Nu Tos Ningal Ieu Blog

Jumat, 05 November 2010

Oray-orayan


ASK-PASUNDAN JAYA

Kaulinan barudak nu sok diiluan ku budak lalaki boh ku budak awewe, salah sahijina nyaeta oray-orayan. 2 budak ngajaga jadi lawang oray asup, nu sejenna untuy-untuyan &luar-leor, kuralang-kuriling& kudu ngaliwat lawang. mun laguna beak, lawang kudu ditutup jeung ngurung salah sahiji budak nu aya di oray-orayan. lagu oray-orayan siga kieu "oray-orayan luar-leor mapay sawah.Tong ka sawah, ka sawah loba nu manen. Oray-orayan luar-leor mapay leuwi.Tong ka leuwi, ka leuwi loba nu mandi, jst"?

Tidak ada komentar: