Nu Tos Ningal Ieu Blog

Jumat, 28 Oktober 2011

Rebut Deui Sunda Kalapa

Salaku bangsa Sunda, urang boga kawajiban ngurus jeung mikaboga harta warisan seni budaya bangsa Sunda. Harta Sunda nu geus leungit dicokot ku batur nyaeta Sunda Kalapa. Ayeuna Sunda Kalapa dicekel ku batur malah ngaleungitkeun jatidiri Sunda dijero Sunda kalapa.Padahal di jaman modern ieu Sunda Kalapa jadi dayeuh Nusantara. Kakayaan Sunda Kalapa ngan nyesa dina pangaranan tempat di Sunda Kalapa.
Hayu Bangsa Sunda urang rebut deui Sunda Kalapa. Beulian deui tanah nu aya di Sunda Kalapa nu pernah dirampok ku walanda jeung dijualkeun ka bangsa deungeun.
Bangsa Israel ge meni keuekuh hayang balik ka lemburna di Arab. Jadi teu salah mun Bangsa Sunda ngarebut deui Sunda Kalapa kota Palabuhan Pajajaran.

ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: