Nu Tos Ningal Ieu Blog

Rabu, 05 Januari 2011

Hirup Ku Sangu

Moal kasebut dahar mun can neureuy sangu mah najan kupat tahu jeung bubur geus dihakan.Sangu nu disusun ku jat areng ibarat bengsin na mobil nambah tanaga keur gawe nu balukarna awak rada kahambat tumbuhna, hese ngajangkungan deui da kakurangan protein.Dahar teh lain mentingkeun giji tapi kaseubeuh ku sangu.Dahar nu alus kudu saimbang antara karbohidrat jeung protein ditambah mineral.Urang Sunda didominasi ku sangu matak awakna keker ngan teu jangkung,bule didominasi ku protein matak jangkung ngan leuleus

Tidak ada komentar: