Nu Tos Ningal Ieu Blog

Jumat, 28 Oktober 2011

Leumpangna Urang Baduy

Baduy nyaeta sakolompok warga abdi dalem Karajaan Pajajaran nu nyingkah basa aya rusuh Pajajaran vs Cirebon+Banten.Baduy nu ajeg jeung keukeuh kana ageman Sunda Wiwitan. Sunda wiwitan nyaeta kapecayaan monoteisme nu salaras jeung Islam. BAduy tetep bagean Sunda, dijerona aya kasederhanaan, aya kapadulian kana alam lingkungan.Hal ieu nu leungit ti bangsa Sunda ayeuna, matakan urang Sunda ayeuna teu mencos deui.

ASK-PASUNDAN JAYA

Tidak ada komentar: