Nu Tos Ningal Ieu Blog

Senin, 13 Juli 2009

Wangsit Siliwangi

Wangsit Siliwangi

SING SAHA BAE ANU NGAGUNAKEUN NGARAN
SILIWANGI
ATAWA NGARASA JADI SEKESELER
SILIWANGI
MANEHNA BAKAL NANJUNG HIRUPNA,
BAKAL MULYA GUMELARNA
KAWANGUKEUN SABUANA PANCATENGAH …
LAMUN…
MANEHNA… JUJUR, SINATRIA, TEUNEUNG,
GUMATI KA SILEUTIK, NYAAH KA RAHAYAT
SARTA …
WIBAWA KA SASAMA.

SABALIKNA…
HIRUPNA MOAL PANGGIH JEUNG KAENANGAN
BAKAL LARA BALANGSAK…
SAENENGNA…
LAMUN INGKAR TINA PATOKAN ANU TADI