Kei).Kei nyaeta pulo di Maluku.Kusabab urang Maluku+NTT harideung,jeung dedeg.Jadi maranehna mangpaatkeun hal ieu keur dipaksieun ku batur padahal mah ngomongna meni hayang seuri sok make "beta" bari lagamna ee...
siga di pilem.Salian ti John Kei aya Hercules asal Timor, Aya Basri Sangaji asal Ambon.
Kabeh preman nu ti wetan emang wanina koroyokan.Sabab teu boga elmu jero teu siga Sunda+Palembang

ASK-PASUNDAN JAYA

Final Sea Games (Sepak Bola) 2011 RI vs Malaysia

Pinal Mengbal Sea Games antara RI vs Malaysia tungtung 2011 kamari.Nyesakeun carita pait.Nya geus eleh di kandang sorangan,cape2 ngantri tiket panjang 10jam.Jeung cape ngantri asup stadion bari padesek2 nepi ka aya nu pati sagala,geus asup malah debat jeung polsi ceunah mah salah asup.Dasar belegug polisi,ai geus pdesek2 kieu mah keun we sina asup,ulah pantona dibuka tutup,ngahambat laju asupna penonton.Basa geus balikna,aya copet diteunggeulan,tapi aya nu nyebut Viking?ngan korbn babak belur teuing pati?? 

ASK-PASUNDAN JAYA

Panineungan Nu Sajati

 
Panineungan nu sabenerna aya dina surgana Alloh. Tempat nu dimana urang diogo jeung ngarasakeun kabeh kabungahan, kabeh kabagjaan, kabeh kasenangan, taya duka lara, euweuh nu manyun jamedud, euweuh nu pasirik-pasirik, kosong nu lapar jeung nu haus. Kabeh warga Surga ngan pasti dihiasan ku imut jeung seuri. Euweuh nu pendek euweuh nu jangkung kabeh sapalantar. Euweuh nu kolot, euweuh aki-aki, euweuh nini-nini, ngan aya pamuda jeung pamudi nu hade rupa alus dedeg. Damey, aman, tengtrem katut endah pisan geus pasti iuh mah, pinuh ku tatangkalan gede tur buahan nu bisa diala jeung didahar jeung rasana teh ngeunah sangeunah-ngeunahna buah. Cai ting ngalocor herang saherang-herangna. Langitna lenglang biru-sabiru-biruna.  Nu pikangeunahaeun di Bumi pasti aya di Surga  ditambah hal hal anu moal mungkin aya di Bumi pasti bakal aya di Surga, jeung ieu teh moal beak-beak najan hayoh didaharan, hayoh diinuman jeung hayoh dipakean. Di Surga ngan bobogohan jeung  pamajikan ditambah bidadari (nu geus kawin), nu acan disadiakeun bidadari pilhan nu didam-idamkeun ku manehna. Surga pinuh ku asmara, lain asmara nu palsu nu bisa kahapus ku umur jeung harta. Ieu pasangan langgeng abadi. Loba nu ngabageakeun di Surga, aya orok atawa anak nu tos maot di Dunya jadi ngabdi ka kolotna ditambah dilayanan ku Malaikat-malaikat surga nu siap sadia teu perlu diparentah da geus hideng sorangan. Nu pangpentingna mah warga Surga bakal papendak jeung pamimpin umat manusa nyaeta Nabi Muhammad SAW tur kabeh nabi Alloh. Leuwih penting eta aya deui nyaeta bisa ningal ALLOH SWT nu nyiptakeun urang sadayana tur alam samesta kaasup surga nu pada dipikaarep ku kabeh mahluk. Jeung masih loba kanikmatan-kanikmatan nu dipaparin di surgana Alloh, moal bisa disebutan hiji-hiji saking teu bisa kaitungna bakat ku loba jeung terus-terusan euweuh tungtungna. Naon deui nu kurang? Ieu teh lain sakejap tapi saenengna nu moal aya tungtungna?

Manusa mah ngan mahluk lemah nu teu walakaya, mahluk nu asalna euweuh teu mangrupa tapi diayakeun jadi rupaan.  Jadi naon deui iwal nurut kanu nyiptakeun sareng ngayakeun urang sadayana nu asalna euweuh tea. Manusa mah  ngan  bisa ngabayangkeun teu bisa ngukur kana kakuasaan Alloh. Jeung mah manusa teh kurang bisa nganuhunkeun sagala nu geus dipaparin ku Gusti Alloh, ngan ngeluh jeung ngeluh nepi ka ibadahna poho sarua jeung sumanget hirupna. Entong nepi kaitu urang sakabehna! ASK-PASUNDAN JAYA

Sabtu, 28 Januari 2012

SMAN 1 CIBATU ( SMAN 3 GARUT)ASK-PASUNDAN JAYA

Ayam Goreng Legendaris KASTIA Dari Ciamis aya di Tasik.ASK-PASUNDAN JAYA

Kawasan Padat (Lengkong Tasik) RW 01/RT 04ASK-PASUNDAN JAYA

Manuk Anis (dISADANA mENI bACEO)ASK-PASUNDAN JAYA

AKI & NINI

Hampura aki, hampura nini.
Najan geus ilang di dunya. Ieu incu masih inget jeung pasti terus kaiket ku tali getih.
Aki nu nurunkeun sipat ka Bapa nu teges tur wibawa, Nini nu nurunkeun sipat nyaah jeung someah ka pun indung.
Nalika, jaman geus pinuh parobahan. Dimana anak geus teu nurut ka indung Bapa. Ieu sanes kasalahan aki&nini, tapi diri pribadi nu teu mawas diri kana pangeling. Mugi aki&nini tiasa ngahampura.
Taya Bakti nu leuwih hade di dunya iwal ngabakti ka indung bapa siga papatah aki&baheula.


ASK-PASUNDAN JAYA

TONGGERET

Duh...Gusti nu maha suci...
Najan tongeret teh sok nandakeun kasepian jeung tiiseun tapi mun tongeret ilang di bumi malah bakal leuwih sepi...
euweuh deui nu mikawaas, euweuh deui nu dinineung...
tongeret teh hiji tanda yen eta tempat masih keneh alus can ruksak dibabad ku manusa sarakah...


ASK-PASUNDAN JAYA

LEKKER

Basa lebaran di awal aun 2000an. Dulur kabeh pada datang ka imah kaasup dulur kapinini nu langsung datang ti Holan mawa salakina nu bule. Eta aki2 bule teu bisa ngomong Indonesia jeung Sunda, basa Inggris ge teu begug. Geus asup ka ruang tamu maneh teu isin-isin nyandak suuk goreng has lebaran diantara puluhan keler nu eusina kueh,dapros jeung raginang. Belewek,suuk teh didahar,meni kukurawukan disada basa ngagayem suuk, manehna lngsung ngangkat jmpol jeung ngmong LEKKER,sugan th artina keler pdhal ngeunah.

ASK-PASUNDAN JAYA

GOGOROLONGAN

Gogorolongan di nagara ieu geus jadi pakuduan, daek teu daek kudu gogorolongan.Jalan geus manjangan jeung ngalegaan,tinggal dipake gogorolongan.Gogorolongan nu make ban leuwih ti dua mah ngeunah, asup kana logak oge moal matak labuh, ai gogorolongan nu make bn dua mah karunya,kasieuh ku gogorolongan ban 6 ge geus oyag,komo kasipat ku ban 26?aya logak ge bisa geubis,aspal ngajeding ge maak aaclogan jeung teu saimbang. sleuheung mun labuhna teh keur sepi jalanna. ieu mah nya ditukang&dihareup siap ngagariles.

ASK-PASUNDAN JAYA

nGEUNTEUNG dIRI

Panon ngan bis ningali ka diri batur teu bisa ningali ka diri sorangan. Ku kituna, manusa nyiptakeun alat keur ningali diri sorangan nyaeta eunteung. Memeh aya eunteung, manusa lolobana ningalikeun batur, rek alus rek goreng pasti batur diomongkeun. Ngan geus jdi sipat manusa nu ngomongkeun mah lain nu hadena tapi go2rengna. Teu nyadar yen manehna sorangan sarua malah leuwih goreng tibatan nu diomongkeun.Bisa dimaklum we da baheula mh euweuh eunteung pikeun ngaca diri.Era nya mun ayeuna teu bisa ngeunteung

ASK-PASUNDAN JAYA

GENGSI

Era ngalakonan lantaran gengsi. Loba conto2 gengsi teh diantarana gengsi gawe rendahan, gengsi make pakean sederhana, gengsi ka sakola teu mawa kandaraan nepi gengsi dina soal perasaan. Husus dina gengsi ngungkapkeun rasa hate ka jalma nu dipikaresep, sok hayang seuri oge. Asa jadi munapik eta jelema, geus disered2 ku babaturanna sina balaka tapi ai geus deukeu mah diacuhkeun siga nu eu butuh padahalmah unggal poe unggal peuting ngan mikir manehna.Kusabab gengsi nu dipikaresep kburu karebut batur.Karunya!

ASK-PASUNDAN JAYA

Tandang Ka Sakola

7 taun can pernah nincak sakola SMA, ahirna bisa nincak oge. Ngan hanjakal keur euweuh sasaha da keur pere lebaran cina, ngan aya sobat baheula nyaeta sang kuncen, Pa Tatang tea.
Lumayanlah bisa kawakilan kasono. Untung pa Tatang masih inget keneh. Teu inget kumaha da baheula nu sok ngabsen ka kelas teh pa Tatang, urang nu bagean ngabejaan saha wae nu teu sakola. Jeung pernah kuring nginjem pentungan keur kaperluan properi drama di 2-1.Loba nu robah,ngaran sakola ganti,gedong kelasna nambahan.Sok lah lanjut

ASK-PASUNDAN JAYA

Panjalu

Panjalu ngaran lembur nu kasohor kamamana boh di nusantara nepi ka mancanagara.Loba warga Panjalu nu mencar boh sapelosok Nusantara nepi ka mancanagara.Biasana urang Panjalu katelah kana tukang ngelas beusi.Mun alamna katelah ku situ Lengkong.Angkutanna katelah ku BP (Bandung-Panjalu).Panjalu,kacamatan pangkalerna di Ciamis nu belah wetanna tatanggaan jeung Kawali,kalerna Majalengka.
Panjalu ge ninggalkeun sajarah Sunda, nyaeta Karajaan Panjalu nu dipingpin ku Prabu Borosngora nu jadi panyebar agama Islam.

ASK-PASUNDAN JAYA

Manusa Jadi Hina

Manusa geus ditakdirkeun jadi mahluk nu pangsampurnana. Manusa dibere akal,nurani jeung napsu. 3 unsur ieu ngan aya dina manusa. Manusa bisa leuwih taat tibatan malaikat, tapi manusa oge bisa leuwih doraka tibatan setan jeung manusa ge bisa leuwih bejat tibatan sato. Manusa bisa hina mun nuranina geus dikawasaan ku napsu. Mun geus kieu, manusa teh ngan ragana tapi jiwana mah teu leuwih siga sato jeung leuwih bejat ti setan.

ASK-PASUNDAN JAYA

Kamis, 12 Januari 2012

Mobil Tijeblos Kana GotASK-PASUNDAN JAYA

Tukang TO di Cikoneng - Ciamis.ASK-PASUNDAN JAYA

Penumpang Terlantar (Bis Merdeka MOgok di Cianjur)ASK-PASUNDAN JAYA

Pengamen di Bis Doa Ibu di Cileunyi. (Sanggeus Ngamen Langsung Ditewak P...ASK-PASUNDAN JAYA

Ngintip di Gudang & Kamar MandiASK-PASUNDAN JAYA

Masjid Basis PERSIS TasikmalayaASK-PASUNDAN JAYA

Kondisi Beus Bahagia Utama (Merdek Group)ASK-PASUNDAN JAYA

Apotek Kimia Farma Tasikmalaya (Depan BI)ASK-PASUNDAN JAYA

Jembatan RAJAMANDALA (Jembatan Terpanjang dan Tertinggi di Jawa Barat)ASK-PASUNDAN JAYA

Toko Komputer Abang JALAL di Jatiwaringin deket kampus UI cabang AASK-PASUNDAN JAYA

EPM Tasikmalaya tbk.ASK-PASUNDAN JAYA

Perjalanan Elf di Malangbong GarutASK-PASUNDAN JAYA

Di Dalam Bis Doa Ibu (Tasik-Jakarta) via Cainjur - PuncakASK-PASUNDAN JAYA

Bus Merdeka Pangandaran - Sukabumi ( Bisnis AC) = Si BiruASK-PASUNDAN JAYA

Bus Bahagia Utama Vs KRD Cianjur (Menegangkan)ASK-PASUNDAN JAYA

Bis Mios(Bandung-Sukabumi)@Cianjur (Beus Butut Oge Bisa Jalan)ASK-PASUNDAN JAYA