Nu Tos Ningal Ieu Blog

Selasa, 23 November 2010

Halig Siah...!!!


ASK-PASUNDAN JAYA

Mun barudak keur anteng arulin, terus aya budakna nu teu kahaja ngaruksak atawa meupeuskeun barang atawa barang kaulinan, geus teu aneh deui batur nu sejenna sok ngareureuwas nu ngaruksak barang ku tembang ieu:"Halig siah,Bapana tukang minyak,Indungna Kuntil anak,Anakna Bararotak,Tuyul,Tuyul"Ieu lain saukur nyingsieunan hungkul tapi aya pangajaran pikeun budak nu salah tadi sing jadi jalma nu tanggungjawab ulah lumpat tina masalah.Ai geus dikitukeun mah budak teh usaha ngomekeun barang nu ruksak,teu kabur.!

Tidak ada komentar: