Nu Tos Ningal Ieu Blog

Kamis, 23 Februari 2012

Calon Bapa

Tiap lalaki pasti calon Bapa. Najan ajal nu ngagugurkeun jabatan Bapa di dunya. Memeh jadi Bapa, pasti kudu aya conto piBapaeun, nu paling deukeut mah pasti Bapa sorangan. Mun, nu kaleungitan Bapana, anggap we Kanjeng Nabi jadi Bapa, conto pikeun ngarungan rumah tangga, ngayom istri ngurus kulawarga, ngahirupan budak jeung gaul jeung tatangga nepo kana urusan ibadahna. Jadi Bapa,emang teu gampang, najan ngan nitipkrun binih ka pamajikan tapi boga hak ngahirupan budak jeung dpenta tanggung jawb dunya aherat


ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: