Nu Tos Ningal Ieu Blog

Jumat, 25 Februari 2011

Hurup W = Jiwa Sunda

Hurup W di abjad laten aya di nomer ka 23. W nu ceuk basa arabna mah "wau" kacida pentingna ku bangsa Sunda. Hurup we nyangkut dina kalestarian bangsa Sunda. Naha bet bisa? Loba nu teu kapikiran ku urang yen hurup W teh pohara kudu aya di bangsa Sunda mun euweuh mah moal aya bangsa Sunda. 
W teh teu lian ti Aw- "W" 
lalaki mun taya awewe mah gersang, moal aya kahirupan, Baheula ge Nabi Adam kacida sangsaran jeung betena ai can aya Hawa mah.
tos aya Aw-"W" dilajengkeun ku nge..."W" (sanes bade nyarios togmol jeung jorang da ieu mah karya tulis).
Lalaki sapasang jeung awewe, mun geus ngajodo sok wae digancangkeun kawinna meh bisa nge.."W" meh manjangkeun panerus umat manusa husuna Bangsa Sunda.


Tidak ada komentar: