Nu Tos Ningal Ieu Blog

Sabtu, 28 Januari 2012

nGEUNTEUNG dIRI

Panon ngan bis ningali ka diri batur teu bisa ningali ka diri sorangan. Ku kituna, manusa nyiptakeun alat keur ningali diri sorangan nyaeta eunteung. Memeh aya eunteung, manusa lolobana ningalikeun batur, rek alus rek goreng pasti batur diomongkeun. Ngan geus jdi sipat manusa nu ngomongkeun mah lain nu hadena tapi go2rengna. Teu nyadar yen manehna sorangan sarua malah leuwih goreng tibatan nu diomongkeun.Bisa dimaklum we da baheula mh euweuh eunteung pikeun ngaca diri.Era nya mun ayeuna teu bisa ngeunteung

ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: