Nu Tos Ningal Ieu Blog

Minggu, 26 Agustus 2012

SUNDA KIAMAT?

Sunda, jiwa Sunda tereh musnah di bumi ieu.Teu bisa dihalang2 deui.Geus jadi jalan jaman.
Basana leungit,letah bangsana geus kaku ngucapkeun basana sorangan.
Komo aksarana mah geus dianggap "sabodo teuing",teu apal nu mana? kumaha nulisna? teu apal Sunda boga aksara?
Adat Sunda geus lain adat geus teu dipake, dianggep kampungan. Sunda nu mikaagung Alam.Pangaranan tempat make "cai",daharna sok lalaban,adat ngajaga leuweung larangan pikeun ngajaga lingkungn.Ayeuna geus aya dina buku ngan jadi bahan bacaan.

ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: