Nu Tos Ningal Ieu Blog

Kamis, 23 Februari 2012

Lalaki dina Sakecret Waktu Dunya

Palaleungkeur kulit teh, ditingali deui geus ngendoran.
Gomplok tur hideung buuk teh, diingali deui geus maruragan jeung huisan.
Rapih huntu teh, ditingali deui geus arugleg jeung cararang.
Bengras tetempoaan teh, dibentakeun deui panon teh jadi burem.
Nyaring sora kadenge teh, pas didengekeun deui jadi samar-samar.
Jagjag awak teh, dilumpakeun deui jadi letoy.
Ngan hiji we nu masih kuat mah, najan geus kolot,sepuh ripuh, hayang kawin deui.
Nasib jadi lalaki dina sempitna waktu di dunya.

ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: