Nu Tos Ningal Ieu Blog

Rabu, 05 Januari 2011

Gandeng

Beuki dieu beuki loba jalma di dunya.Jalma pasti disada teu beurang teu peuting ngocoblak bae.Komo nu ngarana awewe geus katelah boga biwir dua.Disada stereo,cerewed teu eureun-eureun,meni matak gandeng.Komo mun di pasar mah meni gandeng pisan,sok parea-rea omong, patawar tawar harga.sora Gandeng matak sok jangar kana sirah komo nu gandeng nyaritakeun batur nu can puguh benerna.Asa ku tenang mun keur peuting,sepi euweuh sora jalma nu baceo teu puguh.Boga biwir kudu dijaga tong dileuleuwihan,matak gandeng!!

Tidak ada komentar: