Nu Tos Ningal Ieu Blog

Sabtu, 10 November 2012

Nu Nyieun Gawe Lue

Jalma nu hade nyaeta jalma nu mere mangpaat ka batur, geus puguh ka diri soranganna mah. Dina widang ekonomi mah nu usaha sorangan nu nyieun lapangan gawe keur batur leuwih mulia tibatan nu jadi pagawe hungkul. Sok bae mun ayeuna masih jadi pagawe tapi kudu boga kahayang boga usaha sorangan nu bisa nyieun lapangan gawe batur. Buka wawasan nu bisa dijieun peluang usaha. Leuleutikan tapi ngeureuyeuh, lila-lila ngagedean. Usaha barokah da nu gawena ge ngiluan mantuan ngadu'a pikeun usahana terus maju keur ngalangsungkeun kahirupan pagawe.

ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: