Nu Tos Ningal Ieu Blog

Selasa, 11 Oktober 2011

Hubungan Kota Paris Jeung Bangsa Sunda

Kota di France alias Perancis (Parapatan Ciamis tea) meni haraese ditulisna komo deui dibacana,Kusabab basa France leuwih munafik daripada basa inggris.Naon anu ditulis pasti teu sarua jeung nu dibacana.Ngomongna ge kudu dibalelelokeun sagala. Tapi aya hiji kota di France nu gampang ditulis jeung gampang dibaca nyaeta "Paris". Nurutkeun Lagenda mah Paris teh asalna tina Pasir.Asal kecapna ti basa Sunda. Pasir=gunung leutik atawa basa indo na mah Bukit.Di tanah Pasundan ge loba ngaran tempat nu make kecap Pasir. Siga Pasir Jengkol, Pasir Tamiang, Pasir Anjing jeung rea deui. Hal ieu nunjukkeun Paris aya dina kayaan alamna nu loba pasir siga kota Tasik nu katelah kota 10000 pasir ceuk urang Walanda. Salain tina saba eta Paris jeung Paris raket pisan jeung Pasundan di antarana Bandung katelah Paris van Java. Kajaba ti eta baheula di kota tasik taun 1920-an pernah ngadegkeun replika menara eifel sajangkung 30 meter. Hal ieu tangtu negeskeun yen Paris asalna tina Pasir.

sumber (Ensiklopedia+tarawangan kuring)

ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: