Nu Tos Ningal Ieu Blog

Rabu, 20 April 2011

Sesah Hilapna

asa asa urang teh nembean tepang.
aya kereteg hate dug deg sur ser sesah hilapna.
geuning bet sungkan papisah.
duh sesah hiilapna.
kantenan urang teh nembean tepang.
aya nu runteup gerentes kadeudeuh sesah hilapna.
nyanding asih diina ati.
duh sungkan patebih.
ayeuna urang nghahiji.
geus jadi batur saati.
gemulung siang jeung wengi.
duh bagja nyanding asih.
teu kaop teu tepang sadinten.
teu kawawa ku rasa kangen
teu beunang dipapalerkeun.
teu beunang dibebenjokeun.

liric: Dedi Odoy
ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: