Nu Tos Ningal Ieu Blog

Sabtu, 30 Oktober 2010

Antara Jelema Jeung Indung


ASK-PASUNDAN JAYA

Jelema atawa manusa, ceuk urang Sunda mah sok diartikeun jelema teh nyaeta nu jul jol kaluar tina liang Ema (indung). Paradaban manusa moal aya mun euweuh indung (awewe). Awewe lain ngan saukur produsen nu ngahasilkeun manusa. Jadi teu salah posisi indung kudu leuwih dimuliakeun ku anak-anakna. Siga sunnah Rosul, Indung meunang tilu, Bapa meunang hiji dina hal anak ngabakti ka kolot. Tapi Lalaki mah meunang boga opat pamajikan ai awewe mah tetep matuh hiji salaki. Ieu kaadilan ti nu maha Kawasa, teu bisa diotak atik ku pamikiran manusa. Da saestuna Alloh leuwih nyaho tibatan mahlukna. Rosul ge nyarios yen sorga teh aya di handapeun tapak suku indung. Eta teh bentuk nyata yen Islam ngamuliakeun awewe.

Tidak ada komentar: