Nu Tos Ningal Ieu Blog

Senin, 22 November 2010

Ngadulag


ASK-PASUNDAN JAYA

Ngadulag sok jadi pangreuah dina malam takbiran lebaran sawal boh takbiran lebaran haji.Ngadulag nyaeta nabeuhan atawa nakolan dulag/bedug keur nuturkeun irama takbir. Sora dulag disada ti magrib nepi ka subuh. Irama ngadulag siga kieu: "dag dulug dug dag dulug dug dag...jst" ai ku kolot baheula mah sok ditambahan jadi guyonan "dag dulug dug dag dulug dug dag, samping jonas teu kabedag" ieu guyonan nyaritakeun kaayaan jaman panjajahan, boro2 bisa ngarayakeun lebaran, meuli samping ge teu kabedag da sarusah.

Tidak ada komentar: