Nu Tos Ningal Ieu Blog

Rabu, 05 Januari 2011

Abong geus tereh kiamat manusa teh geus loba nu teu waras,teu gableg kaera. Geuraheun  teuing ka Pangcipta geus wani komo ka manusa deui mah. Ayeuna geus kasebutna jaman dipoyok tapi dilebok nu nandakeun teu boga rasa sukur. Conto leutikna si A dibere ulen goreng ku tatanggana. Si A teu nganuhunkeun malah nyorocos ngahina yen ulenna meni tutung, teu ngeunah, heuras jeung rada bau hapeuk ngan anehna ulen teh dihakan oge nepi kabeakna. Komo deui pamere ti pangeran nu sakitu lobana,manusa ngan moyok bari jeung dilebok.

Tidak ada komentar: