Nu Tos Ningal Ieu Blog

Selasa, 25 Desember 2012

Bohong Rame2 (Palsapah Basa Inggris)

Mahluk sosial, siga manusa nu mentingkeun kapentingan rame2. Rek salah rek bener ai geus didukung rame2 mah lanjut terus. Matak nu korupsi tara sorangan tapi sok berjamaah dipimpin ku imamna saurang make niat korupsi. Kusabab rame2 nu salah ge bisa jadi bener. Tah ieu siga dina basa inggris, sok tingali basa inggris abjadna a nepi z tapi dibacana beda jeung hurupna, a dibaca ey, e di baca i , i dibaca ay, w dibaca dabel yu, y dibaca way. Tapi maaranehna mun ngagabungkeun hurup2 tadi dibacana teu nurut kana aturan ejaanana, siga "eye" mun dibaca nurut ejaan inggris dibacana kudu.i way i, tapi dibacana ay. Jeung aranehna deui maranehna bisa maca kata2 basa indonesia nu make aturan ejaan non inggris siga "mereka" manehna bisa maca "mereka". Tapi panganeh2na geus nyaho ejaan basa inggris geus salah tapi angger we dipake nepi jadi basa nu sok dipake ka sakumna kabeh bangsa. Nu bisa dicokot kasimpulan, urang inggris mikaheman budayana sorangan najan salah, ngamumule jeung teu era ngawanohkeun budayana ka batur. Ahirna batur ge kapangaruhan ku sabab getolna urang inggris ngajual basana ka bangsa deungeun.

Kuduna basa Sunda nu adiluhung ge bisa malah leuwih kasohor saalam dunya tibatan basa inggris nu asal2an. Nu penting urang kudu cinta ka basa sorangan siga Inggris nu teu era kana basana najan basana munapik.

ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: