Nu Tos Ningal Ieu Blog

Sabtu, 10 November 2012

Peuting Ngan Bisa Narawang

Peuting najan poek tapi sok caang pikiran, da awak mah teu daya mun geus peuting, panon teu bisa nempo, awak geus laleuleus ngan pikiran nu cenghar narawang ka sakuliah buana jeung alam samesta bahkan nembus kana alam gaib. Eta kakuatan pikiran, alam pikiran datangna keur suasana na hening jempling siga dina peuting. Matak loba patapa nu ngungsi ka guha meh meunang kanyamanan bisa narawang nyumputkeun diri dina karamean dunya. Ngadayakeun pikiran matak deukeut kanu sang panguasa alam samesta antukna hate jadi tenang. Bisa ngeunteung diri nu geus dipikalampah saba katukang, antukna ngan diri bisa pupujian ka Gusti. Taya daya taya upaya Alloh nu nyiptakeun kabeh alam jeung eusi2na, manusa mah ngan bagean leutikna nu bisa ngalawan ka nu nyieunna. Perlu nginget diri, mun keur jaya bae osok tanggah wae oge, tingali langit! Saha nu nyieun langit?

ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: