Nu Tos Ningal Ieu Blog

Selasa, 25 Desember 2012

Cinta, Cinta jeung Cinta

Cinta, rusiah Gusti nu maha Suci. Cinta bagean tina takdir. Cinta nu nambah sampurna manusa. Cinta nu mere warna hirup. Cinta nu nyaangkeun hirup, kadang hirup jadi kulawu kusabab cinta. Cinta mah Suci, nu ngotoran mah nu keur katinggang cinta. Cinta lain napsu, teu ngan saukur hasrat kanu lain jenis. Cinta geus aya nu ngatur, tapi cinta kudu diusahakeun, kudu aya pangorbanan. Cinta memang lolong teu ningali kaayaan manusa teu ningali beunghar sangsarana, teu ningali kasep geulis jeung gorengna. Cinta ngahijikeun nu bareda sangkan nyiptakeun pangbeda nu leuwih loba. Cinta Anugrah ti Nu Maha Kawasa. Mun keur katinggang Cinta disukuran meh matak jadi ibadah.

ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: