Nu Tos Ningal Ieu Blog

Kamis, 23 Februari 2012

Ngenang Balad Nu Geus Miheulaan (Tributte to Adi Saputra)

Balad saFakultas di kampus ngan beda jurusan.Mnehna urang Meulaboh(Aceh tapi basana Minang/Baiko).Jadi ngomongna sagala bisa basa.Nepi hayang diajar basa Sunda ka kuring,lantaran kabogohna urg Garut.Manehna geus ngarti bsa Sunda,tpi kuring bisa ngarti basa Aceh+Minang.Manehna ka jakrta pedah aya beasiswa Tsunami.4 taun teu karasa,mnehna penelitian orang utan keur skripsi di Aceh.Ngan hanjakal,basa keur ngaliwat walungan di leuweung manehna tisoledat nepi palid nepi ka maotna.Kapanggih 3 poe ti kajadian.

ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: