Nu Tos Ningal Ieu Blog

Senin, 29 November 2010

Bang Bang,...


ASK-PASUNDAN JAYA

Aya hiji lagu nu sok ditembangkeun ku barudak basa keur arulin, kieu lirikna:

Bang bang kalima lima gobang...bang.
Bangkong ditengah sawah...wah.
Wahai tukang bajigur...gur.
Guru sakola desa...sa.
Saban poe diajar...jar.
Jarum paranti ngaput...put.
putri nu gareulis...lis.
Lisung kadua dua halu...lu.
Luhur kapal udara...ra.
Ragrag di Jakarta...ta.
Taun dua rebu...bu.
Buah meunang ngala...la.

sory poho deui...pokona mah tungtungna liang tai.
ke urangna rek nanya ka babaturan heula.

Tidak ada komentar: