Nu Tos Ningal Ieu Blog

Rabu, 05 Januari 2011

- 1/2

Polah pikir manusa geus dirancang ku Pangeran, nyaeta gabungan sipat iblis jeung malaikat.Sipat nu hade ti malaikat,sipat nu goreng ti iblis.Tapi manusa cenderung ngadeukeutan sipatna jeung iblis.Mun dikonversikeun kana angka mah malaikat +1, ai iblis -1,
sedengkeun manusa netral di 0.
Kusabab manusa cenderung sipatna ngadeukeutan sipat iblis nu sombong,bedegong,sarakah jrd. Maka nilai manusa aya di -1/2. Raga tetep manusa ngan polah pikir geus nyonto iblis.Matakan loba jalma jahat.Panjara ge geus pinuh pisan.

Tidak ada komentar: