Nu Tos Ningal Ieu Blog

Selasa, 09 November 2010

Ratu Adil


Kabeh budaya di Dunya pasti ngabogaan budaya nu ngadagoan Ratu Adil atawa Imam Mahdi jeung rea-rea deui ngaran-ngaran nu boga sipat pamingpin adil nu mawa umat manusa balik deui tina kajahiliyahan ka pitrahna salaku mahluk Alloh nu sampurna.Kuring salaku Muslim tangtu kudu percaya bakal aya Imam Mahdi mun di bangsa Sunda mah disebut ratu Adil, soal timana asalna Ratu Adil teu jadi masalah da tos takdir ti Pangeran. Tapi dina kereteg hate mah bangsa sunda ge meureun aya urus campurna jeung datangna Ratu Adil. Nu pasti Ratu Adil teh lalaki nu Islam panerus sunnah Rosul. Hubungan Jeung bangsa Sunda, yen Sunda ge boga patali getih jeung bangsa Arab (katrurunan Rosul) ti Sunan Gunung Djati nu asli incuna Prabu Siliwangi. Ieu teh geus asup kana tanda kiamat. Memeh kiamat loba tanda-tanda nu geus barijil. Ti mimiti lalaki jiga awewe jeung sabalikna, kajahatan atawa dosa geus dianggap biasa, perang dimana-mana, bencana dimana-mana. Pokona dunya geus euweuh tentremna. Ceuk bangsa Sunda mah tandana rek datang Ratu Adil teh yen Gunung Gede bitu heula (wallohu alam). Tah wayah kieu Pangeran nurunkeun pamingpin nu bisa mawa umat manusa balik deui kana pitrahna salaku mahluk Aloh nu sampurna nu numutkeun ajaran Islam.
Kiamat tereh datang kitu deui Ratu Adil. Kuatkeun iman jeung takwa. Kade ayeuna mah keur usum pitnah. Nu bener disariksa, nu salah jadi kuasa.
Wallohu Alam.

1 komentar:

Anonim mengatakan...

RATU ADIL / IMAM MAHDI AS... Bermula kemasukan agama Islam
bertapak dipulau Jawa adalah diSunda berkisar diGunung Salak...