Nu Tos Ningal Ieu Blog

Sabtu, 28 Januari 2012

GOGOROLONGAN

Gogorolongan di nagara ieu geus jadi pakuduan, daek teu daek kudu gogorolongan.Jalan geus manjangan jeung ngalegaan,tinggal dipake gogorolongan.Gogorolongan nu make ban leuwih ti dua mah ngeunah, asup kana logak oge moal matak labuh, ai gogorolongan nu make bn dua mah karunya,kasieuh ku gogorolongan ban 6 ge geus oyag,komo kasipat ku ban 26?aya logak ge bisa geubis,aspal ngajeding ge maak aaclogan jeung teu saimbang. sleuheung mun labuhna teh keur sepi jalanna. ieu mah nya ditukang&dihareup siap ngagariles.

ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: