Nu Tos Ningal Ieu Blog

Rabu, 05 Januari 2011

Nyaah Salawasna

Bedegong, kedul, kokolot begog, can hideng, tapi indung mah masih keneh nyaah malah ngadu'akeun budakna meh jadi jalma bener, bageur, pinter tur singer. Unggal poe teu weleh perhatian jeung mikamelang ka nu jadi budakna najan rek indit ka babaturan nu di gigireun imah. Eta bentuk kanyaah indung nu moal bisa ditandingan ku saha bae.Kanyaah indung lain ukur saharitaeun, lain nyaah basa nu jadi budak keur masih lucu-lucuna tapi nyaah nepi budakna geus kolot boga budak nepi kapisah ajal.Indung nyaah salawasna

Tidak ada komentar: