Nu Tos Ningal Ieu Blog

Selasa, 24 Januari 2017

Huru Hara vs Pitulung

Ieu tungtung jaman.
loba huru hara
loba nu tibalik
loba nu lalieur
kabawa lieur
ngalieurkeun karep
tungtunan diantep
hiburan ditonton
loba pisan nu katempona hade
tapi nyatana goreng jerona

sing geura aya pituduh
sing aya pitulung
ti Gusti nu maha suci
Pangeran ku kawasa
Gusti Alloh Subhanahuwataala


ASK-PASUNDAN JAYA