Nu Tos Ningal Ieu Blog

Sabtu, 10 November 2012

Bandung, Juli 2005

UMPTN taun eta, testingna di Bandung. Dimana Bandungna masih seger tatangkalan masih loba keneh. Mampang meungpeun aya ua rek ulin ka bandung. Poe minggu isuk2, kuring ngilu, hape can boga ngan nginjeum heula nu lanceuk merk samsung nu aya lampu burinyay2an. Kuring geus jangjian Kang Relip Al Parisi, jangjian di jalan cemara deukeut kantor BMKG Bandung. Asup kana gang sempit, nu boga kontrakan urang Garut. Kuring ngan mawa beas sakeresek keur nyumbang dahar. Sorena kuring neangan tempat testing di jl.merdeka deukeut balekota nyaeta sakola kristen. Indit babarengan jeung Dikdik babaturan relif sarua nu rek testing. Maranehna 2an mah testingna di ITB. Ngan basa keur poe eta teh keur aya pertandingan Persib vs Persikota, kacida ramena. Mun teu salah mah Persikota keur jago2na basa aya kiper Tema Mursadat, isnan ali jeung rea deui pamaen hadena. Persib ngagolkeun dibales deui ku Persikota, persib ngagolkeun deui, dibales deui, persikota ngagolkeun persib tinggaleun, untungna, Persib ngagolkeun deui nepi ka skor teh 3-3. Kuring ngan ngadenge sora tv di imah sabeulah, rame ku cocorowokan, babaturan kuring mah teu pati resep kana mengbal jadi hare2. Basa keur neangan tempat testingan sorena panggih jeung bobotoh nu siap2 rek ka stadion Siliwangi, hate mah hayang nonton ngan urang kudu neangan tempatna heula. Katambah sore eta kuring ngadangukeun lagu Persib kompilasi nu kabeneran Band Chery Bombshel-Biru di hatiku. Eta melodina ngeunaheun katambah suasana Bandung nu seger jadi sok kainget terus nepi ka ayeuna jadi waas mun nginget kajadian eta.

ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: