Nu Tos Ningal Ieu Blog

Selasa, 26 Juni 2012

Peuting di Imah Panggung

Peuting, keur hujan gede. Barudak karumpul di imah panggung.Bada magrib geus ngaji ni diwuruk ku uana.teu make iqro langsung alip lam mim.Geus ngaji,kabeh sadudulur ngarumpul,ti budak leutik nepi ka nu kolotna ngarobrol.Meni haneuteun jaba lampuna make damar dina palang dada da aliran.Silaru bulak balik ngapung dihandap lalangit.Si ua ngopi bari udud bako.Ua awewe nyritakeun jaman gorombolan."Baheula mah peuting teh ngarungsi ka sawah,ninggalkeun imah,emas ge diasupkeun kana hawu.Da sieun tea ku gorombolan 

ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: