Nu Tos Ningal Ieu Blog

Selasa, 11 Oktober 2011

Dina Gudang Uyah Loba Roko Pabalatak

Ngarana mah gudang uyah tapi jerona mah roko kabeh.
Ieu gudang geus kakoncara sa Nusantara.
Nagara ieu dikurilingan laut, matak moal beak bahan keur nyieun uyah.
Tapi naha nagara ieu kalakah meuli uyah ti nagara deungeun?
LAutna geus saat kitu?
Jadi nagara ieu teu bisa nyieu deui uyah.
Mun lautna ge saat, nagara ieu mah masih boga gudang uyah nu sok dikenyotan ku warga nagara ieu
ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: