Nu Tos Ningal Ieu Blog

Rabu, 05 Januari 2011

Ciri-ciri Nu Geulis

Nu geulis emang relatif tapi nu geulis pasti ngabogaan sipat-sipat ieu:
1.nu pastina awewe lain nu siga awewe jeung nu dirobah jadi awewe.
2.dipelong moal judes
3.ditoel moal ngambek
4.diheureuyan sok seuri
5.sok umat imut lucu.
6.amis budi
7.teu bisa diajak nu teu pararuguh
8.make pakean nu wajar teu hayang tumbang tembong awak
9.leumpang nu sawajarna teu ngagiteukeun maneh
10.mun ditanya sok ngajawab teu sombong tea
Geulis luarjero
Cik saha nu siga kitu...
geura ngacung, bade didata ku kuring

2 komentar:

Dan's_Corp mengatakan...

tingkatkan lagi hidup padjajaran

Dan's_Corp mengatakan...

hidup padjajaran